Sukututkimus

Aluekeskusrekisterissä säilytetään Vantaan seurakuntien kirkonkirjoja 1850-1860-luvulta alkaen.
Sukututkimuksia varten laadittavia sukuselvityksiä tehdään aluekeskusrekisterissä henkilöresurssien sallimissa rajoissa ja sen vuoksi toimitusajat saattavat vaihdella merkittävästi.

Sukututkimus

Sukututkimus on sukulaisuussuhteiden selvittämistä ja henkilöhistoriallista tutkimusta. Sukututkimuksen tärkeimpiä tietolähteitä ovat seurakuntien kirkonkirjat. Valtaosa seurakunnista on antanut yli sata vuotta vanhat kirkonkirjansa Kansallisarkiston säilytettäväksi. Esimerkiksi Helsingin pitäjän seurakunnan arkistoaineistoa on tutkittavissa Astia -palvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Tietoja sukututkimukseen tulee tilata kirjallisesti tilauslomakkeella, sähköpostitse tai vapaamuotoisella kirjeellä.

Lisätietoa sukututkimuksesta

HINNASTO

Henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa

Mikäli sukututkimusta varten pyydetään tietoja elävästä henkilöstä, tilaajan tulee liittää tilaukseen selvitys sukututkimusrekisterinsä tietosuojasta. Tämän voi osoittaa täyttämällä lomakkeen:Selvitys sukututkimusrekisteristä.
Suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä kerätä tietoa ensisijaisesti heiltä itseltään. Samalla voidaan varmistua, että tiedot ovat oikein, ja ettei henkilö halua kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

Lisätietoja sukututkimukseen liittyvistä tietosuoja-asioista on Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Omatoiminen sukututkimus

Omatoimisen sukututkimuksen käytännöt vaihtelevat eri rekisterinpitäjien välillä. Vantaan aluekeskusrekisterin arkistoa ei ole tällä hetkellä mahdollista käyttää itsenäiseen sukututkimustyöskentelyyn.

Sukututkimuksen tilaaminen

Sukututkimusta tilatessa tarvitaan vähintään:

  • henkilön nimi ja syntymäaika 
  • milloin hän on asunut Vantaan aluekeskusrekisteriin kuuluvassa seurakunnassa (muuttoaika seurakuntaan tai seurakunnasta pois)
  • tieto siitä, missä laajuudessa (montako sukupolvea eteenpäin tai taaksepäin) selvitetään, ja halutaanko tutkimukseen käytettävää aikaa rajata

Tarkasta sukututkimusen HINNASTO ennen tilauksen jättämistä.

Täytä sukututkimustilaus ja toimita se aluekeskusrekisteriin.

  • Sähköpostitse: vantaa.keskusrekisteri@evl.fi
  • Kirjeellä osoitteeseen Vantaan aluekeskusrekisteri, PL 56, 01301 Vantaa