Rekisteriseloste kameravalvonnasta

Rekisterin nimi
Kameravalvontajärjestelmä.

Rekisterinpitäjä
Vantaan seurakuntayhtymä.

Rekisterin vastuuhenkilö
Kiinteistöjohtaja Timo Kraufvelin.

Rekisteriä ylläpitävät henkilöt
Vastuuhenkilö nimeää rekisteriasioita ylläpitävät henkilöt.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Vantaan seurakuntayhtymä
Puhelinvaihde: 09 83 061

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Kameravalvontaa tehdään tila- ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi. Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, henkilökunnan ja kiinteistöillä asioivien turvallisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja vahinkoja sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten ja vahinkojen selvittämisessä.

Rekisterin tietosisältö
Kohteen ulko- ja/tai sisätiloissa olevien kameravalvontalaitteiden tallentava kuvamateriaali.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tallentavalla kameravalvontalaitteistolla saatu kuvamateriaali ulko- ja/tai sisätiloista ja siellä olevista henkilöistä. Valvonnasta ilmoitetaan kameravalvontakylteillä valvotuille alueille saavuttaessa, jolloin henkilö antaa hiljaisen suostumuksen tulla tallennetuksi
järjestelmään.

Rekisterin suojausperusteet
Kamerajärjestelmän keskuslaitteistot (keskusyksikkö, tallennin) sijoitettu lukittuun tilaan, johon kulkuoikeus vain nimetyillä henkilöillä. Laitteistot ovat suojattu salasanalla. Materiaalia säilytetään keskimäärin 30 vuorokautta, jonka jälkeen aineisto tuhotaan. Tuhoaminen tapahtuu tallentamalla päälle uutta materiaalia. Kuvatallenteesta voidaan ottaa kopio, mikä epäillään tapahtuneen rikos.

Tietosuojaseloste kameravalvonnasta (pdf)