Marlene Antell

Församlingssekreterare
Vanda svenska församling
Hallinto- ja talouspalvelut
44 422 0373
Fernissagatan 4
01300 Vanda


Martin Fagerudd

Kyrkoherde
Vanda svenska församling
PB 69, Vallmovägen 5 A, 2.vån.
01301 Vanda

PrästSolveig Halonen

Förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Hallinto- ja talouspalvelut
(09) 83061
Fernissagatan 4
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare


Anu Paavola

församlingspastor
Vanda svenska församling

Präst


Heidi Salminen

Diakon
Vanda svenska församling

Diakoni och frivilligarbete