Sini Aschan

Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda


Anu Paavola

församlingspastor
Vanda svenska församling

Präst


Heidi Salminen

Diakon
Vanda svenska församling

Diakoni och frivilligarbete

Janne Sironen

församlingspastor tf.
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Kristian Willis

vt. kirkkoherra/tf. kyrkoherde
Vanda svenska församling
Asematie 12a
01300 Vantaa

Heidi Åberg

Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda