Samaa sukupuolta olevien parien juhlat

Maaliskuussa 2017 voimaan astunut uusi avioliittolaki mahdollistaa avioliiton solmimisen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Kirkossa avioliittoon vihkimisen ehdoista ei ole ainakaan toistaiseksi tehty uusia päätöksiä.

Evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous ohjeistus vuodelta 2016 oli, että kirkolliseen avioliittoon vihittäisiin vain eri sukupuolta olevia pareja. Jotkut evankelis-luterilaisen kirkon papit ovat ilmoittaneet vihkivänsä samaa sukupuolta olevia pareja piispainkokouksen ohjeista riippumatta. Tällainen vihkiminen on pätevä, ja vihittävistä tulee aviopuolisoita.
Voit etsiä pappia esimerkiksi Sateenkaaripapeista.

Juhlassa mukana kaikesta huolimatta

Vantaan seurakunnat haluavat olla mukana kaikkien jäsentensä juhlahetkissä. Maistraatissa solmittua siviiliavioliittoa voi juhlistaa esimerkiksi vapaamuotoisella rukouksella avioliiton solmineiden kanssa ja puolesta. Rukouksessa kiitetään yhdessä Jumalaa elämän lahjoista ja pyydetään Jumalan huolenpitoa ja johdatusta. Tilaisuuden voi suunnitella yhdessä papin kanssa. Se voi olla avioparin pieni ja arkinen yhteinen hetki tai suurempikin suvun ja ystävien kanssa toteutettava juhla.

Kirkko- ja seurakuntatilojen käytössä eroja

Kirkkotilan käytöstä ja seurakunnan tilojen vuokraamisesta juhlaa varten päättää kussakin seurakunnassa seurakuntaneuvosto.

Vantaalla Vantaankosken seurakunta ja Vanda Svenska församling ovat päättäneet tarjota seurakuntatilojaan ja kirkkojaan samaa sukupuolta olevien parien vihkitilaisuuksiin ja hääjuhliin.

Rekolan ja Tikkurilan seurakunnat antavat tilojaan rukoushetkiin ja hääjuhlaan, mutta eivät vihkimiseen.

Kysy tilojen käytöstä seurakuntasi kirkkoherranvirastosta.

Esteet voi tutkituttaa seurakunnassa

Muussa seurakunnan toiminnassa samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin. Avioliiton esteet voi siis tutkituttaa siinä seurakunnassa, johon toinen tulevista puolisoista kuuluu. Avioliittoon aikovia voidaan myös muistaa jumalanpalveluksen yhteisessä esirukouksessa.

Kaksi miestä pitää toisiaan kädestä