Kuva: Sari Lehtelä

Lähetys ja kansainvälinen vastuu

-Kirkon perustehtävä-


Kirkolla on sanoma kaikki rajat ylittävästä Jumalan armosta ja rakkaudesta.

Jokainen on kutsuttu välittämään. Vastuu lähimmäisestä ulottuu myös kotimaan rajojen ulkopuolelle. Kansainvälinen vastuu tarkoittaa ympäri maailmaa ulottuvaa kansainvälistä diakoniaa, lähetystyötä sekä ystävyysseurakuntatyötä.

Kuva: Meeri Koutaniemi

Kansainvälinen diakonia

on kirkkojen ja kristillisten järjestöjen tekemää kansainvälistä avustustoimintaa. Se on kaukaisen lähimmäisen kokonaisvaltaista auttamista ja Jumalan rakkauden välittämistä. Tähän kuuluvat humanitaarinen apu, kehitysyhteistyö, rauhan- ja sovinnontyö sekä ihmisoikeuksien puolustaminen. Kansainvälinen diakonia toimii kaikkein köyhimpien ja heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi uskonnosta, poliittisesta vakaumuksesta, kansalaisuudesta tai etnisestä ryhmästä riippumatta.

Lähetystyö 

on kristinuskon hyvän sanoman levittämistä sanoin ja teoin lähimmäisille kaikkialla maailmassa. Suomen evankelisluterilainen kirkko toteuttaa lähetystyötä lähetysjärjestöjen kautta eri puolella maailmaa yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja avustusjärjestöjen kanssa. Lähetystyö maailmalla on esimerkiksi hädänalaisten auttamista, evankeliumin julistamista sekä epäkohtiin puuttumista ja niihin vaikuttamista. 

 

 

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni"

Lähetyskenttämme on koko maailma.

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn: (Matt. 28:18–20) ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

 

Sinua tarvitaan! Tule mukaan toimintaamme.

Tarvitsemme myös lähettäjiä, jotka mahdollistavat työn työalueilla.

Jokainen seurakuntalainen voi osallistua lähetystyöhön omilla lahjoillaan ja löytää oman paikkansa ja tehtävänsä lähetystyöstä. Lähetystyötä voit tukea lahjoittamalla, tekemällä käsitöitä ja leivonnaisia, rukoilemalla ja tulemalla mukaan lähetyspiireihin, myyjäisiin ja tapahtumiin.

 

Tutustu lähetystyön toimintaan Osallistu-sivulla.

Munkki ja simamyynti lähetystyön hyväksi.
Tilaa itsetehdyt munkit ja sima lähetystyön hyväksi!

Kuva Salla Matilainen

Jumala, anna lukutaidon tuoma itsenäisyys mahdollisemman monelle. Siunaa lukutaito-oppilaat. Aamen.
Pipliaseuran lähetyspyhä Raamattusunnuntaina 14.4. klo 10 Tikkurilan kirkossa. Mukana Tuija Numminen.

 

Kuva: Ritva Niemi

Ota yhteyttä

Lähetystyön ja kansainvälisen työn sihteeri
Tikkurilan seurakunta
PL 69
01301 Vantaa
Pappi
Tikkurilan seurakunta

Olen ollut lähetyslentotyössä Afrikassa ennen paluuta Tikkurilan seurakunnan palvelukseen. Rukous on voimavara ja auttaa minua jaksamaan niin papin työssä kuin lentäjänä. Voit lukea lisää lähetystyöstä tästä ja Lähetyslentäjien eli MAF:n toiminnasta tästä.