Aloittelemme toimintaa elokuun puolessa välissä. Tarkemmat tiedot toiminnan aloittamisesta löytyy Tiksin lapset ja perheet facebookista sekä näiltä sivuilta.

Tikkurilan seurakunnan muskarit

Muskaritoiminta painottuu pienten (noin 0 - 3v.) lasten perheryhmiin, jolloin lapsen mukana musisoimassa on oma vanhempi tai muu läheinen aikuinen. Musiikillisen toiminnan tarkoitus on olla sekä ilon tuojana kaikille läsnäolijoille, että kehityksen tukena lapsille. Tärkeänä osana painottuu lapsen ja oman aikuisen välisen vuorovaikutuksen tukeminen. Omassa tutuksi tulevassa ryhmässä vuorovaikutuksen taajuudet laajenevat pikkuhiljaa ryhmän keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Musiikin elementteihin tutustutaan liikkuen (ja liikutettuna), leikkien, soittaen, laulaen ja kuunnellen. Perussykkeen ja rytmin osuus on suuressa roolissa. Näin ollen köröttelyleikit ja liikkeessä mukana oleminen korostuu, ja muovautuu lapsen kasvaessa hänen omaan liikkumiseen. Oleellisena tavoitteena on myös tuottaa positiivinen suhde musiikkiin.

Musiikkikasvatuksen tavoitteena on musiikillisten tavoitteiden ohella kehittää ja vahvistaa mm. lapsen itseilmaisua ja kielen kehitystä, liikunnallisia perustaitoja, sosiaalisia taitoja sekä keskittymis-, tarkkaavaisuus- ja hahmottamistaitoja.

Muskari tutustuttaa lasta ja perhettä kotiseurakuntaan ja sen toimintaan. Seurakunnan muskarin on tarkoitus tuoda ilon pisaroita arkeen sekä lapsille että aikuisille, turvallisessa, hyväksyvässä ja yksilöä arvostavassa ilmapiirissä.

 

Muskarin syyslukukausi alkaa vko 33 ja loppuu vko 50. 

Kaikissa seurakunnan tiloissa on vahva maskisuositus, otathan huomioon sen.

Kevätkaudelle ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan paikka on koko lukuvuodelle. Jos ei tarvetta kevätkauden paikalle, ilmoitukset Kristiina Lainisalolle. Syysloma vko 42, tällöin ei muskareita. Vauvoille omat viltit mukaan. 

Jokainen vanhempi huolehtii hygieniasta ja turvaväleistä muskaritoiminnan ajan. Yhtään sairaana ei voi osallistua muskariin. 

Vauvakirkko Tikkurilan uudessa kirkossa pe 24.9. Tervetuloa musisoimaan kaikki! 

Siina ja Taikaradion konsertti Tikkurilan kirkossa ti 23.11. klo 9.15 ja 10.15. Kirkon muskarit on peruttu tuona päivänä.                                             Kaikki ovat tervetulleita konserttiin!

 

Syksyn 2021-2022 muskariryhmät

Maanantaisin Ilolassa. Toistaiseksi Ilolassa on vain muskarit, ei Perhepäivää.

klo 9.00 2020 synt. (1 v.) TÄYNNÄ

klo 9.45 n. 2017 – 2019 synt. (n. 2-4v. Sisarusryhmä) TÄYNNÄ

klo 10.30 n. 2018 – 2021 synt. (n. 0-2v. Sisarusryhmä) TÄYNNÄ

klo 11.15 2019 synt. (2 v.) TÄSSÄ RYHMÄSSÄ ON TILAA

klo 12.00 2021 synt. (vauvat)  TÄYNNÄ, jonoss useita

 

Tiistaisin Tikkurilassa kirkolla, tila Voima 1 krs. 

klo 9.00 2020 synt. (1 v.)  TÄYNNÄ

klo 9.45 2020 synt. (1v.)  TÄYNNÄ

klo 10.30 alkuvuosi 2020 synt ja loppuvuosi 2019 synt. (2 v.) TÄYNNÄ

klo 11.15 2021 synt. (vauvat) TÄYNNÄ, jonossa useita

 

Torstaisin Tammistossa, paikalla lastenohjaaja auttamassa käytännöissä.

