Strategia 2020 - Rohkeasti armon asialla

Vantaan seurakuntien perustehtävä on olla:

Rohkeasti armon asialla

Tavoitteena ja visiona on:

Kaikkia ihmisiä kohtaava ja vahvistava sekä työssään uudistuva kirkko Vantaalla

"Strategia voidaan määritellä kuvaukseksi siitä, miten seurakuntien inhimillisiä ja taloudellisia resursseja käytetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi."

 

► Strategiateksti-lyhytLinkki avautuu uudessa välilehdessä

► Strategiateksti-pitkäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Vision toteuttamista ohjaavat yhteiset linjaukset

1. Seurakunta tukee arjen kristillisyyttä ja kutsuu kaikkia ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen

2. Seurakunnan toiminnassa ja palveluissa otetaan entistä paremmin huomioon erilaisten ihmisten tarpeet ja odotukset

3. Seurakunta on hyvän tekemisen kanava

4. Seurakunta tukee hengellistä elämää aktiivisesti median välityksellä

5. Seurakunta toimii siellä, missä ihmiset ovat

6. Seurakuntalaiset tuovat kykynsä käyttöön osallistumalla toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen

7. Kulttuurien moninaisuus näkyy kaikessa seurakunnan toiminnassa

Arvot

Kirkon yhteiset arvot ovat usko, toivo ja rakkaus.

Lisäksi Vantaan seurakuntien strategia nostaa esiin työssä ja toiminnassa arvot:

  • Oikeudenmukaisuus
  • Luovuus
  • Palveluhaluisuus
  • Avoimuus

 

Vantaan seurakuntien strategia ilmaistuna kuvamuodossa.