Saavutettavat palvelut vammaisille henkilöille

 

Vantaalla kirkko tarjoaa palveluita ja toimintaa
vammaisille henkilöille ja heidän perheilleen.
Saavutettavuudella tarkoitetaan jokaisen mahdollisuutta
osallistua tasa-arvoisesti yhteiseen toimintaan.

Ihmiset on luotu elämään yhdessä.
Aito ihmisyys toteutuu yhteydessä muihin.
Yhdessä, omanlaisina, olemme Jumalan kuva.

Vantaalla toimii kirkon vammaistyöntekijöitä,
jotka tukevat, ohjaavat ja auttavat seurakunnan toimintaan osallistumisessa.
Tervetuloa seurakuntaan.

Toimintaamme ovat:     

  • ryhmät  
  • jumalanpalvelukset ja hartaudet
  • koti- ja laitos- ja työpaikkakäynnit  
  • keskustelua ja yhdessä ratkaisujen etsimistä
  • sielunhoito  
  • retket  
  • leirit  
  • avun ja tuen antaminen arkipäivän asioissa  
  • erilaiset tapahtumat  

 

Vantaan seurakunnissa on toimintaa:

 

Lue lisää  kirkon saavutettavuustyöstä:

Aktiivisesti osallinen-YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien kirkon toimintaohjelma
Kirkon saavutettavuusohjelma

 

 

 

 

Näkymä kirkon ovelta ulos tielle, jossa on kylttejä. Kylteissä on esteettömyysopasteita.
Kuva: Sakasti/saavutettavuus

Ota yhteyttä

Kuurojentyön diakoni
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Toimin kuulovammaistyön diakonina Vantaan seurakuntayhtymässä. Palvelen kuuroja, kuuroutuneita ja kuurosokeita seurakuntalaisia sekä heidän omaisiaan. Työssäni käytän viittomakieltä, viitottua puhetta ja taktiiliviittomista. Työtehtäviini kuuluu asiakastyö, viittomakieliset messut,viittomakieliset vertaisryhmät, retket ja leirit.

 

Kehitysvammaistyön diakoni
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

FB ryhmä: Erilaisten ystävien kirkko Vantaalla

Olen kehitysvammaistyön diakoni, sosionomi (YAMK) Kristiina Tuohimaa-Salminen ja toimin Vantaan seurakunnissa asiantuntijana kehitysvammaisuuten liittyvissä kysymyksissä. Suunnittelen kehitysvammaistyön toimintaa, ohjaan erilaisia ryhmiä, tuotan tapahtumia ja tapaan asiakkaita koko Vantaan alueella.  Vantaan seurakuntien kehitysvammaistyön painopisteenä on ihmisoikeusperusteisuus, joka näkyy toiminnassa erilaisten ihmisen osallistamisella ja ihmisoikeuksien puolustamisena.

Työssä minut voi löytää kitara kainalossa toimintakeskuksista, Vantaan vammaisneuvoston kokouksesta tai Vantaan seurakuntien erityisen tuen rippikoulusta moniaistillista messua toteuttamassa. Haluan kannustaa erilaisia ihmisiä erityisesti toimijoiksi.

Ota rohkeasti yhteyttä kaikenlaisissa asioissa.