Mona Nurmi

Församlingssekreterare
Vanda svenska församling
Asematie 12a
01300 Vantaa

Anu Paavola

församlingspastor
Vanda svenska församling

Präst


Heidi Salminen

Diakon
Vanda svenska församling

Diakoni och frivilligarbete

Julia Sandström

Förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Asematie 12a
01300 Vantaa

Kristian Willis

vt. kirkkoherra/tf. kyrkoherde
Vanda svenska församling
Asematie 12a
01300 Vantaa