Ympäristö

Vastuu ympäristöstä kuuluu kristinuskoon. Ihmiset ja muu luonto ovat kaikki Jumalan luomia ja siksi arvokkaita.

Vantaan seurakunnat pyrkii ympäristöystävälliseen toimintaan ja päätöksentekoon.

Vantaan seurakunnilla on Kirkon ympäristödiplomi, joka myönnetään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Sen saamiseksi on täytettävä tietyt kriteerit. Arvioinnin tekee ulkopuolinen arvioija. Nykyinen ympäristödiplomi on voimassa 2016–2020.