Vihkiajat Pyhän Laurin kirkkoon

Koronaepidemian vaikutus vihkimisiin 

Vantaan seurakunnat noudattavat koronaepidemiaan annettuja poikkeusohjeita. Vihkimisiä toimitetaan, mutta tilaisuuteen voi osallistua enintään 10 henkilöä (+ lisäksi pappi ja kanttori). Vihkimiseen ei tule osallistua riskiryhmiin kuuluvien tai hengitystieoireita kokevien.  

Jokaista vihkimistä suunnitellaan aina yhdessä parin kanssa. Vihkiminen voidaan toimittaa myös vain kahden todistajan läsnäolessa.

Kevään ja kesän 2020 vihkiajan siirtäminen vastaavaan aikaan vuodelle 2021 ei ole yksiselitteistä Pyhän Laurin kirkon muun käytön (mm. konfirmaatioiden) takia. Työstämme asiaa ja päivitämme tilanteen tälle sivulle mahdollisimman pian. 

Loppusyksystä 2020 on useita vihkiaikoja vielä vapaina. Näitä aikoja voi varata varauspalvelusta ma-pe 9-14 p. 09 8306 333.

(tiedot päivitetty 31.3.2020)

 

Vihkiaika vuodelle 2020

Vuoden 2020 vapaita vihkiaikoja voi tiedustella ja varata soittamalla varauspalveluun 09 8306 333 (ma - pe 9-14).  

Lauantaiajat välillä kesäkuu-syyskuu ovat pääsääntöisesti kaikki varattuna. Perjantaisin olevia alkuillan aikoja on vielä varattavissa.

Elokuussa viikko 32 on varattu musiikkifestivaalille (BRQ Vantaa) ja Helsingan keskiaikapäivään, eikä tuolloin ole vihkiaikoja. Marraskuun lopusta jouluun asti kirkko on varattuna pääosin joulukonsertteihin. 

 

Vihkiaika vuodelle 2021

Pyhän Laurin kirkossa tehdään vuoden 2021 aikana kunnostustöitä, joiden aikana kirkko on suljettu. Kunnostustyöt sijoittuvat mahdollisesti tammikuusta-maaliskuulle (11.1.-21.3.2021) tai/ja syyskuusta-marraskuulle (20.9.-14.11.2021).  Ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Vihkiaikoja maaliskuusta - toukokuulle 2021 voi varata soittaen 11.5.2020 alkaen. Aikoja varataan varauspalvelusta 09 8306 333 (ma - pe 9 - 14).

Kesäkuun - joulukuun 2021 vihkiaikoja haetaan sähköisen haun kautta viikon 36 aikana (31.8. - 6.9.2020) ja vihkipareille ilmoitetaan heidän saamastaan ajasta viimeistään 30.9.2020. Etusijalla vihkiaikojen haussa ovat Tikkurilan seurakunnan ja Vanda svenska församlingin vihkiparit. Toisella sijalla muut vantaalaiset vihkiparit ja kolmannella sijalla muut hakijat.

 

Vihkiaikojen sähköinen varaaminen

Vantaan seurakunnissa otetaan kevään 2020 aikana käyttöön vihkiaikojen sähköinen varaaminen. Sähköisen asioinnin kautta voivat vantaalaiset varata vihkiaikoja tiettyihin Vantaan pääkirkkoihin. Pyhän Laurin kirkon ns. sesonkiajan vihkiajat haetaan kuitenkin jatkossakin oman hakumenettelyn kautta, koska vihkiaikoja ei riitä kaikille aikoja hakeville. Täsmennämme tietoja ja aikatauluja käyttöönoton lähestyessä.

Kirkkoherranvirasto, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa. Avoinna ma–pe klo 9–14. Tilojen ja kirkollisten toimitusten varaukset p. 098306 333.

Ohjeita ja tietoa vihkiaikojen nettihausta

  • Vihkiaikaa voi Pyhän Laurin kirkkoon hakea, jos ainakin toinen vihkiparista on ev.lut. kirkon jäsen (tai muun Porvoon kirkkoyhteisön kirkon jäsen).
  • Vihkiaikaa haetaan sähköisen asioinnin kautta, joka edellyttää vahvaa tunnistautumista ja oman tunnuksen luomista asiointipalveluun.
  • Vihkiaikatoiveita tulee nettihaussa antaa vähintään viisi ja enintään kymmenen. Ajat voivat olla saman päivän aikoja.
  • Hakuviikon sisällä (2.-8.9.2019) lähetetyt toiveet ovat sikäli samanarvoisia, ettei ole väliä, minä päivänä lomake on täytetty.
  • Etusijalla ovat parit, joista ainakin toinen on Tikkurilan seurakunnan tai Vanda svenska församlingin jäsen. Seuraavalla sijalla parit, joista ainakin toinen on jonkin muun Vantaan seurakunnan jäsen. Kolmannella sijalla ovat Vantaan ulkopuolella asuvat. Järjestelmä tarkistaa Vantaan seurakuntiin kuulumisen automaattisesti. Tarvittaessa järjestelmä arpoo, kuka pareista saa ajan.
  • Hakijoista osa jää valitettavasti ilman toivomaansa vihkiaikaa – jopa asuinpaikasta riippumatta. Erityisesti Vantaan ulkopuolella asuvien on vaikea saada kesälauantaiden suosittuja iltapäiväaikoja.
  • Tieto vihkiajasta on lähetetty syyskuussa 2019 sähköpostitse viikolla 38. Jotkin sähköpostipalvelimet suodattavat roskapostiksi kerralla isommalle joukolle lähetettyjä posteja – jos et saa mitään tietoa, voit tiedustella asiaa lokakuusta alkaen numerosta 09 8306 333 (toimitusvaraukset).
  • Saatu vihkiaika tulee vielä varmistaa tai perua. Ohjeet tästä tulee vahvistusviestissä.