Strategia 2028 - Rohkeasti armon asialla

Uudessa strategiassa uskotaan uudistuvaan ja kasvavaan kirkolliseen elämään Vantaalla.

Vantaan seurakuntayhtymän uusi strategia ulottuu vuoteen 2028. Vantaalla jatketaan aiemmasta strategiasta nousevalla missiolla Rohkeasti armon asialla. Kirkko Vantaalla -strategiassa keskitytään läheiseen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa ja tarjotaan jäsenille laadukasta ja mielekästä kirkkoon kuulumisen kokemusta. Ihminen kohdataan myötäeläen eri elämäntilanteissa.  Palveluita tarjotaan siellä missä jäsenet ovat, digipalveluista perinteisiin kohtaamisiin. Vuoden 2022 lopussa Vantaan seurakunnissa oli jäseniä 118 718. 

Tulevaisuuden näkymät strategia kohtaa kristillisen myönteisesti, tosin jäsenmäärän hidas lasku huolestuttaa. Vantaa kehittyy ja kasvaa kaupunkina nopeasti. Tällaisessa ympäristössä kristillisen elämän monipuolistuminen ja monikulttuurisuuden vahvistuminen ovat seurakunnille mahdollisuuksia. Ihmisten elämän merkityksellisyyden kaipuu halutaan kuulla ja ottaa todesta. Hiljainen ja luontoon sijoittuva hengellisyys voivat olla osa seurakuntien toimintaa.  

Visio ja arvot pysyvät sanoman ytimessä: uskon, toivon ja rakkauden asialla syntymästä kuolemaan

Strategian linjaukset korostavat auttamista, vuorovaikutuksen vahvistamista ja toivoa yli rajojen

Strategia nojaa kirkon perusajatukseen rohkeasta jumalapuheesta ja ihmisten kutsumisesta Kristuksen yhteyteen. Seurakuntaan kuulumisen lähtökohtana on tarjota syntyville lapsille ja heidän perheilleen mieleen jäävä, laadukas ja merkityksellinen kastekokemus. Yhä useammin seurakuntaan kastetaan jäseneksi myös nuoria ja aikuisia. Strategiassa kiinnitetään huomiota ymmärrettävään ja selkeään kieleen, joka ei sulje ketään ulos. Monikulttuurisuuden vahvistuminen Vantaalla lisää monikielisen työn tarvetta ja siihen aiotaan panostaa.

Ihmisten hätään vastaaminen ja tukeminen elämän kriiseissä on strategian viides painopiste. Ihmisen puolustaminen nähdään kirkon tehtävänä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko noudattaa Hiilineutraali kirkko 2030 – strategiaa ja Kirkko Vantaalla sitoutuu siihen. Kirkon yhteiskunnallinen velvoite hautaan siunaamisesta ja hautausmaiden hoidosta kristillisen toivon ylläpitämiseen nähdään kirkon erityisenä tehtävänä myös Vantaalla. Jokaisella on oikeus ja mahdollisuus saada arvokas ja kaunis lähtö.

MIssio: Rohkeasti armon asialla

Tavoitteena ja visiona on:

Kirkko Vantaalla on vaikuttava uskon, toivon ja rakkauden yhteisö elämässä ja kuolemassa. Kirkon jäsenyyteen halutaan sitoutua.

 

 

Vision toteuttamista ohjaavat yhteiset linjaukset

  1. Puhumme rohkeasti Jumalasta ja kutsumme Kristuksen yhteyteen.
  2. Kastamme kaikenikäisiä ja vahvistamme kasteopetusta sekä lisäämme kasteeseen liittyvää viestintää.
  3. Kohtaamme ihmisiä säännöllisesti elämän eri vaiheissa.
  4. Käytämme kieltä, jota ihmiset ymmärtävät ja vahvistamme eri kulttuuritaustaisten ihmisten osallisuutta.
  5. Vastaamme hätään ja puolustamme ihmistä sekä kehitämme erilaisia yhteisiä auttamisen tapoja
  6. Kannamme vastuuta luomakunnasta ja edistämme Hiilineutraali kirkko 2030 tavoitteita.
  7. Rohkaisemme taivastoivoon ja siunaamme hautaan arvokkaasti.

Arvot

Kirkon yhteiset arvot ovat usko, toivo ja rakkaus.

Arvot

Voimana usko. Näköalana toivo. Motiivina rakkaus.

Lisäksi Vantaan seurakuntien strategia nostaa esiin työssä ja toiminnassa arvot:

1) Talous on tasapainossa ja mahdollistaa toiminnan 

2) Henkilöstö voi hyvin ja on oikein mitoitettu ja kohdennettu 

3) Tilat ovat toimivat ja joustavasti käytössä 

4) Prosessit on kuvatut, toimivat ja tehokkaat 

5) Digipalvelut kehittyvät

Työn tekemisen arvot: palveluhaluisuus, asiakaslähtöisyys ja yhteistyö

 

Vantaan seurakuntayhtymän strategiakuva.