Muslimin hautakivi, jossa puolikuu ja tähti.

Muslimien hautaus Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntien hautausmailla

Muslimeille on varattu omat hauta-alueet Helsingin, Espoon ja Vantaan hautausmailla.

• Helsinki: Honkanummen hautausmaa (hautapaikkoja vain helsinkiläisille)
• Espoo: Kellonummen hautausmaa (hautapaikkoja vain espoolaisille)
• Vantaa: Ruskeasannan hautausmaa (hautapaikkoja vain vantaalaisille tai jos vainaja on elämänsä aikana asunut Vantaalla)

Muslimeille tarkoitetut hautapaikat ovat aina arkkuhautapaikkoja, eli niihin vainaja haudataan arkussa.

Read this page in English.

Hautauslupa ja hautausajan varaaminen

Hautaamiseen tarvitaan lupa. Hautausluvan antaa lääkäri, joka selvittää vainajan kuolinsyyn. Lääkäri antaa hautausluvan sille henkilölle, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta. Hautauslupa voidaan antaa myös yksityiselle hautaustoimistolle, jos omaiset antavat siihen luvan.

Vainajan omaiset tai yksityinen hautaustoimisto toimittavat hautausluvan hautausmaan ylläpitäjälle ennen hautausta.

Hautausluvan voi lähettää sähköpostilla tai tuoda toimistoon. Hautausaika varataan hautausmaan omistavalta seurakunnalta. 

Hautausajan saaminen kestää yleensä 3 arkipäivää. Jos vainaja on kuollut viikonloppuna tai pyhäpäivänä, hautausajan saaminen voi kestää 5–7 arkipäivää.

Hautausaika varataan Vantaalla hautausmaan toimistostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä ja Espoon tai Helsingin seurakuntayhtymissä hautauspalveluiden toimistosta.

Arkku ja vainajan kuljetus

Omaiset ostavat arkun ja vainajan kuljetuspalvelun yksityiseltä hautaustoimistolta. Hautaustoimistoja löydätte esimerkiksi sivulta www.hautaustoimistojenliitto.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Hautajaisrukous

Vainajalle voidaan tehdä hautajaisrukous ennen kuin hänet lasketaan hautaan. Hautajaisrukous voidaan toimittaa hautausmaalla tai esimerkiksi moskeijassa tai sairaalassa. Hautajaisrukouksen suorittavat omaiset itse tai oman seurakunnan imaami.

Hautaus ja haudan peittäminen

Hautajaispäivänä seurakunnan vahtimestari on paikalla sovittuna aikana. Vahtimestari ohjaa hautajaissaattueen hautapaikalle. 

Vahtimestarilla on mukana kantoliinat. Kantoliinojen avulla arkku lasketaan hautaan. Hauta on kaivettu itä-länsi suuntaisesti. Arkku haudataan niin, että vainajan katse on Mekkaan päin. Arkkuun on hyvä merkitä kasvojen puoli. 

Haudalla on lapioita, joilla omaiset voivat peittää haudan itse, jos haluavat. Mikäli hauta on tuettu tukitelineillä, hauta peitetään siten, että arkku peittyy. Hautausmaan työntekijät ottavat tukitelineet pois ja peittävät haudan hautauksen jälkeen. 

Lapsen hautausta varten haudalla on myös tikkaat. Yleensä omainen vie lapsen arkun hautaan tikkaita apuna käyttäen.

Hautausmaksut

Maksut peritään voimassa olevan hinnaston mukaan. Hautaustoimi lähettää hautapaikasta ja hautauksesta laskun hautauksen tilaajalle. Hautauksen tilaaja on vastuussa hautausmaksuista. 

Arkku ja kuljetusmaksut maksetaan yksityiselle hautaustoimistolle. 

Hinnastot löytyvät seurakuntien kotisivuilta: 
www.vantaanseurakunnat.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä
www.helsinginseurakunnat.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä
www.espoonseurakunnat.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Jos vainajalla ei ole rahaa hautausmaksuihin, vainajan kotikaupungin sosiaalitoimelta voi kysyä maksusitoumusta.

