Verkkoilmoittautumisten ja -kyselyiden tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tietosuojalaki

Rekisterinpitäjä

Vantaan seurakuntayhtymä, PL 56 (Asematie 12a), 01301 Vantaa, kirjaamo.vantaanseurakuntayhtyma@evl.fi, p. 09 83 061

Rekisterin vastuuhenkilö

Yhteisen viestinnän palvelut, viestintäpäällikkö Rebekka Naatus, rebekka.naatus@evl.fi, p. 050 321 2322

Rekisterin yhteyshenkilö

Laura Ohtonen, yhteisen seurakuntatyön sihteeri, p. 050 321 3282

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Anita Savioja, tietosuojavastaava.vantaa@evl.fi, PL 56 (Asematie 12a), 01301 Vantaa

Rekisterin nimi

Verkkoilmoittautumiset ja -kyselyt

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tapahtumien, leirien ja retkien osallistujien tietojen kerääminen tapahtumien turvallista ja asianmukaista toteuttamista varten. 

Kyselyn tyyppiin perustuen, yhteydenottoa varten.

Anonyymit palautekyselyt.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Oikeutettu etu ilmoittautumisissa.

Suostumus kyselyihin vastaamisissa.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Tapahtumiin, leireille ja retkille ilmoittautuneet. Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti, erityisruokavaliot, tarvittaessa oppilaitos tai työpaikka.

Kyselyihin vastanneet. Nimi, sähköposti ja tarvittaessa puhelinumero. Kyselyn tarkoituksista riippuen muita henkilötietoja. 

Anonyymeihin palautekyselyihin vastanneista ei kerry henkilötietoja, ainoastaan vastaukset.

Tietolähteet

Ilmoittautujilta ja kyselyihin vastanneilta.

Tietojen luovutukset

Tapahtumien, leirien ja retkien työntekijät. Majoitus- ja ruokahuolto- ja kuljetusyrityksille luovutetaan vain ne tiedot, jotka ovat toiminnan turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta välttämättömiä. 

Kyselyissä tietoja ei luovuteta.

Henkilötietojen säilytysaika

Pääsääntöisesti 2–5 vuotta, 10 vuotta mikäli on tapahtunut tapaturma tai sairaus tapahtuman, leirin tai retken aikana.

Henkilökohtaisia tietoja sisältävien kysymysten vastaukset poistetaan ajastetusti 1-6 kuukaudessa.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • päästä omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se johonkin Vantaan seurakunnista.

Rekisteröidyn oikeudet eri tilanteissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto