Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu tiistaina 23. päivänä huhtikuuta 2024 klo 18 Tikkurilan kirkolla, Asematie 12a, 01300 Vantaa

 

Käsiteltävät asiat

  1. Talousarviomuutos, jolla myönnetään vuoden 2023 käyttötalouden jäämien suuruiset lisämäärärahat sekä hyväksytään alijäämien kehysvähennykset

  2. Hautainhoitorahaston säännöt 2024

  3. Vantaan seurakuntayhtymän väestötilastot 2023

 

Kuulutus ja asialista pidetään nähtävänä 16.-23.4.2024.

Vantaa 16.4.2024

Eve Rämö

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

 

-------

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet sammanträder tisdagen den 23 april 2024 kl. 18.00 i Dickursby kyrka,

Stationsvägen 12 A, 01300 Vanda

Ärenden

  1. Budgetändringar för beviljande av tilläggsanslag som motsvarar restbeloppen inom driftsekonomin år 2023 samt godkännande av de ramnedskärningar som hänför sig till underskotten
  2. Gravskötselfondens stadgar 2024
  3. Vanda kyrkliga samfällighets befolkningsstatistik 2023

 

Kungörelsen och föredragningslistan är framlagda 16.–23.4.2024.

Vanda, 16.4.2024

Eve Rämö

Ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige