Iltapäiväkerhot

Poikkeusajan vuoksi iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa koulupäivinä supistetusti. Perheitä on tiedotettu muutoksesta. Lisätietoja iltapäivätoiminnan koordinaattori Outi Myllylältä p. 050 327 1634 tai outi.myllyla@evl.fi

  • Ilolan seurakuntatalo, Soittajankuja 1, p. 050  308 0492
  • Ylästön seurakuntatalo, Lehtikummuntie 2. p. 050 370 2705

Tikkurilan seurakunnan iltapäiväkerhot toimivat jokaisena koulupäivänä klo 12–17 ja noudattavat koulujen loma-aikoja. Lapsille tarjotaan kerhossa välipala. Kerhossa on mahdollisuus läksyjen tekoon, leikkiin ja ulkoiluun. Lapset saavat myös itse vaikuttaa kerhopäivän sisältöön.

Miten haet lapsellesi paikkaa?

Lukuvuoden 2020‒2021 iltapäiväkerhoihin hakuaika on 1.‒30.4.2020. Iltapäivätoiminta on 1.-2.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille erityisen tue oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa.

Koulupäivän päätyttyä lapset voivat jatkaa iltapäiväkerhoihin, joissa on mahdollisuus leikkiä, tehdä läksyjä tai osallistua erilaiseen toimintaan. Maksulliset kerhot toimivat koulujen tiloissa tai lähialueella, ja niiden päivittäinen toiminta-aika on klo 12−17.

Kerhoihin haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta 1.4.−30.4. Wilman osoite on: https://vantaa.inschool.fi.

Huoltaja on saanut tammikuussa oppivelvollisuusilmoituksen mukana oppilaskohtaisen avainkoodin, jonka avulla hän on voinut luoda yhden huoltajan Wilman käyttäjätunnuksen. Jos avainkoodi on hävinnyt tai et ole tehnyt käyttäjätunnusta, ohjeita voi pyytää omalta koululta. Wilman käyttämiseen saa tarvittaessa apua Vantaa-infojen palvelupisteistä.

Toimintaan voi hakea myös kaupungin verkkosivuilta tulostettavalla lomakkeella.

Vantaalla kerhotoimintaa järjestävät yhdistykset, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat sekä seurakunta. Kaupunki ohjaa ja avustaa toimintaa. Yhteensä Vantaalla toimii 57 iltapäiväkerhoa, joissa käy noin 2400 lasta.

Sähköinen päätös iltapäiväkerhopaikasta julkaistaan Wilmassa ma 1.6.2020. Jos olet valinnut paperisen päätöksen, se saapuu kotiin kesäkuun toisella viikolla.

Lue lisää: vantaa.fi/iltapaivatoiminta.

Mitä iltapäivätoiminta maksaa?

Asiakasmaksut ovat lukuvuonna 2019–2020 neljän tunnin päivittäisestä toiminnasta 100 euroa ja viiden tunnin päivittäisestä toiminnasta 130 euroa. Iltapäiväkerhossa tarjotaan päivittäin maksuton välipala.

Asiakasmaksuja voidaan huojentaa 35 prosentilla perheen tulotason mukaan. 35 % maksuhuojennuksen avulla maksut alenevat neljän tunnin toiminnan osalta 65 euroon ja viiden tunnin toiminnan osalta 84,50 euroon kuukaudessa.

iltapäivätoiminnan koordinaattori
Tikkurilan seurakunta
PL 69
01301 Vantaa