Saavutettavat palvelut vammaisille henkilöille

Vantaan seurakunnat tarjoavat palveluita ja toimintaa
vammaisille henkilöille ja heidän perheilleen.
Saavutettavuudella tarkoitetaan jokaisen mahdollisuutta
osallistua tasa-arvoisesti yhteiseen toimintaan.

Ihmiset on luotu elämään yhdessä.
Aito ihmisyys toteutuu yhteydessä muihin.
Yhdessä, omanlaisina, olemme Jumalan kuva.
Jokainen on tervetullut oman kotiseurakunnan toimintaan.


Vantaan seurakunnissa on toimintaa:

 

 

 

 

Näkymä kirkon ovelta ulos tielle, jossa on kylttejä. Kylteissä on esteettömyysopasteita.
Kuva: Sakasti/saavutettavuus
Kuvassa on vammaistyön tiimin työntekijöitä, jotka pitävät kädessään isoa ja punaista pehmeää sydäntä.
Kuurojentyön diakoni
Seurakuntatyön erityispalvelut
Vernissakatu 4
01300 Vantaa

Toimin kuulovammaistyön diakonina Vantaan seurakuntayhtymässä. Palvelen kuuroja, kuuroutuneita ja kuurosokeita seurakuntalaisia sekä apua ja tukea tarvitsevia. Työssäni käytän viittomakieltä, viitottua puhetta ja taktiiliviittomista. Työtehtäviini kuuluu asiakastyö, viittomakieliset messut, perhekerho, viittomakieliset kohtaamispaikat, retket ja leirit.

 

Näkövammaistyön diakonissa
Seurakuntatyön erityispalvelut
Puhelinpäivystysajat tiistaisin ja torstaisin klo 9-11.
Vernissakatu 4
01300 Vantaa

Tilaa kausiesite. Kausiesite lähetetään kirjeenä postitse ja sähköpostina.

Kehitysvammaistyön diakoni
Seurakuntatyön erityispalvelut
Faksi: 09 836 1099
Vernissakatu 4
01300 Vantaa

FB ryhmä: Erilaisten ystävien kirkko Vantaalla

Olen kehitysvammaistyön diakoni, sosionomi (YAMK) Kristiina Tuohimaa-Salminen ja toimin Vantaan seurakunnissa asiantuntijana kehitysvammaisuuten liittyvissä kysymyksissä. Suunnittelen kehitysvammaistyön toimintaa, ohjaan erilaisia ryhmiä, tuotan tapahtumia ja tapaan asiakkaita koko Vantaan alueella.  Vantaan seurakuntien kehitysvammaistyön painopisteenä on ihmisoikeusperusteisuus, joka näkyy toiminnassa erilaisten ihmisen osallistamisella ja ihmisoikeuksien puolustamisena.

Työssä minut voi löytää kitara kainalossa toimintakeskuksista, Vantaan vammaisneuvoston kokouksesta tai Vantaan seurakuntien erityisen tuen rippikoulusta moniaistillista messua toteuttamassa. Haluan kannustaa erilaisia ihmisiä erityisesti toimijoiksi.

Ota rohkeasti yhteyttä kaikenlaisissa asioissa.