9.00 2020 loppu vuodesta synt. (1 v.)  TÄYNNÄ

9.45 Sisarusryhmä  n. 2018 – 2021 synt. (n. 0-2v. Sisarusryhmä) TÄYNNÄ

klo 10.30 2020 alku vuodesta (1 v.)  ja 2019 synt. (2 v.) TÄYNNÄ

klo 11.15 2021 synt. (vauvat) TÄYNNÄ, jonossa useita

 

TÄYNNÄ OLEVIIN RYHMIIN VOI ILMOITTAUTUA. ILMOITAMME KUN PAIKKA TULEE, ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ.

Yksittäisiä peruuntumisia tulee joihinkin ryhmiin, voit tiedustella niitä sähköpostilla paivi.romula@evl.fi

 

Muskareiden ilmoittautuminen kausille syksy 2021 - kevät 2022  tästä linkistä.

 Sisarusryhmään tulee ilmoittaa kukin lapsi erikseen. Ryhmäkoko on 10 lasta aikuisineen.  Muskarin kestoaika 25 min ja tuuletus 20 min ryhmien välissä.

Muskariopettajana toimii varhaisiän musiikinopettaja Kristiina Lainisalo.

Muskareiden hinta on 50 € syyskausi ja 50 € kevätkausi, seurakunnan jäseneltä 35 €/kausi. Laskut jaetaa toiminnan käynnistymisen jälkeen ryhmissä. Mahdollisia muskariopettajan sairastumisen vuoksi väliin jääviä yksittäisiä muskareita ei korvata. Syyskausi on vk 33-vk 50, kevätkausi on vk 2-20. Väliin jäävistä lomakerroista tiedottaa muskariopettana, mm. koululaisten lomat, pääsiäinen sekä tilanteesta riippuen muut juhlapyhät.

Varaudumme turvalliseen toimintaan näillä toimenpiteillä:

#  Ryhmään tullaan vain terveenä.

# Kädet pestään ennen ryhmään tuloa ja pois lähtiessä.

# Aikuiset huolehtivat turvaväleistä.

# Ryhmiin ei toistaiseksi oteta vierailijoita.

# Panostamme lelujen ja soitinten sekä tilojen päivittäiseen puhdistukseen.

# Noudatamme meille annettuja turvallisuusohjeita, joita päivitetään tilanteen mukaan.

# Kerhotiloissamme on toistaiseksi seuraavat henkilömäärärajoitukset:

Vernissakatu; Pienten paikka 20 hlö, kirkkosali 25 hlö. 

Ilola: päiväkerhohuone 12 hlö, eteinen 20 hlö, kirkkosali 30 hlö ja takkahuone 5 hlö.

Ristipuro: päiväkerhohuone 10 hlö ja sali 20 hlö.  Tammisto: päiväkerhohuone 20 hlö ja sali 25 hlö.

Ylästö: päiväkerhohuone 10 hlö ja sali 25 hlö.

Mahdollisista muutoksista tiedotamme ryhmissä, seurakunnan facebooksivuilla ja kuukakusikirjeessä.

Muskarihiiri kurkkaa.

Ota yhteyttä

varhaiskasvatuksenohjaaja
Tikkurilan seurakunta
PL 69
01301 Vantaa

Minulle tärkeintä työssäni on lasten ja perheiden kohtaaminen elämän erilaisissa tilanteissa. Parhaan palautteen saan lapsilta, jotka nään kerhotilanteessa innokkaana touhuamassa. Äidiltä joka huokaisee päivän tapahtumia kohdatessamme sekä nähdessäni perheiden touhuavan tapahtumissa tai hiljentyvän kirkossa. Nämä tilanteet innostavat minua työssäni. Tikkurilan seurakunnassa saan vastuuta ja erilaisia työtehtäviä, jotka innostavat ja antavat minulle uusia näkökulmia työhöni.

Olen lastenohjaajien lähiesimies ja tehtäväni on mahdollistaa lastenohjaajien työn onnistuminen mahdollisimman hyvin. Itse työskentelen hyvin paljon toimistolla. Onneksi tapaan perheitä ja lapsia tapahtumissa ja kirkkohetkissä sekä kerhovierailuillani. Parhaiten minut saa kiinni puhelimella ja sähköpostilla.

Vapaa-aikanani harrastan liikuntaa, marjastusta, kädentaitoja ja maalla puuhaamista. Elämäni helmiä ovat kolme lastenlastani.