Koronarajoitusten mukaisesti muskarit joissa on aikuisia mukana on peruttu 31.1.2022 saakka.           (päivitetty 10.1.2022)

 

Tikkurilan seurakunnan muskarit

Muskaritoiminta painottuu pienten (noin 0 - 3v.) lasten perheryhmiin, jolloin lapsen mukana musisoimassa on oma vanhempi tai muu läheinen aikuinen. Musiikillisen toiminnan tarkoitus on olla sekä ilon tuojana kaikille läsnäolijoille, että kehityksen tukena lapsille. Tärkeänä osana painottuu lapsen ja oman aikuisen välisen vuorovaikutuksen tukeminen. Omassa tutuksi tulevassa ryhmässä vuorovaikutuksen taajuudet laajenevat pikkuhiljaa ryhmän keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Musiikin elementteihin tutustutaan liikkuen (ja liikutettuna), leikkien, soittaen, laulaen ja kuunnellen. Perussykkeen ja rytmin osuus on suuressa roolissa. Näin ollen köröttelyleikit ja liikkeessä mukana oleminen korostuu, ja muovautuu lapsen kasvaessa hänen omaan liikkumiseen. Oleellisena tavoitteena on myös tuottaa positiivinen suhde musiikkiin.

Musiikkikasvatuksen tavoitteena on musiikillisten tavoitteiden ohella kehittää ja vahvistaa mm. lapsen itseilmaisua ja kielen kehitystä, liikunnallisia perustaitoja, sosiaalisia taitoja sekä keskittymis-, tarkkaavaisuus- ja hahmottamistaitoja.

Muskari tutustuttaa lasta ja perhettä kotiseurakuntaan ja sen toimintaan. Seurakunnan muskarin on tarkoitus tuoda ilon pisaroita arkeen sekä lapsille että aikuisille, turvallisessa, hyväksyvässä ja yksilöä arvostavassa ilmapiirissä.

 

Muskarin kevätlukukausi alkaa vko 2 ja loppuu vko 20. KORONASULKU31.1.2022 SAAKKA.

Kaikissa seurakunnan tiloissa on vahva maskisuositus, otathan huomioon sen.

Talviloma vko 8, tällöin ei muskareita. Vauvoille omat viltit mukaan. 

Jokainen vanhempi huolehtii hygieniasta ja turvaväleistä muskaritoiminnan ajan. Yhtään sairaana ei voi osallistua muskariin. 

Kevään 2022 muskariryhmät:

Joissain ryhmissä on vapaata vuoden 2022 alusta, ne on  merkattu tähän.

Maanantaisin Ilolassa, Perhepäivän yhteydessä.

klo 9.00 2020 synt. (1 v.) TÄYNNÄ

klo 9.45 n. UUSI 2021 syntyneiden muskari, TÄYNNÄ

klo 10.30 n. 2018 – 2021 synt. sisarusryhmä, TÄYNNÄ

klo 11.15 2019 synt. (2 v.-sisarusryhmä) TÄYNNÄ

klo 12.00 2021 synt. (vauvat)  TÄYNNÄ

 

Tiistaisin Tikkurilassa kirkolla, tila Voima 1 krs. 

klo 9.00 2020 synt. (1 v.)  KOLME PAIKKAA 

klo 9.45 2020 synt. (1v.)  NELJÄ PAIKKAA

klo 10.30 alkuvuosi 2020 synt ja loppuvuosi 2019 synt. (2 v.) KOLME PAIKKAA

klo 11.15 2021 synt. (vauvat) TÄYNNÄ

KLO 12.00 2021 loppuvuodesta syntyneet, TÄYNNÄ

 

Torstaisin Tammistossa, paikalla lastenohjaaja auttamassa käytännöissä.

9.00 2020 loppu vuodesta synt. (1 v.)  YKSI PAIKKA

9.45 Sisarusryhmä  n. 2018 – 2021 synt. (n. 0-2v. Sisarusryhmä) KAKSI PAIKKAA

klo 10.30 2021 Loppuvuodesta syntyneet USEITA PAIKKOJA

klo 11.15 2021 synt. (vauvat) TÄYNNÄ

 

TÄYNNÄ OLEVIIN RYHMIIN VOI ILMOITTAUTUA. ILMOITAMME KUN PAIKKA TULEE, ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ.

Yksittäisiä peruuntumisia tulee joihinkin ryhmiin, voit tiedustella niitä sähköpostilla paivi.romula@evl.fi

 

Muskareiden ilmoittautuminen kausille syksy 2021 - kevät 2022  tästä linkistä.

 Sisarusryhmään tulee ilmoittaa kukin lapsi erikseen. Ryhmäkoko on 10 lasta aikuisineen.  Muskarin kestoaika 25 min ja tuuletus 20 min ryhmien välissä.

Muskariopettajana toimii varhaisiän musiikinopettaja Kristiina Lainisalo.

Muskareiden hinta on 50 € syyskausi ja 50 € kevätkausi, seurakunnan jäseneltä 35 €/kausi. Koronan aiheuttamien peruutusten vuoksi hintoja tarkistetaan alaspäin kun tilanne on selvillä. Lasku toimitetaan ryhmässä kätee, ellei ole paikalla lasku lähetetään postitse. Mahdollisia muskariopettajan sairastumisen vuoksi väliin jääviä yksittäisiä muskareita ei korvata. Syyskausi on vk 33-vk 50, kevätkausi on vk 2-20. Väliin jäävistä lomakerroista tiedottaa muskariopettana, mm. koululaisten lomat, pääsiäinen sekä tilanteesta riippuen muut juhlapyhät.

Varaudumme turvalliseen toimintaan näillä toimenpiteillä:

#  Ryhmään tullaan vain terveenä.

# Kädet pestään ennen ryhmään tuloa ja pois lähtiessä.

# Aikuiset huolehtivat turvaväleistä.

# Ryhmiin ei toistaiseksi oteta vierailijoita.

# Panostamme lelujen ja soitinten sekä tilojen päivittäiseen puhdistukseen.

# Noudatamme meille annettuja turvallisuusohjeita, joita päivitetään tilanteen mukaan.

Mahdollisista muutoksista tiedotamme ryhmissä, seurakunnan facebooksivuilla ja kuukakusikirjeessä.

Muskarihiiri kurkkaa.

Ota yhteyttä

varhaiskasvatuksenohjaaja
Tikkurilan seurakunta
PL 69
01301 Vantaa

Minulle tärkeintä työssäni on lasten ja perheiden kohtaaminen elämän erilaisissa tilanteissa. Parhaan palautteen saan lapsilta, jotka nään kerhotilanteessa innokkaana touhuamassa. Äidiltä joka huokaisee päivän tapahtumia kohdatessamme sekä nähdessäni perheiden touhuavan tapahtumissa tai hiljentyvän kirkossa. Nämä tilanteet innostavat minua työssäni. Tikkurilan seurakunnassa saan vastuuta ja erilaisia työtehtäviä, jotka innostavat ja antavat minulle uusia näkökulmia työhöni.

Olen lastenohjaajien lähiesimies ja tehtäväni on mahdollistaa lastenohjaajien työn onnistuminen mahdollisimman hyvin. Itse työskentelen hyvin paljon toimistolla. Onneksi tapaan perheitä ja lapsia tapahtumissa ja kirkkohetkissä sekä kerhovierailuillani. Parhaiten minut saa kiinni puhelimella ja sähköpostilla.

Vapaa-aikanani harrastan liikuntaa, marjastusta, kädentaitoja ja maalla puuhaamista. Elämäni helmiä ovat kolme lastenlastani.