Vanda svenska församlings församlingsråd 2019-2022

Kandidatlista Kyrkan Mitt i Byn

Ann-Christine Teir, Sekreterare

Annika Piskunen-Virkki, Mödrahems föreståndare

Håkan Sandell, Tekn.lic; pensionär

Jan-Erik Eklöf, Verksamhetsledare

Marina Falkstedt, Soc.arb.

Maximilian Mannola, Dipl.ing; trafikplanerare

Per-Erik Aura, Fil.mag.; pensionär

Tom Sergelius, Chaufför

Kandidatlista Vi i Vanda

Annika Halmén, Anhörigvårdare

Barbara Westman, Journalist

Hanna Mannerström, Musiklärare

Marianne Träskman, Styrelseordförande

Vanda svenska församlings församlingsråd 2019-2022

Kandidatlista Kyrkan Mitt i Byn

Ann-Christine Teir, Sekreterare

Annika Piskunen-Virkki, Mödrahems föreståndare

Håkan Sandell, Tekn.lic; pensionär

Jan-Erik Eklöf, Verksamhetsledare

Marina Falkstedt, Soc.arb.

Maximilian Mannola, Dipl.ing; trafikplanerare

Per-Erik Aura, Fil.mag.; pensionär

Tom Sergelius, Chaufför

Kandidatlista Vi i Vanda

Annika Halmén, Anhörigvårdare

Barbara Westman, Journalist

Hanna Mannerström, Musiklärare

Marianne Träskman, Styrelseordförande