Seuraavan kokouksen esityslista ja aiempien kokousten pöytäkirjat

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia

  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia

  • salassa pidettävä asia.

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto

Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto

Seurakuntaneuvostot