Vantaan seurakuntayhtymän tietosuojakäytännöt

Vantaan IT-alueen tietosuojakäytännöt -asiakirjassa kerrotaan toimintatavoista, joihin olemme tietosuoja-asioissa sitoutuneet.

Kansallinen tietosuojalaki täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksenLinkki avautuu uudessa välilehdessä mukaan rekisteröidylle henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • päästä omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se johonkin Vantaan seurakunnista.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Vantaan seurakuntayhtymän tietosuojavastaava on asiakirjahallinnan suunnittelija Heli Asuintupa, p. 050 573 6351, tietosuojavastaava.vantaa@evl.fi, PL 56 (Asematie 12a), 01301 Vantaa.

TietopyyntölomakeLinkki avautuu uudessa välilehdessä