Tietosuojaseloste kirkkovantaalla.fi-verkkosivujen ilman vahvaa tunnistautumista olevista Webropol-lomakkeista

EU:n yleinen tietosuoja-asetusLinkki avautuu uudessa välilehdessä

TietosuojalakiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Rekisterinpitäjä

Vantaan seurakuntayhtymä, PL 56 (Asematie 12a), 01301 Vantaa, kirjaamo.vantaanseurakuntayhtyma@evl.fi, p. 09 83 061

Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö

Yhteisen viestinnän palvelut, viestintäpäällikkö Rebekka Naatus, rebekka.naatus@evl.fi, p. 050 321 2322

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Anita Savioja, tietosuojavastaava.vantaa@evl.fi, PL 56 (Asematie 12a), 01301 Vantaa

Rekisterin nimi

Kirkkovantaalla.fi-verkkosivujen ilman vahvaa tunnistautumista olevat Webropol-lomakkeet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1) Hautapaikkaan ja haudan hoitoon liittyvien asioiden hoitaminen.

2) Yhteydenotto tai ilmoittautuminen perheneuvonnan palveluihin.

3) Vuokra-asuntohakemuksen jättäminen Vantaan seurakuntayhtymälle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

1) Hautatoimi: Lakisääteinen velvoite

2) Perheneuvonta: Oikeutettu etu

3) Kiinteistö- ja tilapalvelut, vuokra-asuntohakemukset: Oikeutettu etu

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

1) Hautapaikan haltijat

 • Uuden hautapaikan varaaminen: Omaisen/varaajan nimi, suhde vainajaan ja puhelinnumero. Vainajan nimi, henkilötunnus, siunauspäivä, siunauspaikka, siunauksen kellonaika, uurnanlaskupäivä, uurnanhautaus, sirottelu, muistolehto, arkkuhauta-alue, arkkumuistolehto ja lisätietoja.

 • Hautapaikan hallinta-ajan pidennys: Hautausmaa ja hautapaikka. Vainajan koko nimi, syntymäpäivä, kuolinpäivä ja muut hautaan haudatut. Omaisen nimi, henkilötunnus, sukulaisuussuhde tai muu yhteys hautaan haudattuihin, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskun toimitustapa ja lisätietoja.

 • Tarjouspyyntö haudanhoidosta: Hautausmaa, hautapaikan osasto ja numero, viimeksi haudatun vainajan nimi, syntymä- ja kuolinpäivä, kukkahoito, kukkien määrä, laskutustapa, tilaajan nimi, laskutusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

2) Perheneuvonnan asiakkaat

 • Yhteydenotto ja ilmoittautuminen: Etunimi, sukunimi, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, avoin tekstikenttä käynnin tarkoitusta varten.

3) Vuokra-asunnon hakijat

 • Vuokra-asuntohakemukset: vuokra-asunnon hakijat, vuokra-asunnon hakijoiden nimet, syntymäajat, puhelinnumerot, postiosoitteet, sähköpostiosoitteet, työssäkäyntitiedot, kuukausitulot, työnantajat, luottotiedot, haettavan huoneiston tiedot, syy asunnontarpeeseen, kotieläimet, suostumus tietojen siirtoon Vantaan seurakuntayhtymässä määräaikaisten tai tilapäisten vuokra-asuntojen sähköiseen tietokantaan ja lisätiedot.

Tietolähteet

Lomakkeen täyttäjä lähettää verkkosivulla täyttämänsä lomakkeen tiedot Webropol-järjestelmää käyttäen kyseisen palvelun vastuuhenkilölle.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Hautatoimen lomakkeet

 • säilytysaika 1 kk

Perheneuvonta

 • säilytysaika 14 vrk​​​​​​

Vuokra-asuntohakemukset

 • säilytysaika 2 v

Kaikkien lomakkeiden tiedot hävitetään Webropolista ajastetusti.

Rekisteröidyllä on oikeus

 • päästä omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
 • vaatia henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
 • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
 • tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se johonkin Vantaan seurakunnista.

Rekisteröidyn oikeudet eri tilanteissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimistoLinkki avautuu uudessa välilehdessä