Yhteistyökumppanina koulut

Vantaan seurakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Jokaiselle koululle on nimetty yhdyshenkilö, jonka kanssa on hyvä sopia yhteistyön muodoista säännöllisesti esimerkiksi lukukausittain. Tämän sopimisen pohjana voi käyttää Kumppanuuden korit - esitettä.

Jokaiseen kouluun on nimetty seurakunnan työntekijä yhteyshenkilöksi.

Seurakunnat toteuttavat vuosittain useita eri tapahtumakokonaisuuksia, jotka tukevat opetussuunnitelman toteutumista. Pyrimme myös tarjoamaan valmiita kokonaisuuksia opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle erilaisiin erikoistilanteisiin, esim. Manga Messias -kokonaisuus ja Elämisen taitoja -oppimateriaali yläkouluikäisille, suosittu Laurentius -seikkailu kolmasluokkalaisille ja Surulaatikot tukemaan yllättäviä tilanteita kouluissa.

Lapsia koivikossa

VANTAAN OPS 2016:

5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

   5.5.6 Vantaan seurakunnat

Vantaan seurakunnat voivat olla koulujen tukena ryhmäyttämistoiminnassa, monikulttuurisuustyössä sekä päivänavausten ja juhlapyhiin liittyvien tilaisuuksien järjestämisessä osapuolten sopimalla tavalla.

Perusopetus järjestää yhteistyössä evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa kolmansien luokkien oppilaille mahdollisuuden tutustua kotiseutu- ja kulttuurihistoriaan Pyhän Laurin kirkossa ja sen ympäristössä. Työskentelyn periaatteina ovat elämyksellisyys ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen.

Seurakuntien nuorisotyöntekijät voivat myös toimia lasten ja nuorten tukena koulun arjessa koulun osoittamalla tavalla.  

Seurakuntien tarjoamaa tukea koulun kriisityölle kuvataan tarkemmin hyvinvointikansiossa.”