Sukututkimus

Keskusrekisterissä säilytetään Vantaan seurakuntien kirkonkirjoja 1850-1860-luvulta alkaen. Vanhimmat kirkonkirjat on siirretty Arkistolaitokseen.

Sukututkimuksia varten laadittavia sukuselvityksiä tehdään keskusrekisterissä henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Todistusten toimitusajat saattavat olla pitkiä.

Sukututkimuksen tilaaminen

Aluekeskusrekisteri on pahoin ruuhkautunut ja pystymme palvelemaan tällä hetkellä vain sukuselvitysasiakkaita.

Sukututkimusta tilatessa tarvitaan vähintään:

  • henkilön nimi ja syntymäaika 
  • milloin hän on asunut Vantaalla (muuttoaika Vantaalle tai Vantaalta pois)
  • tieto siitä, missä laajuudessa (montako sukupolvea eteenpäin tai taaksepäin) selvitetään, ja halutaanko tutkimukseen käytettävää aikaa rajata

Hinnat

Sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa.

Tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa.

Sukututkimuksen tilaaminen

  • Sähköpostitse: vantaa.keskusrekisteri@evl.fi
  • Kirjeellä osoitteesta Vantaan seurakuntien keskusrekisteri, PL 56, 01301 Vantaa
  • Käymällä asiakaspalvelupisteessämme: Keskusrekisteri, Asematie 12 a, 01300 Vantaa. Avoinna arkisin klo 9-15.

Ota huomioon

Jos sukututkimusta varten pyydetään tietoja elävästä henkilöstä, tutkimuksen tekijän on toimitettava henkilötietolain (52371999) 10§ mukainen rekisteriseloste keskusrekisteriin sähköpostitse tai postitse.

  • vantaa.keskusrekisteri@evl.fi 
  • Vantaan seurakuntien keskusrekisteri, PL 56, 01301 Vantaa

Suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä kerätä tietoa ensisijaisesti heiltä itseltään. Samalla voidaan varmistua, että tiedot ovat oikein, ja ettei henkilö halua kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa. Tietojen käyttämisen voi kieltää henkilötietolain 30§ perusteella.