Vantaan seurakuntien sähköisen asioinnin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tietosuojalaki

Rekisterinpitäjä

Vantaan seurakuntayhtymä, PL 56 (Asematie 12a), 01301 Vantaa, kirjaamo.vantaanseurakuntayhtyma@evl.fi, p. 09 83 061

Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö

Aluekeskusrekisterin johtaja Kalervo Pöykkö, kalervo.poykko@evl.fi, p. 050 543 0739

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Anita Savioja, tietosuojavastaava.vantaa@evl.fi, PL 56 (Asematie 12a), 01301 Vantaa

Rekisterin nimi

Vantaan seurakuntien sähköinen asiointi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sähköinen asiointi -palvelun kautta henkilö voi varata huollettavalleen kastetoimituksen, läheiselleen hautaan siunaamisen, itselleen ja tulevalle puolisolleen vihkitoimituksen tai itselleen seurakunnan työntekijän tapaamiseen. Palvelun kautta voi myös ilmoittautua leireille, osaan ryhmätoiminnasta, rippikouluihin sekä joihinkin muihin tilaisuuksiin. Sähköinen asiointipalvelu mahdollistaa verkkomaksamisen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Oikeutettu etu

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Asiakkaat, osallistujat ja työntekijät. Eri henkilöryhmistä tarvittavat tiedot seuraavista: henkilötunnus, sukunimi, etunimet, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, seurakunta, ruoka-aineallergiat, terveystiedot.

Tietolähteet

Asiakkaan ja osallistujien tiedot saadaan Kirjuri-järjestelmästä, väestötietojärjestelmästä ja käyttäjältä. Työntekijätiedot toiminnanohjausjärjestelmästä.

Tietojen luovutukset

Ei luovuteta.

Henkilötietojen säilytysaika

Viisi vuotta.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • päästä omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se johonkin Vantaan seurakunnista.

Rekisteröidyn oikeudet eri tilanteissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto