Vanda svenska församling, pastorsexpedition

Kirkkoherranvirasto

Vernissakatu 4 , 01301 Vantaa/Vanda

måndag-fredag kl. 9–13, tel. 09 8306 262

Vanda svenska församling, pastorsexpedition

Kontakta kansliet då ni vill boka en präst/kantor för en förrättning.

Dejourerande präst finns på kansliet i regel måndag–fredag, tel. 09 8306 306.