Kaisa Aalto

Projektityöntekijä, MoniNainen Arki -hanke
Seurakuntatyön erityispalvelut

Satu-Elina Ansas

Johtava sairaalapappi, Peijaksen sairaala
Seurakuntatyön erityispalvelut
Peijaksen sairaala
 

Seija Einola

Kuurojentyön diakoni
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Toimin kuulovammaistyön diakonina Vantaan seurakuntayhtymässä. Palvelen kuuroja, kuuroutuneita ja kuurosokeita seurakuntalaisia sekä heidän omaisiaan. Työssäni käytän viittomakieltä, viitottua puhetta ja taktiiliviittomista. Työtehtäviini kuuluu asiakastyö, viittomakieliset messut,viittomakieliset vertaisryhmät, retket ja leirit.

 

Irmeli Enckell

Sairaalapappi, Peijaksen sairaala
Seurakuntatyön erityispalvelut
Peijaksen sairaala
 

Tiina Gröhn

Hallintosihteeri
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Yhteisen seurakuntatyön palvelut, johdon sihteeri.

Vastaan diakoniakeskuksen erilaisista talous- ja hallintoasioista. Toimin myös yhteisen seurakuntatyön johtokunnan sihteerinä.


Riina Halme

Hankesuunnittelija
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Anna Äystön sijainen 1.8.2024 saakka

Sini Honkanen

Sairaalapappi, Peijaksen sairaala
Seurakuntatyön erityispalvelut
Peijaksen sairaala
 

Titta Huotari

Perheneuvoja
Seurakuntatyön erityispalvelut

Tiina Kaaresvirta

Oppilaitospappi (ammatilliset oppilaitokset)
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Helena Karvinen

Yhteisen seurakuntatyön sihteeri
Seurakuntatyön erityispalvelut

Laura Ohtosen sijainen.

Veera Konttaniemi

Sairaalapappi, Katriinan sairaala
Seurakuntatyön erityispalvelut
Katriinan sairaala
 

Tarja Korpela

Johtava kasvatustyön pastori, aikuiskasvatus, työnohjaus, retriitit ja hiljaisuuden viljely
Seurakuntatyön erityispalvelut
(09) 83061 Vaihde
Asemakatu 12a
01300 Vantaa

Tavoitettavissa parhaiten klo 9-16 arkisin.

Tuen ja koordinoin Vantaan seurakuntien vapaaehtois- ja aikuistyötä järjestämällä neuvotteluja, suunnittelemalla ja toteuttamalla koulutuksia ja virkistystapahtumia yhdessä työntekijöiden kanssa.

Pidän huolta, että vantaalaisille on tarjolla hiljaisuuden retriittejä ja hiljaisuuden tapahtumia ympäri vuoden.

Koordioin seurakuntien työnohjausta ja olen työnohjaajana käytettävissä seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten työnohjaukseen( yksilöt sekä ryhmät), sielunhoitoon ja hengelliseen ohjaukseen.

Olen kiinnostunut ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisestä ja hengellisyyden ja henkisyyden kysymyksistä arjen keskellä. Tätä haluan edistää toimimalla eri verkostoissa.

Minut tavoitat parhaiten arkisin klo 9-16. Jättämällä viestin puhelimen vastaajaan tai sähköpostitse löydämme toisemme varmasti.

Juhani Koskelin

perheneuvoja
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Toimin perheneuvojana Vantaan seurakuntien perheneuvonnassa. 

Sanni Kupiainen

Laadun- ja kehittämisen asiantuntija
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Maarit Kuusisto

Johtava perheneuvoja
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12 a
01300 Vantaa

Terhi Lahdensalo

perheneuvoja
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Eeva Lehtineva

Osallisuuskoordinaattori
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Minut tavoittaa arkisin parhaiten 9-16 välisenä aikana. Työpisteeni on Yhteisen pöydän hävikkiterminaali Hosantiellä.

Heidi Lindqvist

Erityissosiaaliohjaaja, Laurinkoti
Seurakuntatyön erityispalvelut
(09) 83061
Asolantie 4
01400 Vantaa

Laura Ohtonen

Yhteisen seurakuntatyön palvelut: viestintä, retriitit, hankinnat, projektit, työsuojeluvaltuutettu
Seurakuntatyön erityispalvelut
(09) 83061
Asematie 12
01300 Vantaa

Viestintä, retriitit, hankinnat ja työsuojeluasiat, tapahtumat, projektit.

Virkavapaalla 1.11.2023 alkaen. Sijaisena Helena Karvinen.

Toimin kasvatus- ja sairaalatyönsihteerinä Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön palveluissa. Tiedotan mm. retriiteistä, konserteista ja erilaisista yhteisistä tapahtumista. Kauttani tavoitat myös oppilaitostyön ja sairaalatyön työntekijät, jos et saa heihin muuten yhteyttä. Teen töitä pääsääntöisesti kasvatuksen ja sairaalatyön tiimeille, mutta etenkin viestintää myös koko yhteisille palveluille.

