► Lomake: Irtaimistohankinnan puitesopimus – hankinta

Tarjoaja voi täyttää lomakkeen osat sähköisesti tai ne voidaan täyttää käsin, mutta osien sisältöä ei saa muuttaa. Vaadittavat todistukset ja selvitykset tarkastetaan tarjouskilpailun voittaneilta yrityksiltä.

► Lomake: Kysymykset Vantaan seurakunnat kalustohankinnat.pdf

 

Hankinnan puitesopimus – hankinta. Kysymyksiä ja vastauksia.

Vantaan IT-alueen yritysverkkopalvelut

► Tarjouspyyntö: Vantaan IT-alueen yritysverkkopalvelut (pdf)

► Liite 1 Laatu- ja palvelutaso - Korjattu versio 26.11.2018 (excel)

► Liite 2 Hinnoittelu (excel)

► Liite 3 Dataliittymät (excel)

 

26.11.2018

Korjaus liitteeseen 1 (Uusi korjattu versio)

Kilpailutussivustolle on ladattu 26.11.2018 korjattu versio liittestä 1 (LAATU- JA PALVELUTASO). Tässä korjatussa versiossa on poistettu kokonaan viimeinen osio "Tarjottavat lisäoptiot ja palvelut" ja sen mukaiset rivit 24-26, jotka olivat epähuomiossa jääneet mukaan ao. arviointitaulukkoon aiemmasta suunnitellusta versiosta, jonka mukaisessa kokonaiskilpailutuksessa oli tarkoitus olla mukana myös loppukäyttäjien mobiililiittymät ja päätelaitehankintamahdollisuus (tulevat huomioiduksi eri kilpailutuksen ratkaisun kautta).  

Arvio tullaan tekemään siis ilman ao. osiota, jolloin koko kohdan max. pistemäärä on 180, ei 240.

Tarjousten jättöaikataulua ei tulla pidentämään tämän korjauksen vuoksi, koska muutos ei lisää mitään, vain poistaa.

Pahoittelumme taulukon virheestä.

Vastauksia Vantaan IT-alueen Kirkko-verkkoliittymien tarjouspyyntöön liittyen

Kysymys: Riittääkö, että tarjous jätetään pelkästään sähköpostilla?

Vastaus: Kyllä riittää. Tarjouspyynnön laadinnassa tuli yllätyksenä, että Hilma-sivusto lähti nyt oletuksesta, että tarjolla on web-pohjainen järjestelmä, johon tarjouksen liitteineen voi ladata. Sellaista ei meillä tällä hetkellä ole käytettävissä ja siksi pyydämme toimittamaan tarjouksen sähköisesti juuri emailin kautta pyydettyisiin osoitteisiin. Halutessa voi aineistot toimittaa myös kirjeenä (aineistot tikulla sähköisenä + printattuna kansiossa tms.), jolloin joidenkin asioiden hahmotus ja selailu nopeutuu. Kohdasta oli jäänyt pois tarkennus siitä, että toimitus kirjeenä paikan päälle oli vapaaehtoista - eikä tuota lisäpisteitä.
---

Kysymys: Millä lukumäärillä hintavertailu tehdään, koska hinnastosivun sarake J ei sisällä lukumääriä?

Vastaus: Hinnastosivulla pyydetään todellakin yksikköhinnat eri nopeuksisille liittymille ja listauksissa on listattu nykyiset liittymät ja/tai toivotut liittymät jatkossa minimissään. Oli epäselvää, löytyykö kaikilta tarjoajilta juuri ao. nopeuden mukaista liittymää/hintaluokkaa, siksi mm. pyynnössä maininta, että jos tarjolla vain nopeampi, ao. nopeuden täyttävä nopeusluokka, isommasta nopeudesta ei siinä kohtaa saa lisäpisteitä. Hinta ratkaisee.

