Juhlat rytmittävät monikulttuurisen päiväkodin arkea

Päiväkodeissa lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Luonteva tapa tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuoden kiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat. 

Päiväkodissa voidaankin tehdä toimintasuunnitelmassa yhteinen juhlakalenteri. Juhlakalenterin laadissa voi käyttää apuna esim. Espoon kaupungin laatimaa kulttuurien juhlakalenteri, Uskot-forumin laatimaa uskontokalenteria ja  Fokus ry, Ad Astra r.f. ja Helsingin Opetusviraston laatimaa juhlakalenteria. Uskontoon viittaavat juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria.

Vantaan seurakunnat järjestävät päiväkodin lapsiryhmille mahdollisuuksia tutustua kristillisen kirkkovuoden suurimpien juhlapyhien joulun ja pääsiäisen perinteisiin, sekä kutsuvat kaikki lapset  marraskuussa lasten oikeuksien päivän aikoihin alueellisesti järjestettäviin konsertteihin.

Vantaan seurakunnat tarjoavat kristityille lapsille mahdollisuuksia osallistua uskonnollisiin kirkkovuoden tilaisuuksiin kuten adventti-, joulu-, pääsiäis- ja pyhäinpäivän hartauksiin ja kirkkohetkiin, sekä kouluun lähtevien siunaukseen.

Perinteiset juhlat ja uskonnolliset tilaisuudet

Positiivinen uskonnonvapaus on perusoikeus, joka sisältää vapauden uskoa, harjoittaa uskontoa ja kuulua uskonnolliseen yhteisöön.  

Varhaiskasvatuksen perinteiset juhlat saavat sisältää joitakin uskontoon viittaavia elementtejä, eikä niitä pidetä uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina.

Esiopetuksessa saa järjestää uskonnollisia tilaisuuksia ja toimituksia, joita pidetään uskonnon harjoittamisena (tiedotus sisällöstä, huoltajien päätös, korvaava mielekäs toiminta).

Opetushallituksen ohjeet uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä esi- ja perusopetuksessa.

Espoon kaupungin kulttuurinen kalenteri 2018-2019
Espoon kaupungin kulttuurinen kalenteri 2018-2019
Kultainen sääntö eri uskonnoissa
Kultainen sääntö eri uskonnoissa