► Siivouskilpailutuksen kysymykset ja vastaukset

► Lomake: Irtaimistohankinnan puitesopimus – hankinta

Tarjoaja voi täyttää lomakkeen osat sähköisesti tai ne voidaan täyttää käsin, mutta osien sisältöä ei saa muuttaa. Vaadittavat todistukset ja selvitykset tarkastetaan tarjouskilpailun voittaneilta yrityksiltä.

► Lomake: Kysymykset Vantaan seurakunnat kalustohankinnat.pdfLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Hankinnan puitesopimus – hankinta. Kysymyksiä ja vastauksia.

Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden tarjouspyyntö

Vastaukset Vantaan seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden tarjouspyynnöstä tehtyihin kysymyksiin.

 

1) Kysymys: Tarjouspyynnön kohdassa 9. Tarjousasiakirjat pyydetään tarjoukseen liittämään ”kuvaus tilintarkastusyhteisön vastuulliseksi tilintarkastajaksi seurakunnalle esittämän henkilön kelpoisuudesta ja erityisosaamisesta sekä kaikkien tilintarkastukseen osallistuvien kelpoisuutta todentavat asiakirjat”. Riittääkö liitteeksi tarjoajan itsensä tekemä kuvaus tilintarkastukseen osallistuvien kelpoisuudesta vai pitääkö selvitys olla esimerkiksi virallinen rekisteriote (PRH)?

VASTAUS:

Tarjousasiakirjassa tulee olla sekä kuvaus, että todistus kelpoisuudesta esim. mainittu rekisteriote.

 

2) Kysymys: Tarjouspyynnön liitteessä 4 on yhtenä arviointikriteerinä ”Tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilintarkastajan tarkastuskokemus”. Olemmeko ymmärtäneet oikein, että pisteet määräytyvät kohdassa ensimmäisenä ilmoitettujen vuosien mukaan

(-alle 4 vuotta, 0 pistettä
- 4 - 5 vuotta, 3 pistettä
- 6 -7 vuotta,  5 pistettä

- 8 - 10 vuotta, 8 pistettä
- yli 10 vuotta, 10 pistettä)

eli kaikki tarjoajat, joilla kokemusta on yli 10 vuotta, saavat kohdasta 10 pistettä?

VASTAUS:

1) Ko. kohdassa tarkoitetaan vastuullisen tilintarkastajan tarkastuskokemusta  tilintarkastustoiminnasta vuosina

2) esim. jos kokemusta on alle 4 vuotta, niin pisteitä tulee 0,  jotka sijoitetaan tarjouspyynnössä alla olevaan kaavaan kohtaan "Tarjottu tarkastuskokemus"

3) jos kokemusta on neljästä viiteen vuotta, mutta alle kuusivuotta, niin silloin saa 3 pistettä, jotka sijoitetaan tarjouspyynnössä alla olevaan kaavaan kohtaan "Tarjottu tarkastuskokemus"

4) kaikki tarjoajat, joiden vastuullisella tilintarkastajalla on kokemusta yli 10 vuotta saavat 10 pistettä, jotka sijoitetaan alla olevaan kaavaan kohtaan "Tarjottu tarkastuskokemus"

  ko. tapauksessa kaava 10:10 x 10 = 10 pistettä

 

3) Kysymys: Tarjouspyynnön liitteessä 4 on yhtenä arviointikriteerinä ”Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilintarkastajan kokemus tarkastuspäivinä seurakuntataloudesta”. Olemmeko ymmärtäneet oikein, että pisteet määräytyvät kohdassa ensimmäisenä ilmoitettujen päivien mukaan

(-alle 100 päivää, 0 pistettä
- 100 - 150 päivää, 3 pistettä
- 151  - 200 päivää, 5 pistettä
- yli 200 päivää, 10 pistettä)

eli kaikki tarjoajat, joilla kokemusta on yli 200 päivää, saavat kohdasta 10 pistettä?

VASTAUS:

1) Ko. kohdassa tarkoitetaan vastuullisen tilintarkastajan tarkastuskokemusta ja nimenomaan  todennettuja seurakuntatalouden tarkastuspäiviä.

2) esim. jos tarkastuspäiviä seurakuntataloudesta on  alle 100 päivää, niin pisteitä tulee 0,  jotka sijoitetaan tarjouspyynnössä alla olevaan kaavaan kohtaan "Tarjottu kokemus"

3) jos tarkastuspäiviä on 100 - 150 päivää, niin silloin saa 3 pistettä, jotka sijoitetaan tarjouspyynnössä alla olevaan kaavaan kohtaan "Tarjottu kokemus"

4) kaikki tarjoajat, joiden vastuullisella tilintarkastajalla on todennettuja tarkastuspäiviä yli 200 päivää saavat 10 pistettä,  jotka sijoitetaan tarjouspyynnössä alla olevaan kaavaan kohtaan "Tarjottu kokemus"

 ko. tapauksessa kaava 10:10 x 10 = 10 pistettä

 

4) Kysymys: Tarjouspyynnön liitteessä 4 on yhtenä arviointikriteerinä ”Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilintarkastajan työpäivien osuus tarkastuspäivistä yhteensä”. Olemmeko ymmärtäneet oikein, että pisteet määräytyvät kohdassa ensimmäisenä ilmoitettujen työpäivien mukaan

(-vähintään 4 työpäivää, 3 pistettä
- vähintään 7 työpäivää, 5 pistettä
- vähintään 10 työpäivää, 10 pistettä)

eli kaikki tarjoajat, joilla vastuullisen osuus tarkastuspäivistä on yli 10 työpäivää, saavat kohdasta 10 pistettä?

VASTAUS:

1) Ko. kohdassa tarkoitetaan vastuullisen tilintarkastajan osuutta  tarjouspyynnössä (s. 3, kohta 4.) esitetyistä työpäivistä.

2) esim. jos työpäiviä on  vähintään 4 päivää ja alle 7, niin pisteitä tulee 3, jotka sijoitetaan tarjouspyynnössä alla olevaan kaavaan kohtaan "Tarjottu osuus tarkastuspäivistä"

3) kaikki tarjoajat, joiden vastuullisen tilintarkastajan osuus tarkastuspäivistä on vähintään 10 saavat 10 pistettä, jotka sijoitetaan tarjouspyynnössä alla olevaan kaavaan kohtaan "Tarjottu osuus tarkastuspäivistä"

ko. tapauksessa kaava 10:10 x 10 = 10 pistettä

 

5) Kysymys: Tarjouspyynnön liitteessä 4 on yhtenä arviointikriteerinä ”Tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastajan kokemus”. Olemmeko ymmärtäneet oikein, että pisteet määräytyvät kohdassa ensimmäisenä ilmoitettujen vuosien mukaan

(-alle 5 vuotta,0 pistettä
- 5 - 6 vuotta, 3 pistettä
- 7 -8 vuotta,  5 pistettä

- 9 - 10 vuotta, 8 pistettä
- yli 10 vuotta, 10 pistettä)

eli kaikki tarjoajat, joilla kokemusta on yli 10 vuotta, saavat kohdasta 10 pistettä?

VASTAUS:

1) Ko. kohdassa tarkoitetaan tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastajan kokemusta kyseisestä tarkastustoiminnasta.

2) esim. jos kokemusta on  alle 5 vuotta, niin pisteitä tulee 0,  jotka sijoitetaan tarjouspyynnössä alla olevaan kaavaan kohtaan "Tarjottu tarkastuskokemus"

3) jos kokemusta on viidestä kuuteen vuotta, mutta alle seitsemän vuotta, niin silloin saa 3 pistettä,  jotka sijoitetaan tarjouspyynnössä alla olevaan kaavaan kohtaan "Tarjottu tarkastuskokemus"

4) kaikki tarjoajat, joiden vastuullisella tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastajalla on kokemusta yli 10 vuotta saavat 10 pistettä,  jotka sijoitetaan tarjouspyynnössä alla olevaan kaavaan kohtaan "Tarjottu tarkastuskokemus"

ko. tapauksessa kaava 10:10 x 10 = 10 pistettä