Minut tavoittaa parhaiten sähköpostilla.

 


Johanna Pohjantaival

Hankeasiantuntija
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Vantaan seurakunnat pyrkivät jatkuvasti löytämään uusia tapoja kohdata ja palvella erilaisissa elämäntilanteissa eläviä vantaalaisia. Minun tehtäväni on edistää kehittämishankkeita, joissa näitä uudenlaisen kohtaamisen muotoja rakennetaan. Työssäni parhaita hetkiä ovat ne, joissa onnistumme ilahduttamaan ja koskettamaan seurakuntalaisiamme ja opimme uudenlaisia tapoja tehdä päivittäistä työtämme.


Kirsi Rantala

yhteisen seurakuntatyön johtaja
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a, yhteisen seurakuntatyön palvelut
01300 VANTAA

Sähköposti muotoa [email protected]


Jari Saarinen

Työpaikkapappi
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Minna Saarnivaara

Kansainvälisen työn asiantuntija/ Advisor for International Affairs and Multicultural Work
Seurakuntatyön erityispalvelut
PL56
01301 Vantaa

Mariella Salminen

Päihde- ja kriminaalityön diakoni, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

 

 

 

Lotte Sinkkonen

Erityissosiaaliohjaaja, Laurinkoti
Seurakuntatyön erityispalvelut
(09) 83061
Asolantie 4
01400 Vantaa

Pekka Siutila

Oppilaitosdiakoni
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Minut tavoittaa arkisin parhaiten Vantaan alueen ammatillisista oppilaitoksista.

Työskentelen vantaalaisissa ammattioppilaitoksissa Variassa ja Mercuriassa. Työtilanteeni mukaan olen käytettävissä myös ammattikorkeakoulujen tarpeisiin. Minut tavoittaa parhaiten puhelimitse tai sähköpostitse ja reippaasti lähestymällä oppilaitoksen käytävillä.

Iris Sotamaa

Kasvatuksen asiantuntija
Seurakuntatyön erityispalvelut
Vaihde 09-83061
Asematie 12 a
01300 Vantaa

fb Iris Sotamaa, tw @IrisSotamaa, ig irissotamaa


Koordinoin Vantaan seurakuntien lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyötä, ja kokoan kasvatuksen eri työntekijäryhmiä yhteisiin tapahtumiin, koulutuksiin ja prosesseihin. Olen mukana järjestämässä myös erityisryhmien rippikouluja. 

Minuun voit olla yhteydessä jos sinulla on kysyttävää seurakuntien kasvatustyöstä tai haluat tehdä yhteistyötä lapsi- ja nuorisotyöhön liittyen. 


Riitta Tapionsalo

Perheneuvoja
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Kristiina Tuohimaa

Kehitysvammaistyön diakoni
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

FB ryhmä: Erilaisten ystävien kirkko Vantaalla

Olen kehitysvammaistyön diakoni, sosionomi (YAMK) Kristiina Tuohimaa-Salminen ja toimin Vantaan seurakunnissa asiantuntijana kehitysvammaisuuten liittyvissä kysymyksissä. Suunnittelen kehitysvammaistyön toimintaa, ohjaan erilaisia ryhmiä, tuotan tapahtumia ja tapaan asiakkaita koko Vantaan alueella.  Vantaan seurakuntien kehitysvammaistyön painopisteenä on ihmisoikeusperusteisuus, joka näkyy toiminnassa erilaisten ihmisen osallistamisella ja ihmisoikeuksien puolustamisena.

Työssä minut voi löytää kitara kainalossa toimintakeskuksista, Vantaan vammaisneuvoston kokouksesta tai Vantaan seurakuntien erityisen tuen rippikoulusta moniaistillista messua toteuttamassa. Haluan kannustaa erilaisia ihmisiä erityisesti toimijoiksi.

Ota rohkeasti yhteyttä kaikenlaisissa asioissa.


Krista Valtonen

Sairaalapappi (vanhustyö)
Seurakuntatyön erityispalvelut
Katriinan sairaala
 

Katri Valve

Diakoniapäällikkö
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Toimin yhteisen diakonian ja Laurinkodin esihenkilönä. Työhöni kuuluu Vantaan diakonian tukeminen ja kehittäminen. Koordinoin diakonia- ja yhteiskuntatyön verkostoyhteistyötä Vantaan kaupungin ja muiden kumppaneiden kanssa. Teen myös työnohjauksia. Omaa erityisosaamistani on kirkon yhteiskunnallisen työn kehittäminen ja kouluttaminen.    

Hanna Vuollo

Oppilaitospappi
Seurakuntatyön erityispalvelut
Asematie 12a
01300 Vantaa

Anna Äystö

Hankesuunnittelija
Seurakuntatyön erityispalvelut

Virkavapaalla 1.8.2024 saakka, sijaisena Riina Halme