Samaa sukupuolta olevien parien juhlat

Maaliskuussa 2017 voimaan astunut uusi avioliittolaki mahdollistaa avioliiton solmimisen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Kirkossa avioliittoon vihkimisen ehdoista ei ole tehty uusia päätöksiä. Evankelis-luterilaisen kirkon ohjeistus on, että avioliittoon vihitään kirkossa vain eri sukupuolta olevia pareja.

Vantaan seurakunnat haluavat olla mukana kaikkien jäsentensä juhlahetkissä. Maistraatissa solmittua siviiliavioliittoa voi juhlistaa esimerkiksi vapaamuotoisella rukouksella avioliiton solmineiden kanssa ja puolesta. Rukouksessa kiitetään yhdessä Jumalaa elämän lahjoista ja pyydetään Jumalan huolenpitoa ja johdatusta. Tilaisuuden voi suunnitella yhdessä papin kanssa. Se voi olla avioparin pieni ja arkinen yhteinen hetki tai suurempikin suvun ja ystävien kanssa toteutettava juhla. Kirkkotilan käytöstä ja seurakunnan tilojen vuokraamisesta juhlaa varten päätetään seurakunnassa. Esimerkiksi Rekolan ja Tikkurilan seurakunnat antavat tilojaan juhlakäyttöön ja rukoushetkiin.

Esteet voi tutkituttaa seurakunnassa

Muussa seurakunnan toiminnassa samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin. Avioliiton esteet voi siis tutkituttaa siinä seurakunnassa, johon toinen tulevista puolisoista kuuluu. Avioliittoon aikovia voidaan myös muistaa jumalanpalveluksen yhteisessä esirukouksessa.

Jotkut evankelis-luterilaisen kirkon papit ovat ilmoittaneet vihkivänsä samaa sukupuolta olevia pareja kokonaiskirkon ohjeista riippumatta. Tällainen vihkiminen on pätevä, ja vihittävistä tulee aviopuolisoita. Vantaalla Vantaankosken seurakunta ja Vanda Svenska Församling ovat päättäneet tarjota seurakuntatilojaan ja kirkkojaan myös samaa sukupuolta olevien parien vihkitilaisuuksiin.

► Lue lisää: Vantaankoski ja Vantaan ruotsinkielinen seurakunta antavat tilan samaa sukupuolta olevien vihkimiseen

Kaksi miestä pitää toisiaan kädestä