Vanda svenska församlings församlingsråd

Församlingsrådet är församlingens högsta beslutandeorgan när det gäller den konkreta verksamheten. Mandatperioden är fyra år. Varje församling i Vanda har ett eget församlingsråd.

Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige och i församlingsråden väljs vid församlingsvalet. Följande val hålls i november 2026.

Vid mötet fungerar kyrkoherde Kristian Willis som föredragande.


Vanda svenska församlings församlingsråd 2023-26Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Protokoll och beslutLinkki avautuu uudessa välilehdessä