Tikkurilan seurakunnan muskarit

Muskaritoiminta painottuu pienten (noin 0-3v.) lasten perheryhmiin, jolloin lapsen mukana musisoimassa on oma vanhempi tai muu läheinen aikuinen. Musiikillisen toiminnan tarkoitus on olla sekä ilon tuojana kaikille läsnäolijoille, että kehityksen tukena lapsille. Tärkeänä osana painottuu lapsen ja oman aikuisen välisen vuorovaikutuksen tukeminen. Omassa tutuksi tulevassa ryhmässä vuorovaikutuksen taajuudet laajenevat pikkuhiljaa ryhmän keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Musiikin elementteihin tutustutaan liikkuen (ja liikutettuna), leikkien, soittaen, laulaen ja kuunnellen. Perussykkeen ja rytmin osuus on suuressa roolissa. Näin ollen köröttelyleikit ja liikkeessä mukana oleminen korostuu, ja muovautuu lapsen kasvaessa hänen omaan liikkumiseen. Oleellisena tavoitteena on myös tuottaa positiivinen suhde musiikkiin.

Musiikkikasvatuksen tavoitteena on musiikillisten tavoitteiden ohella kehittää ja vahvistaa mm. lapsen itseilmaisua ja kielen kehitystä, liikunnallisia perustaitoja, sosiaalisia taitoja sekä keskittymis-, tarkkaavaisuus- ja hahmottamistaitoja.

Muskari tutustuttaa lasta ja perhettä kotiseurakuntaan ja sen toimintaan. Seurakunnan muskarin on tarkoitus tuoda ilon pisaroita arkeen sekä lapsille että aikuisille, turvallisessa, hyväksyvässä ja yksilöä arvostavassa ilmapiirissä.

Muskarit Tammistossa ja Ilolassa ovat täynnä. Vapaita paikkoja voi tiesustella sähköpostilla paivi.romula@evl.fi  

Suuren kysynnän vuoksi aloitamme 2019 syntyneille syysloman jälkeen POP UP muskarin. Tammistossa torstaisin 24.10.-12.12.2019 klo 11-11.30 ja Ilolassa perjantaisin 25.10.-13.12. klo 12.-12.30. Hinta 20 €. Ilmoittautumiset 20.8. alkaen paivi.romula@evl.fi

Syksyn 2019 muskarit ovat:

torstaisin Tammistossa

 • Vauvamuskari 2018 syntyneet klo 9.-9.30 yhdessä aikuisen kanssa.
 • Sisarusmuskari 2016-19 syntyneet klo 9.30.-10 yhdessä aikuisen kanssa.
 • Taaperomuskari 2017  syntyneet klo 10.30-11 yhdessä aikuisen kanssa.
 • Vauvamuskari 2019 syntyneet klo 11.-11.30 yhdessä aikuisen kanssa.
 • POP UP Vauvamuskari 2019 syntyneille 24.10.-12.12.2019.

perjantaisin Ilolassa

 • Vauvamuskari 2018 syntyneet klo 9.-9.30 yhdessä aikuisen kanssa.
 • Sisarusmuskari 2017-19 syntyneet klo 9.30.-10 yhdessä aikuisen kanssa.
 • Vauvamuskari 2018  syntyneet klo 10.-10.30 yhdessä aikuisen kanssa.
 • Taaperomuskari 2017 syntyneet klo 11.-11.30 yhdessä aikuisen kanssa.
 • Vauvamuskari 2019 syntyneet klo 11.30.-12 yhdessä aikuisen kanssa.
 • POP UP Vauvamuskari 2019 syntyneille 25.10.-13.12.2019.

Muskariopettajana toimii Kristiina Lainisalo.

Muskareiden hinta on 50 €/kausi, seurakunnan jäseneltä 35 €/kausi.

POP UP muskari vk 43-50 2019 syntyneille 20 €.

 

 

 

Lapsia muskarissa
varhaiskasvatuksenohjaaja
Tikkurilan seurakunta
PL 69
01301 Vantaa

Tikkurilassa olen työskennellyt lapsityönohjaajana syksystä 2011. Minulle tärkeintä työssäni on lasten ja perheiden kohtaaminen elämän erilaisissa tilanteissa. Parhaan palautteen saan lapsilta, jotka nään kerhotilanteessa innokkaana touhuamassa. Äidiltä joka huokaisee päivän tapahtumia kohdatessamme sekä nähdessäni perheiden touhuavan tapahtumissa tai hiljentyvän kirkossa. Nämä tilanteet innostavat minua työssäni. Tikkurilan seurakunnassa saan vastuuta ja erilaisia työtehtäviä, jotka innostavat ja antavat minulle uusia näkökulmia työhöni.

Olen lastenohjaajien lähiesimies ja tehtäväni on mahdollistaa lastenohjaajien työn onnistuminen mahdollisimman hyvin. Itse työskentelen hyvin paljon toimistolla. Onneksi tapaan perheitä ja lapsia tapahtumissa ja kirkkohetkissä sekä kerhovierailuillani. Parhaiten minut saa kiinni puhelimella ja sähköpostilla.

Vapaa-aikanani harrastan liikuntaa, marjastusta, kädentaitoja ja maalla puuhaamista. Elämäni helmiä ovat kolme lastenlastani.