Sini Aschan

Ungdomspastor
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 VandaManda Karlsson

Förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda


Heidi Salminen

Diakon
Vanda svenska församling

Diakoni och frivilligarbete


Kristian Willis

vt. kirkkoherra/tf. kyrkoherde
Vanda svenska församling
Asematie 12a
01300 Vantaa

Heidi Åberg

Musikledare
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda