Monikulttuuriset juhlat rytmittävät päiväkodin arkea

Luonteva tapa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin ovat vuoden kiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat. Uskontoon viittaavat juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria.

 

Päiväkodin juhlakalenterin laadissa voi käyttää apuna esim. Espoon kaupungin laatimaa kulttuurista juhlakalenteria, Uskot-forumin laatimaa uskontokalenteria ja  Fokus ry, Ad Astra r.f. ja Helsingin Opetusviraston laatimaa juhlakalenteria

 

Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti varhaiskasvatuksen perinteiset juhlat saavat sisältää joitakin uskontoon viittaavia elementtejä, eikä niitä pidetä uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina. Esiopetuksessa saa järjestää uskonnollisia tilaisuuksia ja toimituksia, joita pidetään uskonnon harjoittamisena (tiedotus sisällöstä, huoltajien päätös, korvaava mielekäs toiminta).

Kulttuurinen juhlakalenteri 2019-2020
Kulttuurinen juhlakalenteri 2019-2020