Kaisa Aalto

Projektityöntekijä, MoniNainen Arki -hanke
Seurakuntatyön erityispalvelut

Satu-Elina Ansas

Johtava sairaalapappi, Peijaksen sairaala
Seurakuntatyön erityispalvelut
Peijaksen sairaala
 

Seija Einola

Kuurojentyön diakoni
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Toimin kuulovammaistyön diakonina Vantaan seurakuntayhtymässä. Palvelen kuuroja, kuuroutuneita ja kuurosokeita seurakuntalaisia sekä heidän omaisiaan. Työssäni käytän viittomakieltä, viitottua puhetta ja taktiiliviittomista. Työtehtäviini kuuluu asiakastyö, viittomakieliset messut,viittomakieliset vertaisryhmät, retket ja leirit.

 

Irmeli Enckell

Sairaalapappi, Peijaksen sairaala (virkavapaalla)
Seurakuntatyön erityispalvelut
Peijaksen sairaala
 

Virkavapaalla 18.11. saakka, sijaisena Katja Maidell-Taipale


Tiina Gröhn

Hallintosihteeri
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Yhteisen seurakuntatyön palvelut, johdon sihteeri.

Vastaan diakoniakeskuksen erilaisista talous- ja hallintoasioista. Toimin myös yhteisen seurakuntatyön johtokunnan sihteerinä.


Riina Halme

Hankesuunnittelija
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Anna Äystön sijainen 1.8.2024 saakka

Sini Honkanen

Sairaalapappi, Peijaksen sairaala
Seurakuntatyön erityispalvelut
Peijaksen sairaala
 

Eveliina Jamnes

Perheneuvonnan vastaanottosihteeri
Seurakuntatyön erityispalvelut

Haastattelen perheneuvontaan hakeutuvat uudet asiakkaat, annan palveluohjausta, hoidan perheneuvonnan viestintää ja somea sekä yleisiä sihteerin tehtäviä.


Tiina Kaaresvirta

Oppilaitospappi (ammatilliset oppilaitokset)
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Veera Konttaniemi

Sairaalapappi, Katriinan sairaala
Seurakuntatyön erityispalvelut
Katriinan sairaala
 

Tarja Korpela

Johtava kasvatustyön pastori, aikuiskasvatus, työnohjaus, retriitit ja hiljaisuuden viljely
Seurakuntatyön erityispalvelut
(09) 83061 Vaihde
Asemakatu 12a
01300 Vantaa

Tavoitettavissa parhaiten klo 9-16 arkisin.

Tuen ja koordinoin Vantaan seurakuntien vapaaehtois- ja aikuistyötä järjestämällä neuvotteluja, suunnittelemalla ja toteuttamalla koulutuksia ja virkistystapahtumia yhdessä työntekijöiden kanssa.

Pidän huolta, että vantaalaisille on tarjolla hiljaisuuden retriittejä ja hiljaisuuden tapahtumia ympäri vuoden.

Koordioin seurakuntien työnohjausta ja olen työnohjaajana käytettävissä seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten työnohjaukseen( yksilöt sekä ryhmät), sielunhoitoon ja hengelliseen ohjaukseen.

Olen kiinnostunut ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisestä ja hengellisyyden ja henkisyyden kysymyksistä arjen keskellä. Tätä haluan edistää toimimalla eri verkostoissa.

Minut tavoitat parhaiten arkisin klo 9-16. Jättämällä viestin puhelimen vastaajaan tai sähköpostitse löydämme toisemme varmasti.

Juhani Koskelin

perheneuvoja
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Toimin perheneuvojana Vantaan seurakuntien perheneuvonnassa. 

Sanni Kupiainen

Laadun- ja kehittämisen asiantuntija
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Anne Kuusisto

Hankekoordinaattori, Töihin seurakuntaan -hanke
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Työskentelen hanketyöntekijänä  Töihin seurakuntaan! -hankkeessa. Vantaan seurakuntayhtymällä olen aloittanut työt siis 2024. Työpisteeni on Tikkurilan kirkolla, mutta työskentelen koko Vantaan seurakuntayhtymän alueella. Koulutukseltani olen sosionomi-diakoni YAMK ja koska Jumalan luomakunnan hyvinvointi on minulle hyvin tärkeää, opiskelen vapaa-ajallani Diakonia-ammattikorkeakoulussa ekososiaalista työtä. Erityisesti minua kiinnostaa kestävän hyvinvoinnin edistäminen ja koen työni Töihin seurakuntaan! -hankkeessa hyvin merkityksellisenä yksilöiden sekä yhteisöjen hyvinvoinnin näkökulmasta. Mikäli yhteistyö hankkeen kanssa kiinnostaa tai haluat kuulla siitä lisää, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Maarit Kuusisto

Johtava perheneuvoja
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12 a
01300 Vantaa

Terhi Lahdensalo

perheneuvoja
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Eeva Lehtineva

Osallisuuskoordinaattori
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Minut tavoittaa arkisin parhaiten 9-16 välisenä aikana. Työpisteeni on Yhteisen pöydän hävikkiterminaali Hosantiellä.

