Hoitamattomuuskuulutus

Tavoitteena kaunis ja turvallinen hautausmaa

Vantaan seurakuntayhtymän hautausmailla tullaan kesän 2021 aikana tarkastelemaan hautoja hoitamattomuuden osalta. Ensisijaisesti kiinnitetään huomio kaatuneisiin ja kallistuneisiin muistomerkkeihin. Kaatumaisillaan olevat ja kallistuneet muistomerkit ovat vaaraksi sekä hautausmailla vieraileville, että työntekijöille.

Vastuu muistomerkin kunnosta ja turvallisuudesta on omaisilla. Hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että hauta on pidetty hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna.

Muistomerkin kallistuminen johtuu yleensä vinossa olevasta pohjakivestä. Turvallisuussyistä muistomerkkiä ei saa keinotekoisesti yrittää suoristaa esim. asentamalla muistomerkin ja sen alustan väliin kiviä tai kiiloja. Kiven asennussoran uusinta ja pohjakiven oikaisu on tällöin ainoa kyseeseen tuleva korjaustoimenpide.

Hoitamattomaksi katsotaan myös hauta, jonka kukkapesässä tai reunakivien rajaamalla alueella kasvaa runsaasti ja häiritsevästi rikkaruohoja ( mm. voikukkia, nokkosia, kortetta, pujoa) tai puiden tai pensaiden taimia. Hoitamaton hauta ei ole sellainen, jossa kukkapesän osuudella kasvaa monivuotista perennaa tai sammalta.

Aikataulu

Hoitamattomat haudat valokuvataan kesällä 2021.

Yhteinen kirkkoneuvosto velvoittaa kunnostamaan hoitamattomat haudat.

Kaikille kunnostuskehotuksen saaneille haudoille asetetaan tiedoksianto 30.11.2021 mennessä. Hautaoikeuden haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden määräajassa hautaoikeuden menetyksen uhalla. Mikäli hautaa ei ole kunnostettu määräajassa, hautaoikeus julistetaan menetetyksi Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä keväällä 2023.

Lisätietoja hoitamattomuuskuulutuksesta saat puh. 044- 422 0452 tai tarja.halonen@evl.fi. 

Hautoja koskevissa asioissa teitä palvelee hautausmaan toimisto.

Puh. 09 8306 220 arkisin klo 9–15, sähköpostiosoite: vantaa.hautaustoimi@evl.fi

Eteenpäin kallistunut hautakivi.