Varhaiskasvatuksen 
katsomuskasvatus

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan ryhmässä läsnäoleviin uskontoihin ja  katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä.

Vantaan seurakunnat ja Vantaan kaupungin varhaiskasvatus tekevät yhteistyötä opetushalliltuksen ohjeiden sekä yhdessä laadittujen strategisten painopisteiden mukaisesti. 

Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma 2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma 2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Vantaan kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisen varhaiskasvatuksen käsikirja 2021

Vantaan kaupungin ja ev.lut.seurakuntien yhteistyön strategiset painopisteet 2021-2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kuvassa keskellä keltaisen liinan päällä  palava kynttilä ja ympärillä erivärisiä liinoja.
Lattiakuvatyöskentely

Katsomuskasvatus toteutuu lapsiryhmän arjessa esimerkiksi:

  • Kootaan päiväkotiryhmän yhteinen juhlakalenteri.
  • Tutustutaan kaikkia lapsia koskevien yhteisten teemojen, kuten syntymä ja kuolema, erilaisiin katsomuksellisiin perinteisiin ja tulkintoihin (toiminnallinen esimerkki surun käsittelyyn tästä linkistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä).
  • Tutustutaan suurten uskontojen yhteisiin kertomuksiin. Vantaan kaupungin kirjaston kokoama lista kirjastoista löytyvästä lasten eri katsomuksiin liittyvästä kirjallisuudesta sekä henkilöstölle suunnatusta katsomuskasvatuskirjallisuudesta löytyy tästä linkistä
  • Tutustutaan erilaisiin katsomuksiin toiminnallisesti, esim. Katsomusten aarrelaatikko -materiaalin avulla tai innoittamana. Materiaalin löydät tästä linkistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
  • Vietetään uskontojen ja katsomusten välistä yhteisymmärryksen viikkoa.
  • Tutustutaan lähiympäristön kirkkorakennuksiin monipuolisina oppimisympäristöinä.
  • Tehdään yhteistyötä lähialueen toimijoiden, kuten seurakuntien kanssa. Lisätietoa seurakunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä tästä linkistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
  • Sekä paljon muuta paikallisesti erikseen sovittavaa..