Kameravalvonnan tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tietosuojalaki

Rekisterin nimi

Kameravalvonta

Rekisterinpitäjä

Vantaan seurakuntayhtymä, Kiinteistö- ja tilapalvelut, PL 56 (Asematie 12a), 01301 Vantaa, kirjaamo.vantaanseurakuntayhtyma@evl.fi, p. 09 83 061

Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö

Kiinteistöjohtaja Timo Kraufvelin, timo.kraufvelin@evl.fi, p. 050 500 4634

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Anita Savioja, tietosuojavastaava.vantaa@evl.fi, PL 56 (Asematie 12a), 01301 Vantaa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kameravalvonnalla varmistetaan tila- ja henkilöturvallisuus. Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, henkilökunnan ja kiinteistöillä asioivien henkilöiden turvallisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja vahinkoja sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten ja vahinkojen selvittämisessä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Oikeutettu etu

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Kiinteistöjohtaja, kohdekiinteistöjen tekniset isännöitsijät ja ylivahtimestarit. Tallennettu videomateriaali.

Tietolähteet

Käyttäjien antamat tiedot ja tallennettu videomateriaali.

Tietojen luovutukset

Tiedot säilyvät järjestelmässä, niitä luovutetaan vain lain määräämin perustein.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään yksi kuukausi. Tiedot hävitetään tallentamalla päälle uutta videomateriaalia.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • päästä omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se johonkin Vantaan seurakunnista.

Rekisteröidyn oikeudet eri tilanteissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto