Vantaan seurakuntayhtymän hallintosääntö 

Vantaan seurakuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätösvallan siirtämisestä toimielimille tai johtaville viranhaltijoille sekä toimielinten päätöksenteosta ja kokousmenettelyistä määrätään hallintosäännössä kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) nojalla.

Avaa vuoden 2024 alusta alkaen voimassa oleva Hallintosääntö (pdf)