Hautaan siunaaminen

Hautajaiset voidaan pitää kirkossa, siunauskappelissa, sairaalan kappelissa tai haudalla. Siunaustilaisuuden kulku on samanlainen, olipa kysymyksessä arkkuhautaus tai tuhkaus.

Omaiset voivat keskustella omista toiveistaan siunaavan papin ja musiikista vastaavan kanttorin kanssa. Vainajan siunaa tavallisesti sen seurakunnan pappi, jossa vainaja on viimeksi asunut. Tilaisuus kestää yleensä noin 40 minuuttia.

Siunaustilaisuudessa arkku on yleensä asetettu valmiiksi kirkon tai kappelin alttarin eteen. Arkun pääpuoli on alttariin päin. Alttarilla on kukkia ja kynttilöitä. Lähiomaiset istuvat oikealla puolella käytävää, vainajan sydämen puolella.

Siunaustilaisuuden kulku

Siunaustilaisuuteen sisältyy Raamatun tekstien lukemista, rukousta, puhe ja musiikkia. Siunaamisen yhteydessä pappi tekee hiekalla ristinmerkin arkun kannelle ja lausuu siunaamissanat. Raamatun luvun ja siunaamisen ajaksi seurakunta nousee seisomaan. Lopuksi vielä rukoillaan, luetaan yhdessä Isä meidän -rukous, otetaan vastaan Herran siunaus sekä lauletaan loppuvirsi.

Muistokukat voidaan laskea joko siunaustoimituksen alussa alkusoiton jälkeen tai lopuksi ennen päätösmusiikkia. Arkkuhautauksessa kukkalaitteet suositellaan laskettaviksi vasta haudalla, etenkin jos saattoväkeä on paljon. Ajankohdasta sovitaan papin kanssa. Jos muistolauseen lukeminen tuntuu vaikealta, sen voi jättää tekemättä.

Jos vainaja haudataan välittömästi siunauksen jälkeen arkkuhautaan, arkku kannetaan loppusoiton aikana kirkosta. Tuhkahautauksen yhteydessä arkku jää yleensä paikalleen alttarin eteen.

Kantajat ja tilaisuuden kulku haudalla

Jos vainaja haudataan siunaustilaisuuden jälkeen arkkuhautaan, arkku kannetaan loppusoiton aikana kappelista. Kantajina on kuusi sukulaista, ystävää tai työtoveria. Kantajina voivat toimia sekä miehet että naiset. Yksityisiltä hautaustoimistoilta voi tilata ammattikantajia. Kantajia ei tarvita, jos arkku jää paikalleen ja se viedään myöhemmin krematorioon.

Kantajien paikoista on hyvä sopia etukäteen. Lähimmät omaiset kantavat arkkua pääpuolesta. Kantajat asettuvat arkun ympärille siunaustilaisuuden lopussa ja viettävät hiljaisen hetken arkkuun päin kääntyneinä. Vainaja kannetaan jalkopää edellä kappelin edessä odottavaan saattovaunuun.

Saaton kärjessä kulkevat pappi ja vahtimestari. Sitten tulee arkku kantajineen. Arkun jäljessä tulevat ensimmäisinä lähiomaiset ja sen jälkeen muu saattoväki. Haudalle tultaessa vahtimestari ohjaa arkun laskemista. Kukkalaitteet lasketaan hautakannen päälle. Kukkien laskun jälkeen voidaan laulaa vielä virsi. Tämän jälkeen joku omaisista voi esittää kutsun muistotilaisuuteen.

Tuhkan hautaaminen

Omaiset voivat hakea (tai pyytää yksityistä hautaustoimistoa noutamaan) vainajan tuhkan Honkanummen krematoriosta noin viikon kuluttua siunauksesta. Tuhkan hautaamisen ajankohdasta sovitaan hautausmaan toimiston kanssa. Varaus voidaan tehdä samalla kun hautaan siunaamisen aika varataan.

Tuhka haudataan yleensä lähiomaisten läsnä ollessa, hautausmaan vahtimestarin avustuksella. Omaiset voivat pyytää myös papin tilaisuuteen, jolloin haudalla voidaan pitää pieni hartaushetki.

Tuhkan siunaaminen

Kun siunaus ja tuhkan hautaaminen toimitetaan samalla kertaa, tuhka viedään siunauksen jälkeen saattona hautaan. Hauta peitetään ja kukat lasketaan. Jo aiemmin tuhkatun vainajan siunaus voi olla myös haudalla.

Avoin kirja, jonka yli kulkee nuottiviiva ja nuotteja.