Yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa

Vantaan seurakunnissa tehdään monipuolista ja laaja-alaista kasvatusyhteistyötä kaupungin ja järjestöjen, sekä kaiken ikäisten lasten ja perheiden kanssa. Seurakunnat vastaavat alueellisesti omista kerhoistaan, leireistään ja muista toiminnoistaan.  Yhteistyötä  Vantaan seitsemän seurakunnan kesken tehdään monella tavalla. Joitakin kasvatustyön tehtäviä on keskitetty seurakuntien yhteisiin palveluihin.

Yhteinen varhaiskasvatus- ja nuorisotyö koordinoi ja kehittää varhaiskasvatus- ja perhetyötä ja nuorisotyötä yhdessä seurakuntien kanssa.

YouTube-video

YouTube-video

YouTube-video

Ota yhteyttä

Kasvatuksen asiantuntija
Seurakuntatyön erityispalvelut
Vaihde 09-83061
Asematie 12 a
01300 Vantaa


Koordinoin Vantaan seurakuntien varhaiskasvatus-, nuoriso- ja rippikoulutyötä, ja kokoan kasvatuksen eri työntekijäryhmiä yhteisiin tapahtumiin, koulutuksiin ja prosesseihin. Olen mukana järjestämässä myös erityisryhmien rippikouluja. 

Minuun voit olla yhteydessä jos sinulla on kysyttävää seurakuntien kasvatustyöstä tai haluat tehdä yhteistyötä varhaiskasvatus- ja nuorisotyöhön liittyen.