Vantaalla kaikki liittymät pääliittymää lukuun ottamatta on totetettu jo 4G LTE -tekniikalla ja tarkoitus/tavoite on siirtyä myös Nurmijärvellä (ja Keravalla) ao. toteutustapaan, jonka pitäisi olla tasapuolisempi kaikille tahoille, kun ei edellytetä kiinteää verkkoa ja/tai toteutuksesta aiheutuvaa kaivuu- ja rakennustyötä alueella, edellyttäen että 4G-valmius alueella on riittävä. Hintavertailu tehdään siis laskien yhteen listattuihin kohteisiin tarjottujen liittymien hinnat, pohjautuen listauksessa ilmoitetun kohteen miniminopeuden mukaiseen liittymähintaan ja -tekniikkaan (=4G, vain Vantaan Tikkurilan toimipisteen pääliittymä kiinteä).
Lopullisessa toteutuksessa voidaan kohteeseen kuitenkin päättää ottaa nopeampi liittymä, mikäli verkko sen mahdollistaa. Toivottavaa on että olosuhteet mahdollistavat nopeuden parannuksen edes seuraavaan tasoon, sillä kapasiteettitarpeilla on taipumus kasvaa. Pahoittelumme, että taulukon 3 Nurmijärveä koskevaan välilehteen oli vertailussa tullut toivotun liittymätyypinja nopeuden kohdalle tullut nykytoimittajan tuotenimen mukainen termi, pelkän nopeusluokan ja tyypin sijaan.
---

Kysymys: Tarjouspyynnöstä ei ole löydettävissä kokonaisprojektin pyydettyä toimitusaikaa, jolla maksimipisteytys toteutuu. 6 kk katsotaan vielä normaaliksi läpimenoajaksi.

Vastaus: Kilpailutus valitettavasti viivästyi Vantaan seurakuntayhtymän päätoimipisteet tiedossa olleen muuton aikatauluihin liittyneistä arvaattomuuksista johtuen ja nykyisten sopimusten päättymisajat pääsevät optioista jo jatkoajalle. Jatkoaikaa ei mikään operaattori pitäne koskaan huonona asiana, jos vaihdon tapauksessa siirtymäaika on pitkä. Vantaan liittymien päivitys ja saavutettu nopeudennosto uudelle tekniikalle (4G LTE vs. kupari) siirtyen nykysopimuksen sisällä antoivat aiemmin ymmärtää, että toteutus mobiilitekniikalla ei pitäisi tänä päivänä olla enää niin haastavaa millekään operaattorille (vrt. kaapeliyhteydet ja tarve rakentaan tai sopia parien/kuitujen
vuokrauksesta toisen tahon kanssa) ja kohtelee toteutuksissa näin aiempaa tasapuolisemmin kaikkia operaattoreita, joilta vaan löytyy Uudeltamaalta riittävän kattavat 4G-verkot. 6 kk tuntuu siksi aika pitkältä toteutusajalta, 4 kk päätöksestä pitäisi kyllä riittää ainakin Vantaan osalta. Muissakin yhteyksissä olemme toki törmänneet tähän toteutuksen 6 kk projektiaikaan, joten voimme hyväksyä sen 6 kk takarajaksi kokonaisprojektille, jossa ajassa Vantaan IT-alueella myös vielä listaamaton Keravan srk tulee ehtiä päätökseen ennen kesää.

Kysymys: Tarjouspyynnössä viitataan Liitteeseen 1 ja siitä saataviin pisteisiin. Miten kohta huomioidaan pisteytyksessä?

Vastaus: Liitteen 1 nimi oli valitettavasti jäänyt tarjouspyynnössä eri nimelle kuin itse täytettävä liite. Kysessä siis laatu- ja palvelutasoa kuvaava osa, joka edustaa arvioinnissa ao. 15 pisteen kokonaisuudesta 1/5 eli 3 pistettä, johon tarvittaessa poimitaan arvioinnissa lisätietoa muista tarjoukseen pyydetyistä tarjousliitteistä. Tarjouspyynnössä siihen viitataan myös virheellisesti kelpoisuusvaatimustaulukkona, kun se on siis laatu- ja palvelutason ja ominaisuuksien arviointiin liittyvä osa.

Lisäkorjaus tarjousdokumenttiin:

Lisäksi korjaus/tarkennus toisen 15 pisteet osa-arvioinnin lasketakaavaan. Otsikossa ja kokokonaispisteytystaulukossa osalle "Palvelukuvaus, referenssit" oli määritelty oikein sen 15 pisteen (%) arvo, mutta tekstissä laskentakaavassa oli jäänyt osion pistearvoksi 10 pistettä, 15 sijaan. Maksimiarvo ko.kohdasta siis se 15, ei 10.