Yhteistyökumppanina päiväkodit

Vantaan seurakunnat tekevät varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti yhteistyötä Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö tukee lapsen kasvua monikulttuurisessa maailmassa ja toteutuu kumppanuutena dialogissa varhaiskasvatuksen kasvattajien kanssa.

Yhteistyössä tuetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen katsomuskasvatuksen toteutumista päiväkodeissa. Suunnitelman mukaaan päiväkodissa tutustutaan ryhmässä läsnäoleviin uskontoihin ja katsomuksiin, lasten ihmettelylle annetaan tilaa ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä. Yhteistyössä seurakuntien kanssa lapsille voidaan tarjota mahdollisuuksia tutustua kirkkoihin ja kristilliseen perinteeseen. Kristittyjen lasten identiteettiä voidaan vahvistaa paikallisessa yhteistyössä sovituilla tavoilla.

Vantaan seurakuntien kanssa tehtävää katsomuskasvatukseen liittyvää yhteistyötä voidaan toteuttaa sekä katsomuksesta riippumatta KOKO LAPSIRYHMÄLLE soventuvana, tai vaihtoehtoisesti vain HUOLTAJILTAAN LUVAN SAANEILLE LAPSILLE, jolloin tilaisuus voi sisältää myös hartaudellisia elementtejä. Lue lisää...

lapset leikkivät maapallolla
Nooan arkki

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus on lapsen oikeus ja kasvattajan velvollisuus.

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lue lisää..

Kasvatusasiainsihteeri
Seurakuntatyön erityispalvelut
Vaihde 09-83061
Vernissakatu 4
01300 Vantaa

fb Iris Sotamaa, tw @IrisSotamaa, ig irissotamaa


Koordinoin Vantaan seurakuntien lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyötä, ja kokoan kasvatuksen eri työntekijäryhmiä yhteisiin tapahtumiin, koulutuksiin ja prosesseihin. Olen mukana järjestämässä myös erityisryhmien rippikouluja. 

Minuun voit olla yhteydessä jos sinulla on kysyttävää seurakuntien kasvatustyöstä tai haluat tehdä yhteistyötä lapsi- ja nuorisotyöhön liittyen.