Marlene Antell

Församlingssekreterare
Vanda svenska församling
Hallinto- ja talouspalvelut
44 422 0373
Stationsvägen 12a
01300 Vanda


Martin Fagerudd

Kyrkoherde
Vanda svenska församling
PB 69, Stationsvägen 12a
01301 Vanda

PrästSolveig Halonen

Förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Hallinto- ja talouspalvelut
(09) 83061
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare


Camilla Koskinen

Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Anu Paavola

församlingspastor
Vanda svenska församling

Präst


Heidi Salminen

Diakon
Vanda svenska församling

Diakoni och frivilligarbete