Päätöksenteko Vantaan seurakunnissa

Seurakuntien päätöksenteko perustuu demokratialle.

Seurakuntavaaleissa äänioikeus on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä kirkon jäsenellä. He valitsevat seurakuntien luottamushenkilöt seurakuntavaaleissa.

Seurakuntavaalit käydään joka neljäs vuosi. Seuraavan kerran äänestetään syksyllä 2026. Nykyiset luottamushenkilöt valittiin vuoden 2022 seurakuntavaaleissa, ja he aloittivat kautensa tammikuussa 2023.

Vuoden 2024 kokousaikoja

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu klo 17.30 Tikkurilan kirkolla:
17.1. kokous peruttu!
14.2.
20.3.
17.4.
15.5.
5.6.
(YKN-seminaari 6. - 7.6.)
11.9.
2.10.
6.11.
11.12.

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu klo 18 Tikkurilan kirkolla:
19.3.
23.4.
4.6.
24.9.
26.11. 

Vantaan seurakuntien luottamuselimet

Yhteinen kirkkovaltuusto

 • käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä
 • päättää talouden päälinjoista ja esimerkiksi rakennushankkeista, maan myynnistä ja kirkollisveroäyrin suuruudesta
 • hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion
 • valitsee kirkkoneuvoston, joka valmistelee kirkkovaltuustossa päätettävät asiat
 • jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa

Yhteinen kirkkoneuvosto 

 • johtaa seurakuntayhtymän yhteistä käytännön toimintaa, taloutta ja hallintoa 
 • valmistelee ja panee täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä
 • jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto joka toinen vuosi

Seurakuntaneuvosto

 • johtaa seurakunnan toimintaa yhdessä kirkkoherran kanssa, edistää sen hengellistä elämää ja päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä
 • jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa
 • Jokaisessa Vantaan seitsemässä seurakunnassa on oma seurakuntaneuvosto.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksista ja kokouspaikasta ilmoitetaan virallisissa kuulutuksissa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten yleisö voi seurata valtuuston työskentelyä kokoustilassa varatulla tilalla.

Vantaan seurakuntayhtymässä tehdään päätöksistä lapsivaikutusten arviointi (LAVA).

Ilmoitus viranhaltijapäätösten nähtävilläolosta
Yhtymän johtajan, lakimiehen, henkilöstöpäällikön, kiinteistöjohtajan, rekisteripäällikön, talouspäällikön, tietohallintopäällikön, viestintäpäällikön, yhteisen seurakuntatyön johtajan ja hautaustoimen päällikön muutoksenhakukelpoiset päätökset ovat nähtävillä päätöspäivästä lukien 21 päivän ajan.

Ilmoitus nähtävilläolosta
Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston muutoksenhakukelpoiset päätökset ovat nähtävillä kymmenennestä päivästä kokouksesta lukien joko 21 tai 37 päivän ajan. Yhteisen kirkkoneuvoston muutoksenhakukelpoiset päätökset, jotka on tarkastettu välittömästi kokouksessa, ovat nähtävillä kokouspäivästä lukien 21 tai 37 päivän ajan.

Luottamuselinten pöytäkirjat ja esityslistat

Kaavio Vantaan seurakuntayhtymän päätöksenteosta (linkki avautuu uudessa välilehdessä)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lähetä sähköpostia luottamushenkilöille

Lapsivaikutusten arviointi Vantaan seurakuntayhtymässä

Vanda församlingars anvisningar för barnkonsekvensanalys vid beslutsfattandet