Hankinnan puitesopimus – hankinta. Kysymyksiä ja vastauksia.

Tarjouspyyntönne toimialakohtainen tarjouslomake Jäähdytys- ja kylmälaitetyöt kysytään HFC kylmäaineiden hintoja.

HFC kylmäaineiden hinnat ovat nousseet vuoden sisällä n. 10 – 15 kertaisiksi johtuen F-kaasuasetuksen 514/2014 tulleista ja tulevista maahantuonnin rajoituksista.

Kylmäalan tukkureilta ko. kylmäaineille annetaan ns. päivän hinta.

Tarjouslomakkeella pyydätte antamaan yksikköhinnat HFC kylmäaineille, jolla tarjoaja sitoutuu suorittamaan hankinnan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

 

Puitejärjestelysopimusluonnos 2019 sopimuskausi on laitettu alkavan 1.7.2019 ja loppuvan 30.6.2022.

 

Yksikköhintaluettelossa mainittujen kylmäaineiden osalta ette tule saamaan vertailukelpoisia kylmäainehintoja, koska niitä ei voida ko. sopimuskaudelle antaa.

Kylmäaineille on saatavissa ns. päivän hinta.

Voiko ko. kylmäaineiden kohdalla käyttää päivän hintaa, näin saatte vertailun tarjoajien kesken tehtyä?

 

Kylmäaineiden hinnoitteluun voisi käyttää myös erillistä kylmäaine yleiskustannuslisää?

 

Yksikköhintaluettelossa mainittuja kylmäaineita ja alla ko. aineiden maahantuonnin rajoitukset.

 

R404a GWP arvo 3943

R1034A Mikä tämä kylmäaine on?

R407C GWP arvo 1624

R410A GWP arvo 1924

 

1.1.2020 GWP arvo yli 2500 kylmäaineiden täyttö kielletty

1.1.2022 GWP arvo yli 1500 kylmäaineiden täyttö kielletty

 

Miten aiotte kilpailutuksessa huomioida yksikköhintaluettelon kylmäaineiden hinnoittelun?

Mielestämme kylmäainehinnoittelu tulisi olla joko päivän hinta tai yleiskustannuslisä

HUOM. Yksikköhintaluettelon kylmäaineista suurin osa kielletään 1.1.2020

Vastaus:

Kylmäaineille annetaan tiedossa oleva hinta, jota käytetään niin kauan kuin ko. hinta on voimassa. Hinnan muutoksista sovitaan erikseen tarpeen mukaan.

Yleiskustannuslisällä on tarkoitettu kylmäaineiden yleiskustannuslisää.

Hankinta joudutaan toteuttamaan nyt luetelluilla aineilla tarjouspyynnön mukaisesti. R1034A on käsittääkseni yleisimpiä 1-komponenttisia kylmäaineita, joita käytetään esim. kylmiöissä.