Yhteistyökumppanuus


Seurakunnat toimivat yhteistyökumppanina varhaiskasvatuksen henkilöstölle monin erilaisin tavoin. Esimerkiksi:

 • Kumppanuuden neljä koria on konkreettinen apu käydä läpi yhteistyön eri muotoja.

 • Ammatillisuuden hyödyntäminen ja osaamisen jakaminen varhaiskasvatuksen ja seurakunnan työntekijöiden välillä, jossa jaetaan kokemuksia, menetelmä ja ideoita katsomuskasvatuksesta.

 • Seurakunnat kutsuvat päiväkodin henkilöstöä alueellisiin yhteistyöpalavereihin suunnittelemaan yhteistyötä ja käsittelemään ajankohtaisia teemoja. Yhteistä voidaan myös jsäsentää yhteistyössä laaditun vuosikellon muotoon. 
 • Vuosittain järjestettävä Lasten päivän -konsertit paikallisissa kirkoissa. Konsertissa esitetään tuttuja perinteisiä ja hengellisiä lasten lauluja. Konsertissa laulettavat laulut löytyvät tästä.
 • Seurakunnilla on lainattavissa monipuolisia materiaaleja ja kirjallisuutta erilaisten teemoja käsittelyyn.
 • Seurakuntien työntekijät ovat päiväkodin käytettävissä suru- ja kriisitilanteissa.  
 • Säännöllinen yhteydenpito tukee monipuolista yhteistyötä.

Yhteistyön tueksi on laadittu seurakuntien työntekijöille käsikirja "Seurakunta varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen yhteistyökumppanina".

YouTube-video

Yhteistyötä tehdään monella eri tavalla

Osa seurakunnan ja varhaiskasvatuksen yhteistyöstä voidaan toteuttaa joko katsomuksesta riippumatta koko lapsiryhmälle soventuvana tai vaihtoehtoisesti vain huoltajiltaan luvan saaneille lapsille, jolloin tilaisuus sisältää hartaudellisia elementtejä, kuten rukousta. Käytännön kysymyksistä, tilaisuuksien tarkemmasta sisällöstä ja eri alueiden perinteisistä yhteistyötavoista saat tietoa seurakuntien työntekijöiltä (kts.yhteystiedot).

Esimerkkejä koko lapsiryhmälle katsomuksesta riippumatta 

 • konsertit, lasten oikeuksien viikon / lapsen päivän konsertit
 • kauneimmat joululaulut, tuttuja joululauluja
 • elämyksellinen kristillisiä juhlaperinteitä esittelevä jouluvaellus, pääsiäisvaellus, adventtivaellus
 • seurakunnan työntekijän vierailu päiväkodissa johonkin teemaan tai aiheeseen liittyen
 • lapsiryhmän tutustumiskäynti kirkkorakennuksessa
 • ammatillisen osaamisen jakaminen ja yhteistyö katsomuskasvatukseen liittyen
 • materiaalin lainaus
 • tai jotain muuta..

Esimerkkejä kristityille lapsille (tai niille jotka saavat osallistua uskonnonharjoitukseen)

 • muskarikirkko, kirkkohetki, metsäkirkko, hartaushetki
 • kauneimmat hengelliset joululaulut
 • joulukirkko, pääsiäiskirkko, adventtikirkko
 • seurakunnan työntekijän vierailu päiväkodissa johonkin teemaan tai aiheeseen liittyen
 • elämyksellinen kotikirkkoon tutustuminen
 • ammatillisen osaamisen jakaminen ja yhteistyö kristittyjen lasten identiteetin tukemiseen liittyen
 • materiaalin lainaus
 • tai jotain muuta..