Seurakuntien sähköinen asiointi

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterin nimi

Vantaan seurakuntien sähköinen asiointi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sähköinen asiointi –palvelun kautta henkilö voi varata huollettavalleen kastetoimituksen, läheiselleen hautaan siunaamisen, itselleen ja tulevalle puolisolleen vihkitoimituksen tai itselleen seurakunnan työntekijän tapaamiseen. Palvelun kautta voi myös ilmoittautua leireille, osaan ryhmätoiminnasta, rippikouluihin sekä joihinkin muihin tilaisuuksiin. Sähköinen asiointipalvelu mahdollistaa verkkomaksamisen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Oikeutettu etu

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Asiakkaat, osallistujat ja työntekijät. Eri henkilöryhmistä tarvittavat tiedot seuraavista: henkilötunnus, sukunimi, etunimet, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, seurakunta, ruoka-aineallergiat, terveystiedot.

Tietolähteet

Asiakkaan ja osallistujien tiedot saadaan Kirjuri-järjestelmästä, väestötietojärjestelmästä ja käyttäjältä. Työntekijätiedot toiminnanohjausjärjestelmästä.

Tietojen luovutukset

Ei luovuteta.

Henkilötietojen säilytysaika

Viisi vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista
pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviran­omaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 566 6700

tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

-

X Sulje tietosuojaseloste