Yhteisvastuukeräys 2023

Yhteisvastuukeräys alkaa valtakunnallisesti 5.2.2023. Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden kansanliike, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja maailman humanitäärisillä katastrofialueilla. Yhteisvastuukeräys auttaa Kirkon ulkomaanavun kautta maailmalla ja kotimaassa paikallisen seurakunnan sekä valtakunnallisen Aseman lapset ry:n kautta. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksellä kerätään varoja nuorten väkivallan ennaltaehkäisyyn ja konfliktien ratkaisuun. Lahjoituksilla puututaan kouluväkivaltaan, tehdään konfliktien sovittelua sekä autetaan nuoria maailman kriisialueilla.

Poliisin mukaan Suomessa alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on lisääntynyt vuosina 2015–2021. Hälyttävin kasvu oli 12–14-vuotiaiden ikäluokassa, peräti 134 prosenttia. Väkivalta näkyy myös vapaa-ajalla. Entistä useammin väkivallanteot mm. kuvataan tai videoidaan sosiaalisessa mediassa jaettavaksi. Lasten ja nuorten väkivallassa uhreja ovat kaikki: kiusattu ja kiusaaja, tekijä ja uhri, koulu ja koti, lapsi ja vanhempi. Sekä tekijä että uhri tarvitsevat apua.

Keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää oman alueemme nuorten tukemiseen ja seurakuntamme auttamistyöhön. Toinen puolikas kotimaahan jäävästä keräystuotosta osoitetaan valtakunnallisena kumppanina toimivalle Aseman Lapset ry:lle, joka kehittää ja laajentaa yhteisvastuuvaroin koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviä toimiaan. 60 prosentilla avustetaan Kirkon Ulkomaanavun työn kautta maailman katastrofialueiden asukkaita. 

Me voimme vaikuttaa siihen, että väkivaltatilanteisiin puututaan asianmukaisesti. Mahdollisimman varhaisella tuella voidaan päästä kiinni teon taustoihin, auttaa ja jopa katkaista väkivallan kierre. Myös maailmalla kriisitilanteissa elää lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat kipeästi turvaa ja mahdollisuuden valoisampaan tulevaisuuteen. Ilman apua nuoret eivät yksin selviä.

Pääset lahjoittamaan Tikkurilan seurakunnan kautta tämän nettilinkin avulla.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Voit tehdä lahjoituksen myös MobilePayn kautta numeroon 72174.

Lisätietoa keräyskohteista löydät Yhteisvastuukeräyksen sivuilta www.yhteisvastuu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Haluatko antaa parin tunnin panoksen seurakuntasi hyväksi?

Tule lipaskerääjäksi tärkeän asian puolesta

Järjestämme Tikkurilan seurakunnassa lipaskeräyksen 6.2–13.2.2023 klo 10–20 välillä Tikkurilan ja Tammiston alueella. Kutsumme sinut mukaan lipaskerääjäksi tärkeän asian puolesta. Voit ilmoittautua tehtävään lähetystyön ja kansainvälisen työn sihteeri Mari Chaulagaille. p. 050 4147234 tai sähköpostilla mari.chaulagai@evl.fi

Sydämellisesti tervetuloa vapaaehtoiseksi lipaskerääjäksi tärkeän asian puolesta.     

Yhteisvastuutapahtumat Tikkurilan seurakunnassa

 

 

Yhteisvastuusydän

Ota yhteyttä

Lähetystyön ja kansainvälisen työn sihteeri
Tikkurilan seurakunta
PL 69
01301 Vantaa