Hautamuistomerkki

Kun vainaja on haudattu ja hautausmaksut maksettu, haudalle voi pystyttää muistomerkin.

Muistomerkin pystyttäminen ei kuitenkaan ole pakollista.

Suunnitelma muistomerkistä tulee lähettää seurakunnalle hyväksyttäväksi.

Alla olevassa listassa kerrotaan, kuinka suuri muistomerkki voi enimmillään olla. Muistomerkki voi olla myös pienempi. Listasta löytyvät myös osoitteet, joihin muistomerkkisuunnitelma lähetetään.

Vantaa

Ruskeasannan hautausmaa:
• Muistomerkin mitat enintään: leveys 80 cm, korkeus 90 cm ja paksuus 20 cm
• Muistomerkki saa olla pienempi kuin enimmäismitat 
• Muistomerkin alle on asennettava pohjakivi jonka enimmäismitat ovat 90 x 30 x 30 cm
• Kirjallinen suunnitelma muistomerkistä hyväksyttäväksi osoitteeseen hautausmaat.vantaa@evl.fi

Helsinki

Honkanummen hautausmaa:
• Kun haudan leveys 1 m, muistomerkin mitat enintään: leveys 80 cm, korkeus 75 cm ja paksuus 20 cm
• Kun haudan leveys 0,7 m, muistomerkin mitat enintään: leveys 40 cm, korkeus 50 cm ja paksuus 15 cm
• Muistomerkki saa olla pienempi kuin enimmäismitat
• Huom!: Korttelissa 77 muistomerkin alle on asennettava pohjakivi, korttelissa 76 on aluspalkki.
• Kirjallinen suunnitelma muistomerkistä hyväksyttäväksi sähköpostiosoitteeseen kiviluvat.honkahsrky@evl.fi tai hautausmaan toimistoon.


Espoo

Kellonummen hautausmaa:
• Muistomerkin mitat enintään: leveys 100 cm, korkeus 100 cm ja paksuus 15 cm
• Muistomerkin tilavuus ei saa ylittää 150 litraa. 
• Muistomerkki saa olla pienempi kuin enimmäismitat
• Pohjakiven pitää olla vähintään 5 cm joka sivulta muistomerkin pohjan ulkomittoja leveämpi.
• Kirjallinen suunnitelma muistomerkistä hyväksyttäväksi osoitteeseen hautatoimisto.espoo@evl.fi

 

 

Hautaoikeuden haltija

Omaiset valitsevat keskuudestaan hautaoikeuden haltijan. Hautaoikeuden haltijaksi valitaan yleensä vainajan leski, lapsi tai vanhempi.

Hautaoikeuden haltija on henkilö, joka hoitaa hautaamiseen ja hautaan liittyviä asioita. Hautaoikeuden haltija:
• On yhteyshenkilö omaisten ja seurakunnan välillä.
• Huolehtii hautaan liittyvistä maksuista.
• Huolehtii haudan hoitamisesta.

Hautapaikan hallinta

Hautapaikassa on tilaa kahdelle arkulle. Kun hautaamisesta on kulunut 20 vuotta, hautaa voi lain mukaan käyttää uudelleen.

Hautapaikan vuokra eli hallinta-aika on voimassa 25 vuotta. Kun hallinta-aika päättyy, omaiset voivat luopua haudasta tai jatkaa hautapaikan vuokra-aikaa.

Hallinta-ajan jatkamisesta peritään maksu voimassa olevan hinnaston mukaan. Kun hallinta-aika on päättymässä, seurakunta lähettää asiasta kirjeen hautaoikeuden haltijalle. Jos seurakunnalla ei ole hautaoikeuden haltijan yhteystietoja, hallinta-ajan päättymisestä laitetaan ilmoitus haudalle.

Jos omaiset eivät halua jatkaa haudan hallinta-aikaa, hautapaikka palautuu seurakunnan käyttöön. Silloin siihen voidaan haudata toinen vainaja.

Haudan hoito

Hauta on pidettävä siistinä. Jos omaiset haluavat, haudalle voi tuoda kukkia ja kynttilöitä. Haudan hoidosta vastaa aina hautaoikeuden haltija.