Varhaiskasvatuksen 
katsomuskasvatus

"Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet, kuten pukeutuminen tai ruokailu. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä."  Varhaiskasvatussuunnitelma perusteet 2016

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja  Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma

Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Ohje varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja uskonnollisista tilaisuuksista varhaiskasvatuksessa

Vasu kirkossa -blogi

Palikkakirkko
Lattiakuvatyöskentely
Lattiakuvatyösktentely

Katsomuskasvatus toteutuu lapsiryhmän arjessa

Katsomuskasvatus liitetään päiväkodissa arjen asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin, joilla on uskonnollista tai katsomuksellista merkitystä.
 
Tavoitteellisen kasvatuksen tueksi on luontevaa luoda muutamia sitä tukevia rakenteita. Näitä voivat olla esimerkiksi:
  • Kootaan päiväkotiryhmän yhteinen juhlakalenteri.
  • Tutustutaan kaikkia lapsia koskevien yhteisten teemojen erilaisiin katsomuksellisiin perinteisiin ja tulkintoihin (esim. syntymä ja kuolema (esimerkki surun käsittelyyn toiminnallisesti lapsiryhmässä)).
  • Tutustutaan suurten uskontojen yhteisiin kertomuksiin.
  • Vietetään uskontojen ja katsomusten välisen yhteisymmärryksen viikkoa.
  • Tutustutaan lähiympäristön kirkkorakennuksiin monipuolisina oppimisympäristöinä.
  • Tehdään yhteistyötä lähialueen toimijoiden, kuten seurakuntien kanssa.
  • Sekä paljon muuta paikallisesti erikseen sovittavaa..