Vantaan seurakuntien ja yhtymäviraston virallinen ilmoitustaulu

Officiell anslagstavla för Vandas församlingar och kyrkliga samfällighet

Tietoa päätöksenteosta / Information om beslutsfattandet

Päätösarkistoon julkaistaan

 • yhteisen kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
 • yhteisen kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat
 • seurakuntaneuvostojen esityslistat ja pöytäkirjat
 • 1.7.2023 alkaen viranhaltijapäätökset

I beslutsarkivet publiceras

 • gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslistor och protokoll
 • gemensamma kyrkorådets föredragningslistor och protokoll
 • församlingsrådens föredragningslistor och protokoll
 • Från och med 1.7.2023 tjänsteinnehavarbeslut

 

Vantaan seurakunnat ja seurakuntayhtymä

 • Muutoksenhakumenettely/ohjeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 • Ilmoitus (hyperlinkki) yhteiset kirkkoneuvoston ja yhteiset kirkkovaltuuston päätösten nähtävilläolosta   
  Meddelande (hyperlinkki) on framläggandet av protokoll för Vanda kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd och gemensamma kyrkofullmäktige
   
 • Ilmoitus (hyperlinkki) viranhaltijapäätösten nähtävilläolosta   
  Meddelande on framläggandet av beslut av tjänsteinnehavare

 

Seuraavan kokouksen esityslista ja aiempien kokousten pöytäkirjat

Vantaan yhteinen kirkkoneuvostoLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Vantaan yhteinen kirkkovaltuustoLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Viranhaltijapäätökset

Seurakuntaneuvostot

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

 • henkilöön liittyvä yksityinen asia

 • yksityisyyden suojaan liittyvä asia

 • salassa pidettävä asia.

Pöytäkirjatiedustelut voi osoittaa Kirjaamoon, [email protected]