Virkatodistus ja sukuselvitys

 

Tiedote

Aluekeskusrekisterin palveluajoissa huomattavaa viivettä sukuselvitysten osalta, pahoittelemme tilannetta

Jos olet tilaamassa sukuselvitystä, varaudu pitkään toimitusaikaan.
Jos olet tilaamassa elää-todistusta, saat sen nopeasti.
Jos tarvitset tietoa sukututkimukseen, joudumme valitettavasti varaamaan kaiken työvoimamme sukuselvitysten laadintaan ja pystymme palvelemaan sukututkimusasioissa arviolta kesän 2022 jälkeen.

Vantaan aluekeskusrekisterin työkuorma on vuoden 2021 aikana kasvanut huomattavasti ennakoitua suuremmaksi. Tämä näkyy erityisesti sukuselvitysten pitkittyneenä toimitusaikana. Monille sukuselvitystä odottaville henkilöille aiheutuu tilanteesta vaivaa ja viivästyksiä. Muut palvelumme toimivat normaalisti.

Ruuhkautunutta työtilannetta on selvitetty monin eri keinoin: on tehty sisäisiä toimintatapamuutoksia, rekrytoitu lisää työntekijöitä ja solmittu yhteistyösopimuksia toisten rekisterinpitäjien kanssa. Sama ruuhka koskettaa kuitenkin myös monia muita rekisterinpitäjiä. Toivottavasti nämä toimet tuovat mahdollisimman pian helpotusta tilanteeseen ja uudet rekrytoinnit lyhentävät palvelumme toimitusaikoja.

Pitkittyneen toimitusajan vuoksi saamme runsaasti tiedusteluja siitä, voisiko virkatodistustilauksen käsittelyä nopeuttaa. Teemme työt saapumisjärjestyksessä. Näin pyrimme turvaamaan kaikkien jonottajien tasapuolisen kohtelun. Virkatodistuksen viipyessä kannattaa ryhtyä toimiin mahdollisen lisäajan järjestelemiseksi, esimerkiksi perunkirjoitusta valmisteltaessa pyytää ajoissa lisää aikaa verottajalta.

Toimimme parhaamme mukaan taataksemme jälleen asiallisen ja kohtuullisessa ajassa toimivan palvelun, sekä pahoittelemme tällä hetkellä vallitsevaa tilannetta.

Tuomo Kahenvirta
Vantaan aluekeskusrekisterin johtaja

 

Käsittelemme tällä hetkellä 4.11. vastaanotettuja tilauksia.

Virkatodistuksen tilaus

Vantaan seurakuntien, Keravan, Nurmijärven, Tuusulan, Agricolan suomalaisen, Askolan, Porvoon suomalaisen, Pukkilan ja Sipoon suomalaisen seurakunnan jäsenet voivat tilata virkatodistuksen tai sukuselvityksen siltä ajalta, jonka he ovat olleet kirkon jäsenenä. Siviilirekisteriin kuulumisen ajalta sukuselvitys tilataan Digi- ja väestötietovirastosta.
Perunkirjoitusta varten laadimme sukuselvitykset henkilöistä, jotka ovat viimeksi kirkkoon kuuluessaan olleet jäsenenä jossakin näistä seurakunnista, ks. alla kappale sukuselvitys. 

Virkatodistus henkilökohtaisilla tiedoilla lähetetään tai on noudettavissa tilausta seuraavana arkipäivänä. Sukuselvityksen toimitusaika on nyt noin kaksitoista viikkoa. Tämä on arvio, jonka perusteella ei voi päätellä oman tilauksen valmistumisaikaa. 

Mikäli ennakkoon on sovittu, että noudatte todistuksen asiakaspalvelupisteestämme, varautukaa todistamaan henkilöllisyytenne.

Toimitamme myös virkatodistuksia (ei sukuselvityksiä) ulkomaan viranomaisia varten monikielisellä lomakkeella. Kielinä ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.

Sukuselvitys

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä.

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on siirtymässä järjestelmään, jossa tilaaja saa kaikkien Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien sukuselvitykset yhdestä seurakunnasta tai keskusrekisteristä. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu asteittain kattaen lopulta kaikki seurakunnat. 1.3.2021 alkaen teemme sukuselvitykset perunkirjoitusta varten aina tällä KirDi järjestelmällä, kun se on mahdollista. Meiltä voit tilata sukuselvityksen henkilöstä, joka on viimeksi ollut kirkon jäsenenä Vantaan aluekeskusrekisteriin kuuluvassa seurakunnassa.

Jos henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys tältä ajalta Digi- ja väestötietovirastosta. Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys on hyvä tilata hyvissä ajoin.

Virkatodistusten ja sukuselvitysten hinnat

Kirkonkirjoista annettavasta todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

 1. manuaalisesti laadittavasta todistuksesta:
  a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;
  b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;
  c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.
 2. kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmästä KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta päähenkilön osalta 45 euroa ja päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.
 3. kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) 9 euroa;
 4. ote kastekirjasta, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 9 euroa;
 5. sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;
 6. tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;
 7. kirkonkirjojen tietoihin perustuvan todistuksen kopio 9 euroa;
 8. digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ 45 euroa; jos kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.

Muut maksut

Toimitusmaksu 5,50 euroa.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa.

Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu.

Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

Lue myös

► Sukututkimus