Tikkurilan seurakunnan muskarit

Muskaritoiminta painottuu pienten (noin 0 - 3v.) lasten perheryhmiin, jolloin lapsen mukana musisoimassa on oma vanhempi tai muu läheinen aikuinen. Musiikillisen toiminnan tarkoitus on olla sekä ilon tuojana kaikille läsnäolijoille, että kehityksen tukena lapsille. Tärkeänä osana painottuu lapsen ja oman aikuisen välisen vuorovaikutuksen tukeminen. Omassa tutuksi tulevassa ryhmässä vuorovaikutuksen taajuudet laajenevat pikkuhiljaa ryhmän keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Musiikin elementteihin tutustutaan liikkuen (ja liikutettuna), leikkien, soittaen, laulaen ja kuunnellen. Perussykkeen ja rytmin osuus on suuressa roolissa. Näin ollen köröttelyleikit ja liikkeessä mukana oleminen korostuu, ja muovautuu lapsen kasvaessa hänen omaan liikkumiseen. Oleellisena tavoitteena on myös tuottaa positiivinen suhde musiikkiin.

Musiikkikasvatuksen tavoitteena on musiikillisten tavoitteiden ohella kehittää ja vahvistaa mm. lapsen itseilmaisua ja kielen kehitystä, liikunnallisia perustaitoja, sosiaalisia taitoja sekä keskittymis-, tarkkaavaisuus- ja hahmottamistaitoja.

Muskari tutustuttaa lasta ja perhettä kotiseurakuntaan ja sen toimintaan. Seurakunnan muskarin on tarkoitus tuoda ilon pisaroita arkeen sekä lapsille että aikuisille, turvallisessa, hyväksyvässä ja yksilöä arvostavassa ilmapiirissä.

Ilmoittaumislinkki syksyn 2020 muskareihin on päättynyt. Ryhmät on perustettu kysynnän mukaan ja ne ovat nyt täynnä. Tiedustelut muskareista paivi.romula@evl.fi

SYKSYN 2020 MUSKARIRYHMÄT OVAT TÄYNNÄ:

torstaisin Tammistossa

  • 2018 ja loppuvuodesta 2019 syntyneet klo 9.-9.30 yhdessä aikuisen kanssa. 

  • alkuvuodesta 2019 syntyneet klo 9.45.-10.15 yhdessä aikuisen kanssa. 

  • sisarusmuskari 2017-2020 syntyneet klo 10.30-11 yhdessä aikuisen kanssa. 

  • 2020 syntyneet klo 11.15-11.45 yhdessä aikuisen kanssa. 

perjantaisin Ilolassa

  • sisarusmuskari 2020-2017 synt. ryhmä klo 9.-9.25 yhdessä aikuisen kanssa. 

  • 2019 syntyneet klo 9.45.-10.10 yhdessä aikuisen kanssa.

  • sisarusmuskari 2019-2016 synt. ryhmä klo10.30-10.55 yhdessä aikuisen kanssa.

  • 2018 syntyneet klo 11.15-11.40 yhdessä aikuisen kanssa. 

  • 2020 syntyneet klo 12.-12.25 yhdessä aikuisen kanssa. 

Muskariopettajana toimii Kristiina Lainisalo.

Muskareiden hinta on 50 €/kausi, seurakunnan jäseneltä 35 €/kausi. Mahdollisia muskaripopettajan sairastumisen vuoksi väliin jääviä yksittäisiä muskareita ei korvata.

Muskarikausi alkaa viikolla 34, Tammistossa 20.8. ja Ilolassa 21.8. Syysloma vk 42 ja kausi päättyy vk 50, Tammisto 10.12. ja Ilola 11.12. 

Varaudumme turvalliseen toimintaan näillä toimenpiteillä:

#  Ryhmään tullaan vain terveenä.

# Kädet pestään ennen ryhmään tuloa ja pois lähtiessä.

# Aikuiset huolehtivat turvaväleistä.

# Ryhmiin ei toistaiseksi oteta vierailijoita.

# Panostamme lelujen ja soitinten sekä tilojen päivittäiseen puhdistukseen.

# Noudatamme meille annettuja turvallisuusohjeita, joita päivitetään tilanteen mukaan.

# Kerhotiloissamme on toistaiseksi seuraavat henkilömäärärajoitukset:

Vernissakatu; Pienten paikka 20 hlö, kirkkosali 25 hlö. 

Ilola: päiväkerhohuone 12 hlö, eteinen 20 hlö, kirkkosali 30 hlö ja takkahuone 5 hlö.

Ristipuro: päiväkerhohuone 10 hlö ja sali 20 hlö.  Tammisto: päiväkerhohuone 20 hlö ja sali 25 hlö.

Ylästö: päiväkerhohuone 10 hlö ja sali 25 hlö.

Mahdollisista muutoksista tiedotamme ryhmissä, seurakunnan facebooksivuilla ja kuukakusikirjeessä.

Lapsia muskarissa

Ota yhteyttä

varhaiskasvatuksenohjaaja
Tikkurilan seurakunta
PL 69
01301 Vantaa

Tikkurilassa olen työskennellyt lapsityönohjaajana syksystä 2011. Minulle tärkeintä työssäni on lasten ja perheiden kohtaaminen elämän erilaisissa tilanteissa. Parhaan palautteen saan lapsilta, jotka nään kerhotilanteessa innokkaana touhuamassa. Äidiltä joka huokaisee päivän tapahtumia kohdatessamme sekä nähdessäni perheiden touhuavan tapahtumissa tai hiljentyvän kirkossa. Nämä tilanteet innostavat minua työssäni. Tikkurilan seurakunnassa saan vastuuta ja erilaisia työtehtäviä, jotka innostavat ja antavat minulle uusia näkökulmia työhöni.

Olen lastenohjaajien lähiesimies ja tehtäväni on mahdollistaa lastenohjaajien työn onnistuminen mahdollisimman hyvin. Itse työskentelen hyvin paljon toimistolla. Onneksi tapaan perheitä ja lapsia tapahtumissa ja kirkkohetkissä sekä kerhovierailuillani. Parhaiten minut saa kiinni puhelimella ja sähköpostilla.

Vapaa-aikanani harrastan liikuntaa, marjastusta, kädentaitoja ja maalla puuhaamista. Elämäni helmiä ovat kolme lastenlastani.