Haudan hoito

Omaiset vastaavat haudan hoidosta

Päävastuu haudan hoidosta on aina omaisilla. Hoitovelvoitteisiin kuuluu:

  • Haudan kukka-alueen kunnossapito ja hoito: haudan kukka-alueen hoidoksi riittää monivuotisen perennan, maanpeiteperennan tai sammaleen istuttaminen. Kukkien istuttaminen ei ole pakollista. Haudoille ei saa istuttaa puita tai pensaita. Istutukset eivät myöskään saa levittäytyä naapurihautojen puolelle tai täysikasvuisina olla haitaksi hautaamiselle tai hautausmaan hoidolle.
  • Haudalle mahdollisesti hankitun muistomerkin hoito siten, että se on turvallisesti asennettu sekä tarvittaessa muistomerkin oikaisu. Esimerkiksi arkun tai uurnan maatumisen myötä muistomerkki voi kallistua. Routiva maa, sekä puun juuret saattavat joko nostaa tai laskea hautakiveä. Siksi hautakiven asento on muistettava tarkistaa vähintään kerran vuodessa. Vino tai kaatumaisillaan oleva hautakivi on vaarallinen paitsi omaisille myös hautausmaiden työntekijöille ja muille hautausmaalla vieraileville. Vainajan omaisten on oikaistava hautakivi siten, ettei se aiheuta tapaturman vaaraa.
  • Reunakivien rajaaman alueen kunnossapito, jos haudassa on reunakiveys. Hoidoksi riittää pintahiekan kunnossapito rikkakasvittomana. Reunakivien rajaama alue voi kasvaa myös maanpeiteperennaa tai sammalta. 
  • Muistoesineistä huolehtiminen. Omaiset vastaavat haudalle, muistolehtoon, sirottelualueille ja muualle haudattujen vainajien yhteismuistelupaikalle tuotujen yksittäisten kukkien, koriste-esineiden ja lyhtyjen hoidosta. Hautaustoimi vastaa muistelupaikkojen yleisilmeestä.

 

Hautausmaalle haudatun vainajan muistoksi voi asentaa hautamuistomerkin. Hautamuistomerkin hankkimisella ei ole kiire, eikä hautamuistomerkki ole pakollinen. Hautamuistomerkin tulee kuitenkin olla määräysten mukainen. Lisätietoja saa hautausmaan toimistosta ja hautamuistomerkkiohjeesta

Haudan hoitamisesta voi sopia myös seurakunnan kanssa. Tietoa hoitosopimuksen sisällöistä ja hinnoista löydät täältä.

 

Tietoa haudan hoitamisesta ja vinkkejä kestävistä kasvilajikkeista löydät Ohjeita haudan hoitamiseen -sivulta.

 

 

Hautaustoimi vastaa hautausmaiden yleishoidosta

Vantaan seurakuntien hautaustoimen vastuulla olevia hautausmaiden hoitotöitä ovat:

  • hautausmaan kulkuväylien ja pysäköintialueiden hoito ja talvikunnossapito
  • kasvillisuuden hoito; nurmikko, perenna- ja pensasalueet sekä puut
  • yhteisten muistelupaikkojen ja sankarihautojen hoito sekä seurakunnille palautuneiden ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoito
  • hautausmaarakenteiden ja -kalusteiden hoito (portit, aidat, penkit, valaisimet, pyörätelineet opasteet)
  • puhtaanapito ja jätehuolto

 

Hautausmaiden ja hautojen hoitopalvelut, työnjohtaja

puh. 050 347 4967, hautausmaat.vantaa@evl.fi

 

 

 

 

Hyvin hoidettu vanha hauta.