Vanda svenska församlings församlingsråd 2023-26


Kyrkan Mitt i Byn

Andersson, Kaj
Lähetä viesti
Pensionär, präst
Mårtensdal

Kyrkan Mitt i Byn

Aura, Per-Erik
Lähetä viesti
Pensionär, Fil.mag.
Heidehof

Kyrkan Mitt i Byn

Eklöf, Jeje
Lähetä viesti
Verksamhetsledare
Bäckby

Kyrkan Mitt i Byn

Falkstedt, Marina
Lähetä viesti
Studerande
Sandkulla

Kyrkan Mitt i Byn

Halonen, Solveig
Lähetä viesti
DK, föreningsaktiv
Östra Haxböle

Kyrkan Mitt i Byn

Häggblom, Tom
Lähetä viesti
Sjukskötare
Backas

Kyrkan Mitt i Byn

Mannola, Max
Lähetä viesti
Dipl.ing.
Mårtensdal

Kyrkan Mitt i Byn

Piskunen-Virkki, Annika
Lähetä viesti
Socialarbetare
Käinbybacka

Kyrkan Mitt i Byn

Sandell, Håkan
Lähetä viesti
Tekn.lic., pensionär
Friherrs

Kyrkan Mitt i Byn

Sergelius, Tom
Lähetä viesti
Chaufför
Björkby

Kyrkan Mitt i Byn

Teir, Ann-Christine
Lähetä viesti
Merkonom
Dickursby