Församlingssekreterare
Vanda svenska församling
Hallinto- ja talouspalvelut
44 422 0373
Fernissagatan 4
01300 Vanda
seurakuntapastori
Vanda svenska församling
Seurakuntatyön erityispalvelut
Vanda svenska församling
 


Kyrkoherde
Vanda svenska församling
PB 69, Vallmovägen 5 A, 2.vån.
01301 Vanda

PrästFörvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Hallinto- ja talouspalvelut
(09) 83061
Fernissagatan 4
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare


församlingspastor
Vanda svenska församling

Präst


Diakon
Vanda svenska församling

Diakoni och frivilligarbete