Uutiskirjeiden tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tietosuojalaki

Rekisterinpitäjä

Vantaan seurakuntayhtymä, PL 56, Asematie 12a, 01301 Vantaa, kirjaamo.vantaanseurakuntayhtyma@evl.fi, p. 09 83 061

Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö

Yhteisen viestinnän palvelut, Viestintäpäällikkö Rebekka Naatus, rebekka.naatus@evl.fi, p. 050 321 2322

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Anita Savioja, tietosuojavastaava.vantaa@evl.fi, PL 56 (Asematie 12a), 01301 Vantaa

Rekisterin nimi

Uutiskirjeiden yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Uutiskirjeiden lähettämisen mahdollistaminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Suostumus

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Uutiskirjeiden tilaajat sekä toimielinten jäsenet ja varajäsenet.

Lisäksi Vantaan seurakuntayhtymän sisäisen viestinnän käytössä olevat ryhmät. Ainoa pakollinen tieto on sähköpostiosoite, mahdollisuus täydentää järjestelmässä myös nimitiedot ja puhelinnumero.

Tietolähteet

Tilaajalta, luottamushenkilöiltä sekä Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstön sähköpostiosoitteet.

Tietojen luovutukset

Ei luovuteta.

Henkilötietojen säilytysaika

Ajan tasalla pidettävät uutiskirjeiden postituslistat.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • päästä omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se johonkin Vantaan seurakunnista.

Rekisteröidyn oikeudet eri tilanteissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimistoLinkki avautuu uudessa välilehdessä