Kasteelle ei ole ikärajaa

Lapsikaste on tavallisin tapa liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi. Kirkko kastaa kuitenkin kaikenikäisiä.

Nuoren kaste

Kirkkoon kuulumaton nuori voi osallistua rippikouluun yhdessä toisten nuorten kanssa. Jos hän haluaa liittyä kirkkoon, hänet kastetaan ennen konfirmaatiota.

Alle 12-vuotias voidaan kastaa kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Tällöin kaste edellyttää vanhempien kirjallista suostumusta. 12–14-vuotiaan lapsen kastamiseen tarvitaan vanhempien ja kastettavan kirjallinen suostumus. 

Aikuiskaste ja -rippikoulu

Ennen kuin aikuinen kastetaan kirkon jäseneksi pappi käy hänen kanssaan läpi kirkon uskoon, oppiin ja perinteisiin liittyviä asioita. Tätä kutsutaan kaste- eli rippikouluopetukseksi tai aikuisrippikouluksi.

Kaikki seurakunnat järjestävät pyydettäessä aikuisrippikoulun joko yksityisesti tai ryhmässä. 

Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Lapsi kirkossa.