Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan muistolehto

Pitäjän muistolehto on Levähdyspaikan vieressä, lyhyen matkan päässä parkkipaikalta.

Muistolehto on yhtenäinen hauta-alue, jossa yksittäisen hautasijan koko on 30 cm x 30 cm. Tuhka haudataan muistolehdossa 30 cm:n syvyyteen ilman uurnaa. Omaiset eivät ole mukana muistolehtohautauksessa. Hautausmaan henkilökunta hautaa muistolehtoon kerran kuukaudessa sulan maan aikana. Haudat otetaan käyttöön numerojärjestyksessä. Muistolehdossa samaan hautasijaan hautaoikeutta ei voida luovuttaa vainajan omaisille. 

Omaisen niin halutessa, kaiverramme ja asennamme haudatulle muistolaatan muistomuuriin veloituksetta.


Muistolehdon kävelyalueet on kivetty. Touko- kesäkuussa kiveyksen reunassa kukkivat pionit. Lehtipuina on käytetty pilarijalavaa ja riippahuurrepajua.
Muistolehdon rajoina kulkee tuija- aita ja nimimuuri.
 

Pionit kukkivat auringon paisteessa. Nurmikko on vasta leikattu.

 


Omaisten kukille ja kynttilöille on kiviset pöydät. Puiset penkit on sijoiteltu väljästi kiveyksen ulkoreunaan. Penkeillä on mahdollista istua omassa rauhassa muistelemassa.

 
Muistolehdon seurakunta perushoitaa kokonaisuudessaan.