Kiinteistöjohtokunta

Kiinteistöjohtokunta valmistelee ja hoitaa rakennus-, kiinteistö-, maankäyttö-, hautausmaa- ja kurssikeskuspalveluiden asioita. Jäsenet valitaan yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Johtokunnan jäsenet 2021–2022
7 jäsentä (rivin ensimmäisenä varsinainen jäsen ja sitten varajäsen)

 • Eero Sivunen, puheenjohtaja (Vantaankoski) / Anneli Kihlström (Hakunila)

 • Jan-Erik Eklöf, varapj. (Vanda svenska församling) / Anneli Karlsson (Vanda svenska församling)

 • Leila Nuotio (Tikkurila) / Heini Ahokas (Tikkurila)

 • Timo Auvinen (Tikkurila) / Mika Kasonen (Hakunila)

 • Jari Porthén (Tikkurila) / Paavo Mytty (Hämeenkylä)

 • Eppu Rantala (Tikkurila) / Päivi Saarinen (Tikkurila)

 • Riitta Ollila (Tikkurila) / Urpo Vainio (Vantaankoski)


Yhteisen seurakuntatyön johtokunta

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta vastaa yhteisestä diakoniatyöstä, yhteiskuntatyöstä, yhteisestä kasvatus- ja musiikkityöstä, perheneuvontatyöstä, sairaalasielunhoitotyöstä ja Laurinkodin tuetuista asumispalveluista sekä ystävyysseurakuntatoimintaan liittyvistä tehtävistä ja toimialansa luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kouluttamisesta. Jäsenet valitaan yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Johtokunnan jäsenet 2021–2022

7 jäsentä (rivin ensimmäisenä varsinainen jäsen ja sitten varajäsen)

 • Tiina Tuomela, puheenjohtaja (Rekola) / Annukka Pietarinen (Rekola)

 • Anneli Koskinen, varapj. (Korso) / Risto Hiltunen (Hakunila)

 • Petri Väljä (Korso) / Jari Araneva (Hakunila)

 • Taina Hukka-Vasankari (Tikkurila) / Antti Ellonen (Hämeenkylä)

 • Anneli Karhunen (Hämeenkylä) / Taina Hautala (Hämeenkylä)

 • Jaani Kääpä (Rekola) / Anu-Elina Ruotsalainen (Korso)

 • Tom Sergelius (Vanda svenska församling) / Kirsi Kallio (Korso)

 • Simo Routarinne  (Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja)


Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen mediatoimituksen johtokunta

 • Jouni Tiainen (Rekola)  / Soili Haverinen (Tikkurila)
 • Leena Kaseva (Hämeenkylä) / Ville Lehonmaa (Hämeenkylä)
 • Laura Häggblom (Tikkurila) / Kari Hokkanen (Hakunila)

Talous- ja strategiatoimikunta

Talous- ja strategiatoimikunnan tehtävänä on selvittää seurakuntien toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja kehityslinjoja pitkällä aikavälillä. Lisäksi toimikunta teettää tutkimuksia ja selvityksiä toiminnasta, laatii talousskenaarioita sekä luo seurakuntien toiminnalle tavoitteita ja seuraa niitä. 

 • Tiina Vesa puheenjohtaja
 • Jouni Tiainen varapuheenjohtaja
 • Altti Kuorikoski
 • Markku Weckman
 • Sari Laakso
 • Kari Saari
 • Kati Taivainen

Ympäristötoimikunta

Ympäristötoimikunta seuraa,  ohjaa ja kehittää seurakuntayhtymän
ympäristötoiminnan linjauksia sekä edistää ympäristötietoutta kaikessa seurakuntayhtymän toiminnassa. Lisäksi ympäristötoimikunta ohjaa seurakuntayhtymän ympäristöohjelman laatimista sekä arvioi ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista.

 • Laura Häggblom puheenjohtaja
 • Kaarina Suonperä varapuheenjohtaja
 • Martti Kojola
 • Pia Heikkinen
 • Kaj-Ari Lundell
 • Tuija Haapalainen
 • Maximilian Mannola

Lähetä sähköpostia luottamushenkilölle