Näkymä Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalta kesällä.

 

Vantaan seurakuntayhtymän hautausmaat

Vantaan seurakuntayhtymän hautausmaat sijaitsevat Helsingin pitäjän kirkonkylässä, Ruskeasannassa, Hämeenkylässä ja Korsossa. Lisäksi Honkanummen hautausmaalla sijaitsee Helsingin ja Vantaan seurakuntien yhteinen tunnustukseton hauta-alue, jonka kortteli 79V on varattu vantaalaisille vainajille.

Hämeenkylän ja Korson kirkon hautausmailta voi valita tuhkahautasijan, Pitäjän ja Ruskeasannan hautausmailla on myös arkkuhautapaikkoja.

Ajankohtaista: 

  • Helsingin pitäjän kirkon, Ruskeasannan ja Hämeenkylän hautausmailla on meneillään haudan hallinta-ajan kuulutus. Kuulutus koskee hautoja, joiden hallinta-aika on päättynyt 31.12.2023. Kuulutushaudoille on laitettu asiasta kertova tiedote. 

         Hautahaun avulla (OpasteApp) voit tarkistaa, milloin hallinnoimasi haudan hallinta-aika päättyy.

Uurnahauta-alueet

Uurnahautoja on Helsingin pitäjän, Ruskeasannan ja Hämeenkylän hautausmailla sekä Korson muistopuutarhassa. Uurnahaudat luovutetaan 25 vuodeksi kerrallaan. Uurnahautapaikassa on 2–9 hautasijaa. Hämeenkylän kirkon hautausmaalta luovutetaan hautoja vain vantaalaisille.

Muistolehto

Muistolehto on yhtenäinen hauta-alue, jossa jokaisella vainajalla on pieni hautasija. Tuhka haudataan ilman uurnaa tai uurnassa. Omaiset eivät ole läsnä muistolehtohautauksessa. Muistolehtoja on Helsingin pitäjän, Ruskeasannan, Hämeenkylän ja Korson hautausmailla. Muistolehtoon haudattujen nimet merkitään nimikilvellä yhtenäiseen muistoseinään. Kukat ja kynttilät tuodaan tarkoitukseen varatulle muistelupaikalle. Muistolehdon seurakunta perushoitaa kokonaisuudessaan.

Sirottelualue

Tuhkan sirottelualueita on Ruskeasannan ja Hämeenkylän hautausmailla. Ruskeasannassa tuhkan sirottelualue on yhtenäinen metsäalue ja Hämeenkylässä kivilouhikko, johon tuhka sirotellaan ilman uurnaa. Omaiset voivat olla mukana hautauksessa.

Ruskeasannassa sirottelualueelle haudatun vainajan muistoksi voi halutessaan tuoda pienen luonnonkiven nimilaattoineen muisteluun varatulle paikalle. Hämeenkylässä on yhteismuistomerkki nimilaatalle. 

Holvihaudat

Holvihautoja on Korson ja Hämeenkylän kirkon hautausmailla. Holvihauta koostuu maanalaisesta haudasta ja maanpäällisestä kukka- ja kynttilätasosta. Holvihautauksessa omaiset voivat olla mukana hautauksessa. Vainajan tuhka haudataan holvihautaan ilman uurnaa. Hautausmailla on yhteismuistomerkki nimilaatalle. 

Arkkuhauta-alueet

Uusia arkkuhautoja luovutetaan vain vantaalaisille. Arkkuhauta luovutetaan aina 25 vuodeksi kerrallaan. Arkkuhautoja on Helsingin pitäjän ja Ruskeasannan hautausmailla.

Arkkulehto

Ruskeasannan hautausmaan arkkulehtoon haudataan perinteiseen tapaan arkussa, mutta haudalle ei laiteta omaa muistomerkkiä. Arkkulehtoon haudattaessa omaiset ovat läsnä laskemassa arkkua hautaan. Vainajan nimi voidaan kaivertaa yhteiseen nimipaateen, jonka äärelle voi myös tuoda kukkia ja muistoesineitä. Arkkulehdon hautasijoija luovutetaan vain vantaalaisille. 

Haudan hallinta-aika

Tuhkahaudan ja arkkuhaudan hallinta-aika on 25 vuotta. Sen jälkeen haudan hallintaa voi sopimuksesta jatkaa. Hallinta-ajan jatkamisesta peritään 275 euron maksu. Kun hallinta-aika on päättymässä, lähetämme hautaoikeuden haltijalle kirjeellä muistutuksen hallinta-ajan päättymisestä. Mikäli yhteystiedot eivät ole ajan tasalla, laitamme tiedotteen asiasta haudalle.  

Hautausmaan toimisto

Hautausmaan toimisto palvelee arkisin klo 9–15. Puh. 09 8306 220, sähköpostiosoite: vantaa.hautaustoimi@evl.fi.   

Hautajaiset voi varata myös myös asiointipalvelussamme: Sähköinen asiointi (vantaanseurakunnat.fi) 

Hautajaisten ajanvaraus kannattaa tehdä viipymättä toivotun ajankohdan varmistamiseksi. Parhaiten aikoja on tarjolla torstaisin ja perjantaisin, lauantain hautajaisajat ovat suosituimpia. Torstaisin ja perjantaisin on myös muistotilaisuuspaikkoja paremmin saatavilla. Tavoiteaika hautajaisille on  kahdesta kolmeen viikkoa kuolemasta tai viikosta kahteen viikkoon hautausluvan saamisesta. Kaikkien siunausaikatoiveiden toteuttaminen ei aina ole mahdollista.

Hautausmaan toimisto palvelee Helsingin pitäjän, Ruskeasannan, Korson kirkon ja Hämeenkylän kirkon hautausmaiden kaikissa hautapaikkaa, hautaamista ja hautausmaan hoitoa koskevissa asioissa sekä hautajaisten ja muistotilaisuuden ajanvaraamisessa. 

Muistomerkkiohje

►Hautausmaksut

► Hautojen hoito

► Hautajaiset ja niiden järjestäminen

 Avuksi hautajaisvalmisteluihin -esite