Verkkoilmoittautumisten tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tietosuojalaki

Rekisterinpitäjä

Vantaan seurakuntayhtymä, PL 56 (Asematie 12a), 01301 Vantaa, kirjaamo.vantaanseurakuntayhtyma@evl.fi, p. 09 83 061

Yhteyshenkilö

Laura Ohtonen, yhteisen seurakuntatyön sihteeri, p. 050 321 3282

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Heli Nieminen, tietosuojavastaava.vantaa@evl.fi, PL 56 (Asematie 12a), 01301 Vantaa, p. 050 573 6351

Rekisterin nimi

Verkkoilmoittautumiset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tapahtumien, leirien ja retkien osallistujien tietojen kerääminen tapahtumien turvallista ja asianmukaista toteuttamista varten. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Oikeutettu etu 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Tapahtumiin, leireille ja retkille ilmoittautuneet. Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti, erityisruokavaliot, tarvittaessa oppilaitos tai työpaikka.

Tietolähteet

Ilmiottautujilta

Tietojen luovutukset

Tapahtumien, leirien ja retkien työntekijät. Majoitus- ja ruokahuolto- ja kuljetusyrityksille luovutetaan vain ne tiedot, jotka ovat toiminnan turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta välttämättömiä. 

Henkilötietojen säilytysaika

Pääsääntöisesti 2–5 vuotta, 10 vuotta mikäli on tapahtunut tapaturma tai sairaus tapahtuman, leirin tai retken aikana.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • päästä omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se johonkin Vantaan seurakunnista.

Rekisteröidyn oikeudet eri tilanteissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto