Pöytäkirjatiedustelut voi osoittaa Kirjaamoon, kirjaamo.vantaanseurakuntayhtymä@evl.fi