Pöytäkirjatiedustelut voi osoittaa Kirjaamoon, kirjaamo.vantaanseurakuntayhtyma@evl.fi