Seurakuntien sähköinen asiointi

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 13.11.2017

1. REKISTERINPITÄJÄ
Vantaan seurakuntayhtymä
PL 56, 01301 Vantaa. Käyntiosoite: Vernissakatu 4, 01300 Vantaa
vantaan.seurakuntayhtyma@evl.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Emilia Launonen

PL 56, 01301 Vantaa. Käyntiosoite: Vernissakatu 4, 01300 Vantaa
09-83061

 

3. TIETOSUOJAVASTAAVA

PL 56, 01301 Vantaa. Käyntiosoite: Vernissakatu 4, 01300 Vantaa

09-83061

 

4. REKISTERIN NIMI
Vantaan seurakuntien sähköinen asiointi

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Sähköinen asiointi –palvelu on asiointipalvelu, jonka kautta henkilö voi varata huollettavalleen kastetoimituksen, läheiselleen hautaan siunaamisen, itselleen ja tulevalle puolisolleen vihkitoimituksen tai itselleen ajan diakoniatyöntekijän tapaamiseen. (Henkilötietolaki 8 §)

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
henkilötunnus
sukunimi
etunimet

sähköpostiosoite

puhelinnumero

osoite
seurakunta
 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Käyttäjän tiedot saadaan Kirjuri-järjestelmästä, väestötietojärjestelmästä ja käyttäjältä.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Käyttäjän tiedot välittyvät sähköisesti Vantaan seurakuntien toiminnanohjausjärjestelmä Primeen. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisina. Tietoja käsittelevät vain ne, jotka niitä työssään tarvitsevat, ja joita sitoo salassapitovelvollisuus.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
ATK:lla käsiteltävät tiedot: Palvelussa olevat tiedot on suojattu ja niitä säilytetään Suomessa. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

11. TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeutta koskeva kirjallinen pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle. Pyynnön tulee sisältää vähintään henkilön nimi, yhteystiedot sekä varaamisen ajankohta.

12. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterissä olevalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Kirjallinen oikaisuvaatimus tulee esittää rekisterinpitäjälle. Pyynnön tulee sisältää vähintään henkilön nimi ja yhteystiedot sekä mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi.

13. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
-

X Sulje tietosuojaseloste