Talous

Seurakuntien talous rakentuu pääosin kirkollisverotuloille. Verotulojen osuus kokonaistuloista oli Vantaalla noin 76 prosenttia vuonna 2016. Muita tuloja ovat esimerkiksi kiinteistö- ja vuokratulot.

Vantaalaiset maksavat maan pienintä kirkollisveroa. Veroprosentti on yksi. Samaa kirkollisveroprosenttia maksetaan Espoossa, Helsingissä ja Turussa ja Kaarinassa.

► Lue, mitä jäsenten maksamilla kirkollisveroilla tehdään: Vantaalaisen kirkollisverolla saisi pari pitsaa kuukaudessa (30.8.2016)

Kirkon saama osuus yhteisöverosta korvautui valtionosuudella vuonna 2016.

 

Vantaan seurakuntien talouteen liittyviä asiakirjoja

Seurakuntien toimintamenot

Kolmannes seurakuntien varoista käytetään toimintaan lasten ja nuorten kanssa.

Toiseksi eniten rahoja, lähes neljännes kaikista menoista, käytetään kotimaiseen auttamiseen eli diakoniaan.

Vuonna 2016 toimintakulut jakautuivat seuraavasti:

  • Lapsi- ja nuorisotyö 34 %
  • Kotimainen auttaminen 23 %
  • Viestintä ja tiedotus 8 %
  • Jumalanpalveluselämä 7 %
  • Muu seurakuntatyö, sielunhoito, aikuistyö, yhteiskunnallinen työ 9 %
  • Kirkolliset toimitukset 10 %
  • Lähetys ja kansainvälinen toiminta 5 %
  • Musiikki 4 %