Varhaiskasvatuksen 
katsomuskasvatus

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan ryhmässä läsnäoleviin uskontoihin ja  katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä.

Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma 2019 

Vantaan kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen käsikirja 2018

Lattiakuvatyöskentely
Lattiakuvatyöskentely

Katsomuskasvatus toteutuu lapsiryhmän arjessa esimerkiksi:

  • Kootaan päiväkotiryhmän yhteinen juhlakalenteri.
  • Tutustutaan kaikkia lapsia koskevien yhteisten teemojen, kuten syntymä ja kuolema, erilaisiin katsomuksellisiin perinteisiin ja tulkintoihin (toiminnallinen esimerkki surun käsittelyyn).
  • Tutustutaan suurten uskontojen yhteisiin kertomuksiin.
  • Tutustutaan erilaisiin katsomuksiin toiminnallisesti, esim. Katsomusten aarrelaatikko -materiaalin avulla tai innoittamana.
  • Vietetään uskontojen ja katsomusten välistä yhteisymmärryksen viikkoa.
  • Tutustutaan lähiympäristön kirkkorakennuksiin monipuolisina oppimisympäristöinä.
  • Tehdään yhteistyötä lähialueen toimijoiden, kuten seurakuntien kanssa.
  • Sekä paljon muuta paikallisesti erikseen sovittavaa..