Syksyn 2022 muskareiden ilmoittautuminen alkaa 2.5.2022.

 

 

Tikkurilan seurakunnan muskarit

Muskaritoiminta painottuu pienten (noin 0 - 2v.) lasten perheryhmiin, jolloin lapsen mukana musisoimassa on oma vanhempi tai muu läheinen aikuinen. Musiikillisen toiminnan tarkoitus on olla sekä ilon tuojana kaikille läsnäolijoille, että kehityksen tukena lapsille. Tärkeänä osana painottuu lapsen ja oman aikuisen välisen vuorovaikutuksen tukeminen. Omassa tutuksi tulevassa ryhmässä vuorovaikutuksen taajuudet laajenevat pikkuhiljaa ryhmän keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Musiikin elementteihin tutustutaan liikkuen (ja liikutettuna), leikkien, soittaen, laulaen ja kuunnellen. Perussykkeen ja rytmin osuus on suuressa roolissa. Näin ollen köröttelyleikit ja liikkeessä mukana oleminen korostuu, ja muovautuu lapsen kasvaessa hänen omaan liikkumiseen. Oleellisena tavoitteena on myös tuottaa positiivinen suhde musiikkiin.

Musiikkikasvatuksen tavoitteena on musiikillisten tavoitteiden ohella kehittää ja vahvistaa mm. lapsen itseilmaisua ja kielen kehitystä, liikunnallisia perustaitoja, sosiaalisia taitoja sekä keskittymis-, tarkkaavaisuus- ja hahmottamistaitoja.

Muskari tutustuttaa lasta ja perhettä kotiseurakuntaan ja sen toimintaan. Seurakunnan muskarin on tarkoitus tuoda ilon pisaroita arkeen sekä lapsille että aikuisille, turvallisessa, hyväksyvässä ja yksilöä arvostavassa ilmapiirissä.

 

Muskarin syyslukukausi alkaa vk 33 ja päättyy viikolla 50. Muutoksia syyskaudella on syysloma vk 42, Siinan konsertti torstaina 17.11. Tikkurilan muskarit peruttu. Tiistai 6.12. Itsenäisyyspäivä, Tammiston muskarit peruttu.

Kevätlulukausi 2023 vk 2. Samalla ilmoittautumisella ilmoittaudutaan syksy 2022 ja kevät 2023. Muistathan ilmoittaa Kristiinalle ellet jatka kevät 2023.

Syyskaudella vk 42 on syysloma ja kevätkaudella vk 8 on taoviloma kuten koululaisilla. Muskareiden hinta on 50 € syyskausi ja 50 € kevätkausi, seurakunnan jäseneltä 35 €/kausi. Lasku toimitetaan ryhmässä käteen, ellei ole paikalla lasku lähetetään postitse. Mahdollisia muskariopettajan sairastumisen vuoksi väliin jääviä yksittäisiä muskareita ei korvata. Syyskausi on vk 33-vk 50, kevätkausi on vk 2-20. Väliin jäävistä lomakerroista tiedottaa muskariopettana, mm. koululaisten lomat, pääsiäinen sekä tilanteesta riippuen muut juhlapyhät.             

Jokainen vanhempi huolehtii hygieniasta ja turvaväleistä muskaritoiminnan ajan. Yhtään sairaana ei voi osallistua muskariin. Vauvoille omat viltit mukaan. 

Kauden syksy 2022 - kevät 2023 muskareiden aikataulut

Maanantaisin Ilolassa, Perhepäivän yhteydessä.

klo 9.00 alkuvuodesta 2021 syntyneille

klo 9.45 loppuvuodesta 2021 syntyneille TÄYNNÄ (ilmoittautua voi varalle)

klo 10.30 sisarusmuskari 2022-2020 syntyneille, ilmoita kumpikin lapsi erikseen TÄYNNÄ  (ilmoittautua voi vain varalle)

klo 11.15 keväällä 2022 syntyneille TÄYNNÄ (ilmoittautua voi vain varalle)

Ryhmissä 12 lasta aikuisen kanssa.

 

Tiistaisin Tammistossa, paikalla lastenohjaaja auttamassa käytännöissä. HUOM! Tammisto ja Tikkurilan päivät vaihtuvat!

klo 9.00 alkuvuodesta 2021 syntyneille

klo 9.45  loppuvuodesta 2021 syntyneille  TÄYNNÄ (varalle voi ilmoittautua)

klo 10.30 sisarusmuskari 2022-2020 syntyneille, ilmoita kumpikin lapsi erikseen TÄYNNÄ (varalle voi ilmoittautua)

klo 11.15 keväällä 2022 syntyneille  TÄYNNÄ (varalle voi ilmoittautua)

Tammiston ryhmissä 10 lasta aikuisen kanssa

 

Torstaisin Tikkurilassa kirkolla, tila Valo 1 krs. HUOM! Tikkurilan ja Tammiston päivät vaihtuivat!

klo 9.00 alkuvuodesta 2021 syntyneille TÄYNNÄ (ilmoittautua voi  vain varalle)

klo 9.45 loppuvuodesta 2021 syntyneille TÄYNNÄ, (ilmoittautua voi vain varalle)

klo 10.30 2022 syntyneille vauvoille sekä mahdollisille sisaruksille TÄYNNÄ (ilmoittautua voi vain varalle)

klo 11.15 keväällä 2022 syntyneille TÄYNNÄ , (ilmoittautua voi klo 10.30 ryhmään tai varalle tähän)

klo 12.15 toinen ryhmä loppuvuodesta 2021 syntyneille (klo 9.45 ryhmästä siirretty tähän) TÄYNNÄ

Ryhmissä 12 lasta aikuisen kanssa.

Muskareista voit tiedustella sähköpostilla paivi.romula@evl.fi

 

Muskareiden ilmoittautuminen syksy 2022-kevät 2023 alkaa 2.5. tästä

Tieto muskaripaikasta tulee annettuun sähköpostiin. Muskariopettajana toimii varhaisiän musiikinopettaja Kristiina Lainisalo.

 

Varaudumme turvalliseen toimintaan näillä toimenpiteillä:

#  Ryhmään tullaan vain terveenä.

# Kädet pestään ennen ryhmään tuloa ja pois lähtiessä.

# Aikuiset huolehtivat turvaväleistä.

# Ryhmiin ei toistaiseksi oteta vierailijoita.

# Panostamme lelujen ja soitinten sekä tilojen päivittäiseen puhdistukseen.

# Noudatamme meille annettuja turvallisuusohjeita, joita päivitetään tilanteen mukaan.

Mahdollisista muutoksista tiedotamme ryhmissä, seurakunnan facebooksivuilla ja kuukakusikirjeessä.

Muskarihiiri kurkkaa.

Ota yhteyttä

varhaiskasvatuksenohjaaja
Tikkurilan seurakunta
PL 69
01301 Vantaa

Minulle tärkeintä työssäni on lasten ja perheiden kohtaaminen elämän erilaisissa tilanteissa. Parhaan palautteen saan lapsilta, jotka nään kerhotilanteessa innokkaana touhuamassa. Äidiltä joka huokaisee päivän tapahtumia kohdatessamme sekä nähdessäni perheiden touhuavan tapahtumissa tai hiljentyvän kirkossa. Nämä tilanteet innostavat minua työssäni. Tikkurilan seurakunnassa saan vastuuta ja erilaisia työtehtäviä, jotka innostavat ja antavat minulle uusia näkökulmia työhöni.

Olen lastenohjaajien lähiesimies ja tehtäväni on mahdollistaa lastenohjaajien työn onnistuminen mahdollisimman hyvin. Itse työskentelen hyvin paljon toimistolla. Onneksi tapaan perheitä ja lapsia tapahtumissa ja kirkkohetkissä sekä kerhovierailuillani. Parhaiten minut saa kiinni puhelimella ja sähköpostilla.

Vapaa-aikanani harrastan liikuntaa, marjastusta, kädentaitoja ja maalla puuhaamista. Elämäni helmiä ovat kolme lastenlastani.