Solveig Halonen

Förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Hallinto- ja talouspalvelut
(09) 83061
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare


Anu Paavola

församlingspastor
Vanda svenska församling

Präst


Heidi Salminen

Diakon
Vanda svenska församling

Diakoni och frivilligarbete


Kristian Willis

vt. kirkkoherra/tf. kyrkoherde
Vanda svenska församling
Asematie 12a
01300 Vantaa