Välkommen till skriftskolan!

Skriftskolan (eller skriban kort och gott) riktar sig år 2019 till ungdomar födda år 2004 eller tidigare. Skriftskolan börjar med läger, antingen på sportlovet eller på sommaren. Efter lägret samlas gruppen några gånger, därefter börjar kyrkogången och slutligen är det dags för konfirmation. Under skriftskolan bekantar vi oss med varandra, med Gud och vi funderar på livets stora frågor tillsammans. Varför finns jag? Vem är Gud? Vad är Bibeln för en bok och står där något som berör mig?

Varför skall man då gå i skriban?

Skriban är och har så länge den funnits varit en möjlighet att lära sig mera om kristendomen. Mycket kommer att handla om just kristendomen fast sättet det kommer att behandlas på varierar stort. Dessutom kommer vi också att beröra saker som är viktiga för ungdomar, vi kommer att fundera och diskutera kring allt mellan himmel och jord (bokstavligen). Skriftskolan är en möjlighet att ställa de frågor man annars inte vet hur eller var eller åt vem man skall ställa dem.

Grunden för skriftskolan är att lära sig mer om kristendomen. Förstås händer också mycket annat i skriftskolan och det är också en bra möjlighet att lära känna sina kompisar bättre och att dessutom lära känna nya människor.

Vanda svenska församling ordnar tre skriftskolläger år 2019. Du kan välja mellan:

Sportlovsskriba på Piispala

Lägerperiod: 16-22.2.2019

Konfirmation: 26.5.2019 kl. 12 i Helsinge kyrka S:t Lars

Houtskär 1

Lägerperiod: 14-20.6.2019

Konfirmation: 23.11.2019 kl.12 i Helsinge kyrka S:t Lars

Houtskär 2

Lägerperiod: 22-28.7.2019

Konfirmation: 24.11.2019 kl. 12 i Helsinge kyrka S:t Lars

 

Alla grupper träffas en gång före lägret och några gånger efter lägret i Bagarstugan (nära Helsinge kyrka S:t Lars), samt deltar i kyrkogången.

Anmälningstiden har gått ut. Om du missade anmälningstiden kontakta daniela.hilden@evl.fi

Skriftskolans lägeravgift är 150 e. Där ingår arbetsmaterial, resor, kost, logi och olycksfallsförsäkring. Varje konfirmand får en egen Bibel. Betalningen sker med en betalningslänk vilket betyder att i själva anmälan behöver man ange en fungerande epost.

På varje läger finns fyra stycken vuxna ledare och dessutom en grupp med hjälpledare.

Vanda svenska församling tar emot också ungdomar som inte är medlem i Vanda svenska församling. Ifall alla lägerplatser blir fyllda prioriteras anmälningar enligt följande:

  • Medlemmar i Vanda svenska församling
  • Elever i Helsinge skola som hör till någon av de finska församlingarna i Vanda
  • Elever i Helsinge skola som hör till en församling som inte ordnar skriftskolläger på svenska
  • Övriga

Välkommen med!

Vanda svenska församling har dessutom beredskap att ordna privatskriftskola. Ta gärna kontakt!