Viralliset kuulutukset ja ilmoitukset

Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu keskiviikkona 1. päivänä kesäkuuta 2022 klo 18.00 Tikkurilan kirkolla, Asematie 12a, 01300 Vantaa

 

Käsiteltävät asiat

1 Annukka Pietarisen ero yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varajäsenyydestä

2 Vantaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

3 Selvityspyynnön YKN 23.3.2022 / § 26 vastaukset vuoden 2021 nettomenokehyksen ylijäämien käytön suunnittelusta sekä alijäämän kattamisesta

4 Vantaan seurakuntayhtymän talouden osavuosiraportti 1.1. - 30.4.2022

5 Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden henkilöstökertomus vuodelta 2021

Kuulutus ja asialista pidetään nähtävänä 18.5.- 01.06.2022.

Vantaa 18.05.2022

Eve Rämö

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

 

Kuulutus Rekolan seurakunnan kirkkoherran vaalin toimittamisesta ja ennakkoäänestyksestä

Rekolan seurakunnassa toimitetaan 12.6.2022 kirkkoherranvaali.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on 9.2.2022 tekemällään päätöksellä määrännyt vaalisijoille henkilöt ja heidän vaalinäyteajankohtansa.

Rekolan seurakunnan kirkkoherran viran vaalisijoille asetetut on määrätty toimittamaan vaalinäytteenä päiväjumalanpalvelus klo 10 Rekolan Pyhän Andreaan kirkossa, Kustaantie 22, 01400 Vantaa, seuraavasti:

1. vaalisijalle asetettu Harri Nurminen           15.05.2022

2. vaalisijalle asetettu Pirkko Hänninen         22.05.2022

3. vaalisijalle asetettu Jussi Koski                     29.05.2022

Kirkkoherran vaali alkaa sunnuntaina 12.6.2022 välittömästi jumalanpalveluksen jälkeen noin kello 11 Rekolan Pyhän Andreaan kirkossa ja päättyy kello 18.00. Henkilöllisyys on todistettava äänestettäessä.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Kustaantie 22 D, 01400 Vantaa, maanantaista 6.6.2022 perjantaihin 10.6.2022 joka päivä kello 9–18.

Tämän lisäksi ennakkoäänestää voi Asolan seurakuntatalossa, Asolantie 6, 01400 Vantaa, torstaina 9.6.2022 kello 12–15.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään perjantaina 03.06.2022 kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta.

Kirkkoherranviraston puhelinnumero 09 830 6700.

Vantaalla 3.3.2022

Rekolan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Tiina Tuomela