Lähetys ja kansainvälinen vastuu

-Kirkon perustehtävä-


Kirkolle on keskeistä sanoma kaikki rajat ylittävästä Jumalan armosta ja rakkaudesta.

Kirkko on olemassa todistaakseen tästä. Vastuu lähimmäisestä ulottuu myös kotimaan rajojen ulkopuolelle. Kansainvälinen vastuu tarkoittaa ympäri maailmaa ulottuvaa kansainvälistä diakoniaa, lähetystyötä sekä ystävyysseurakuntatyötä.

 

 

Kansainvälinen diakonia

on kirkkojen ja kristillisten järjestöjen tekemää kansainvälistä avustustoimintaa. Se on kaukaisen lähimmäisen kokonaisvaltaista auttamista ja Jumalan rakkauden välittämistä lähellä ja kaukana. Tähän kuuluvat humanitaarinen apu, kehitysyhteistyö, rauhan- ja sovinnontyö sekä ihmisoikeuksien puolustaminen. Kansainvälinen diakonia toimii kaikkein köyhimpien ja heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi uskonnosta, poliittisesta vakaumuksesta, kansalaisuudesta tai etnisestä ryhmästä riippumatta.

 

 

Lähetystyö

on kristinuskon hyvän sanoman levittämistä sanoin ja teoin lähimmäisille kaikkialla maailmassa. Lähetystyö on koko seurakunnan ydintehtävä.

Saamme ammentaa voimaa elämäämme ilosanoman lähteestä. Tätä ilosanomaa meidät on kutsuttu jakamaan myös ympärillemme.

 

 

 

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni"

 

 

Lähetyskenttämme on koko maailma.

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn: (Matt. 28:18–20) ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Lähetystyö maailmalla on mm. hädänalaisen auttamista, evankeliumin julistamista sekä epäkohtiin puuttumista ja niihin vaikuttamista. Lähetystyötä tehdään kirkon seitsemän lähetysjärjestön kautta yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja avustusjärjestöjen kanssa.

 

Sinua tarvitaan! Tule mukaan toimintaamme.

 

Tarvitsemme myös lähettäjiä, jotka mahdollistavat työn lähetyskentillä.

Jokainen seurakuntalainen voi osallistua lähetystyöhön omilla lahjoillaan ja löytää oman paikkansa ja tehtävänsä lähetystyöstä. Lähetystyötä voit tukea lahjoittamalla, rukoilemalla ja tulemalla mukaan lähetyspiireihin, myyjäisiin ja tapahtumiin.

 

Tutustu lähetystyön toimintaan Osallistu-sivulla.

 

Tervetuloa joukoomme, odotamme mukaan juuri sinua!

 

maailmankartta

Kuva Salla Matilainen

YouTube-video

 

Kuva: Ritva Niemi

Lähetyksen tulevia tapahtumia

 

Missiobrunssi

12.10.2019 klo 10 Tikkurilan Koskikeskuksessa, Vernissakatu 4. Yhteistyössä Suomen Lähetysseura ja Vantaan seurakunnat.

 

Messu ja lähetysjuhla

13.10.2019 klo 10 Tikkurilan Koskikeskuksessa, Vernissakatu 4. Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetysjuhla. Vierailija Medialähetys Sanansaattajista.

 

Messu ja lähetysjuhla

3.11.2019 klo 10 Tikkurilan Koskikeskuksessa, Vernissakatu 4. Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetysjuhla. Vierailija Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry:stä.

 

Joulumyyjäiset

La 7.12.2019 Tikkurilan Koskikeskuksessa, Vernissakatu 4, klo 11-14 lähetystyön hyväksi.

 

 

 

Yhteinen todistus

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus

 

Lähetystyön- ja kansainvälisen työn sihteeri
Tikkurilan seurakunta
PL 69
01301 Vantaa