Ulkoistettu palkanlaskenta
Palkkaan liittyvissä kysymyksissä ensisijaisesti yhteyttä omaan esihenkilöön. 
Ulkoistettu palkanlaskenta, Kirkon palvelukeskus.  

Palvelussuhdetta koskevat kysymykset (esim. työajanseuranta ja kokemuslisät)
palkka-asiat.vantaa@evl.fi


Laura Mäntysaari

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpalvelut
Asematie 12 a
01300 Vantaa

 

Onnistutaan yhdessä!


Heidi Sarviranta

HR-koordinaattori
Henkilöstöpalvelut
Asematie 12 a
01300 Vantaa

Anneli Tiainen

Henkilöstöasiantuntija, työsuojelupäällikkö
Henkilöstöpalvelut
Asematie 12 a
01300 Vantaa

Henkilöstö- ja yleishallintopalvelut huolehtivat seurakuntayhtymän henkilöstö- ja palkkahallinnosta, henkilöstön kehittämistoiminnasta, työsuojelun yhteistoiminnasta ja muusta työympäristötoiminnasta ja työajanseurannasta.

Henkilöstöasiantuntija:

  • toimii työsuojelupäällikkönä ja vastaa, kehittää ja huolehtii henkilöstön työhyvinvointiin liittyvistä tehtävistä
  • neuvoo ja avustaa johtoa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa
  • käynnistää, ylläpitää ja kehittää työnantajan ja työntekijöiden välistä työsuojelun yhteistoimintaa
  • toimii yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana sekä sisäisen viestinnän- ja sisäilmatyöryhmän jäsenenä
  • muut henkilöstöhallinnolliset tehtävät kuten: työkykyneuvottelut, sairauspoissaolojen seuranta, yhteydenpito työterveyshuollon kanssa, koulutusten koordinointi, kuntoutusasiat, liikuntaryhmien ja liikunta-/kulttuurisetelien koordinointi, lounassetelien ja ruokalipukkeiden tilaukset, esimiestyö jne.

    Yhteistyökumppanit ja henkilöstö tavoittavat minut parhaiten arkisin klo 8-16.
    Henkilöstöpalveluista löytyy lisätietoa työntekijöille Vantaan seurakuntien intrasta.