Virkatodistus ja sukuselvitys

Virkatodistuksen tilaus

Vantaan seurakuntien, Keravan seurakunnan, Nurmijärven seurakunnan, Tuusulan seurakunnan, ja 1.1.2021 alkaen myös Agricolan suomalaisen seurakunnan, Askolan seurakunnan, Porvoon suomalaisen seurakunnan ja Pukkilan seurakunnan jäsenet voivat tilata virkatodistuksen tai sukuselvityksen siltä ajalta, kun he ovat olleet kirjoilla kyseisissä seurakunnissa.

Virkatodistus henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti, sukuselvityksen toimitusaika on noin seitsemän viikkoa. 

Huom! Tämänhetkisen poikkeustilanteen vuoksi toimitusaika voi tilapäisesti pidentyä.

Toimitamme myös virkatodistuksia (ei sukuselvityksiä) ulkomaan viranomaisia varten monikielisellä lomakkeella. Kielinä ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.

Sukuselvitys

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä.

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on siirtymässä järjestelmään, jossa tilaaja saa kaikkien Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien sukuselvitykset yhdestä seurakunnasta tai keskusrekisteristä. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu asteittain kattaen lopulta kaikki seurakunnat. 1.3.2021 alkaen teemme sukuselvitykset perunkirjoitusta varten aina tällä KirDi järjestelmällä, kun se on mahdollista. Meiltä voit tilata sukuselvityksen henkilöstä, joka on viimeksi ollut kirkon jäsenenä Vantaan aluekeskusrekisteriin kuuluvassa seurakunnassa.

Jos henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys Digi- ja väestötietovirastosta. Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys on hyvä tilata hyvissä ajoin.

Virkatodistusten ja sukuselvitysten hinnat

Kirkonkirjoista annettavasta todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

 1. manuaalisesti laadittavasta todistuksesta:
  a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;
  b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;
  c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.
 2. kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmästä KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta päähenkilön osalta 45 euroa ja päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.
 3. kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) 9 euroa;
 4. ote kastekirjasta, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 9 euroa;
 5. sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;
 6. tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;
 7. kirkonkirjojen tietoihin perustuvan todistuksen kopio 9 euroa;
 8. digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ 45 euroa; jos kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.

Muut maksut

Toimitusmaksu 5,50 euroa.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa.

Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu.

Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

Lue myös

► Sukututkimus