Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus 

Katsomuskasvatus on osa yleissivistävää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa. Katsomuskasvatuksen tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä.

Katsomuskasvatus lapsiryhmän arjessa:

Kankaita ja kynttilä lattialla.
Lattiakuva