Heidi Lindqvist

Erityissosiaaliohjaaja, Laurinkoti
Seurakuntatyön erityispalvelut
(09) 83061
Asolantie 4
01400 Vantaa

Katja Maidell-Taipale

Sairaalapappi, Peijaksen sairaala
Seurakuntatyön erityispalvelut
Peijaksen sairaala
 

Irmeli Enckellin sijainen 18.11. saakka.


Laura Ohtonen

Yhteisen seurakuntatyön sihteeri
Seurakuntatyön erityispalvelut
(09) 83061
Asematie 12
01300 Vantaa

Viestintä, retriitit, hankinnat ja työsuojeluasiat, tapahtumat, projektit.

Virkavapaalla 1.11.2023 alkaen.


Johanna Pohjantaival

Hankeasiantuntija
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Vantaan seurakunnat pyrkivät jatkuvasti löytämään uusia tapoja kohdata ja palvella erilaisissa elämäntilanteissa eläviä vantaalaisia. Minun tehtäväni on edistää kehittämishankkeita, joissa näitä uudenlaisen kohtaamisen muotoja rakennetaan. Työssäni parhaita hetkiä ovat ne, joissa onnistumme ilahduttamaan ja koskettamaan seurakuntalaisiamme ja opimme uudenlaisia tapoja tehdä päivittäistä työtämme.


Kirsi Rantala

yhteisen seurakuntatyön johtaja
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a, yhteisen seurakuntatyön palvelut
01300 VANTAA

Sähköposti muotoa kirsi.m.rantala@evl.fi

Mirka Rotola-Pukkila

erityissosiaaliohjaaja
Seurakuntatyön erityispalvelut
(09) 83061
Asolantie 4
01400 Vantaa

Jari Saarinen

Työpaikkapappi
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Minna Saarnivaara

Kansainvälisen työn asiantuntija/ Advisor for International Affairs and Multicultural Work
Seurakuntatyön erityispalvelut
PL56
01301 Vantaa

Mariella Salminen

Päihde- ja kriminaalityön diakoni
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

 

 

 

Lotte Sinkkonen

Erityissosiaaliohjaaja, Laurinkoti
Seurakuntatyön erityispalvelut
(09) 83061
Asolantie 4
01400 Vantaa

Pekka Siutila

Oppilaitosdiakoni
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Minut tavoittaa arkisin parhaiten Vantaan alueen ammatillisista oppilaitoksista.

Työskentelen vantaalaisissa ammattioppilaitoksissa Variassa ja Mercuriassa. Työtilanteeni mukaan olen käytettävissä myös ammattikorkeakoulujen tarpeisiin. Minut tavoittaa parhaiten puhelimitse tai sähköpostitse ja reippaasti lähestymällä oppilaitoksen käytävillä.

Iris Sotamaa

Kasvatuksen asiantuntija
Seurakuntatyön erityispalvelut
Vaihde 09-83061
Asematie 12 a
01300 Vantaa


Koordinoin Vantaan seurakuntien varhaiskasvatus-, nuoriso- ja rippikoulutyötä, ja kokoan kasvatuksen eri työntekijäryhmiä yhteisiin tapahtumiin, koulutuksiin ja prosesseihin. Olen mukana järjestämässä myös erityisryhmien rippikouluja. 

Minuun voit olla yhteydessä jos sinulla on kysyttävää seurakuntien kasvatustyöstä tai haluat tehdä yhteistyötä varhaiskasvatus- ja nuorisotyöhön liittyen. 

Sami Suhonen

Vt. kehitysvammaistyön diakoni
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Kristiina Tuohimaa

Vammaistyön hankekoordinaattori
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Olen vammaistyön hankekoordinaattori 31.12.2025 saakka. Kehitysvammaistyön diakonin sijaisena toimii Sami Suhonen.

Ota rohkeasti yhteyttä kaikenlaisissa asioissa.


Krista Valtonen

Sairaalapappi (vanhustyö)
Seurakuntatyön erityispalvelut
Katriinan sairaala
 

Katri Valve

Diakoniapäällikkö
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Toimin yhteisen diakonian ja Laurinkodin esihenkilönä. Työhöni kuuluu Vantaan diakonian tukeminen ja kehittäminen. Koordinoin diakonia- ja yhteiskuntatyön verkostoyhteistyötä Vantaan kaupungin ja muiden kumppaneiden kanssa. Teen myös työnohjauksia. Omaa erityisosaamistani on kirkon yhteiskunnallisen työn kehittäminen ja kouluttaminen.    

Hanna Vuollo

Oppilaitospappi
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Anna Äystö

Hankesuunnittelija
Seurakuntatyön erityispalvelut

Virkavapaalla 1.8.2024 saakka, sijaisena Riina Halme