Kiinteistöjohtokunta

Kiinteistöjohtokunta valmistelee ja hoitaa rakennus-, kiinteistö-, maankäyttö-, hautausmaa- ja kurssikeskuspalveluiden asioita. Jäsenet valitaan yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Johtokunnan jäsenet 2019–2020
7 jäsentä (Varajäsenet)

 • Eero Sivunen, puheenjohtaja (Vk) / Anneli Kihlström (Ha)

 • Jan-Erik Eklöf, varapj. (Vs) / Anneli Karlsson (Vs)

 • Leila Nuotio (Ti) / Pekka Silventoinen (Ti)

 • Pekka Virkamäki (Ha) / Mika Kasonen (Ha)

 • Jari Porthén (Ti) / Paavo Mytty (Hä)

 • Susanna Rinne (Ti) / Päivi Saarinen (Ti)

 • Taru Puurtinen (Ti) / Urpo Vainio (Vk)

 • Raimo Huvila (Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja)


Yhteisen seurakuntatyön johtokunta

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta vastaa yhteisestä diakoniatyöstä, yhteiskuntatyöstä, yhteisestä kasvatus- ja musiikkityöstä, perheneuvontatyöstä, sairaalasielunhoitotyöstä ja Laurinkodin tuetuista asumispalveluista sekä ystävyysseurakuntatoimintaan liittyvistä tehtävistä ja toimialansa luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kouluttamisesta. Jäsenet valitaan yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Johtokunnan jäsenet 2019–2020

7 jäsentä (varajäsen)

 • Tiina Tuomela, puheenjohtaja (Re) / Kaisa Koivula (Re)

 • Anneli Koskinen, varapj. (Ko) / Risto Hiltunen (Ha)

 • Petri Väljä (Ko) / Jari Araneva (Ha)

 • Taina Hukka-Vasankari (Ti) / Antti Ellonen (Hä)

 • Anneli Karhunen (Hä) / Taina Hautala (Hä)

 • Eero Untamala (Re) / Anu-Elina Ruotsalainen (Ko)

 • Tom Sergelius (Vs) / Kirsi Kallio (Ko)

 • Simo Routarinne  (Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja)


Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen mediatoimituksen johtokunta

 • Topias Tanskanen (Ti)  / Soili Haverinen (Ti)
 • Leena Kaseva (Hä) / Tuomas Tarkkanen (Ti)
 • Johanna Korhonen (Ti) / Kari Hokkanen (Ha)

Talous- ja strategiatoimikunta

Talous- ja strategiatoimikunnan tehtävänä on selvittää seurakuntien toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja kehityslinjoja pitkällä aikavälillä. Lisäksi toimikunta teettää tutkimuksia ja selvityksiä toiminnasta, laatii talousskenaarioita sekä luo seurakuntien toiminnalle tavoitteita ja seuraa niitä. 

 • Tiina Vesa puheenjohtaja
 • Jouni Tiainen varapuheenjohtaja
 • Altti Kuorikoski
 • Paula Lehmuskallio
 • Sari Laakso
 • Tero Fleminch
 • Kati Taivainen

Ympäristötoimikunta

Ympäristötoimikunta seuraa,  ohjaa ja kehittää seurakuntayhtymän
ympäristötoiminnan linjauksia sekä edistää ympäristötietoutta kaikessa seurakuntayhtymän toiminnassa. Lisäksi ympäristötoimikunta ohjaa seurakuntayhtymän ympäristöohjelman laatimista sekä arvioi ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista.

 • Laura Häggblom puheenjohtaja
 • Kaarina Suonperä varapuheenjohtaja
 • Martti Kojola
 • Pia Talvitie
 • Kaj-Ari Lundell
 • Tuija Haapalainen
 • Maximilian Mannola

Lähetä sähköpostia luottamushenkilölle