Vantaan seurakuntayhtymän tietosuojakäytännöt

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksenLinkki avautuu uudessa välilehdessä mukaan rekisteröidylle henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kansallinen tietosuojalaki täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Vantaan IT-alueen tietosuojakäytännöt -asiakirjassa kerrotaan toimintatavoista, joihin olemme tietosuoja-asioissa sitoutuneet.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • päästä omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se johonkin Vantaan seurakunnista.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Vantaan seurakuntayhtymän tietosuojavastaava: tietosuojavastaava.vantaa@evl.fi, PL 56 (Asematie 12a), 01301 Vantaa.

Tietopyyntölomake

Begärän on uppgifte