Yhteistyökumppanuus

Seurakunta toimii yhteistyössä kumppanina varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Vantaan eri seurakuntien ja varhaiskasvatuksen välillä on monenlaisia erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä.

Tässä siitä muutamia esimerkkejä:

 • Kumppanuuden neljä koria on konkreettinen apu käydä läpi päiväkodin ja seurakunnan yhteistyön eri muotoja.

 • Vuosikello on yksi tapa hahmottaa seurakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä (kts.kuva sivun laidassa).

 • Mentorointi on varhaiskasvatuksen ja seurakunnan työntekijän vastavuoroinen suhde, jossa jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä katsomuskasvatuksesta.

 • Paikalliset seurakunnat kutsuvat päiväkodin henkilöstöä iltapäiväkahveille suunnittelemaan yhteistyötä ja käsittelemään ajankostaisia teemoja.
 • Vuosittain (alkuvuodesta) kaupungin ja seurakunnan yhteistyönä järjestetään katsomuskasvatuksen koulutuspäivä päiväkotien henkilöstöstölle.
 • Vuosittain järjestettävä Lasten päivän -konsertti paikallisissa kirkoissa. Konsertissa esitetään tuttuja perinteisiä ja hengellisiä lasten lauluja. Konsertissa laulettavat laulut löytyvät tästä.
 • Paikallisilla seurakunnilla on lainattavissa monipuolisia materiaaleja ja kirjallisuutta erilaisten teemoja käsittelyyn.
 • Seurakuntien työntekijät ovat päiväkodin käytettävissä suru- ja kriisitilanteissa.  
 • Säännöllinen yhteydenpito tukee monipuolista yhteistyötä.

Yhteistyön tueksi on laadittu seurakuntien työntekijöille käsikirja "Seurakunta varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen yhteistyökumppanina".

yhteistyön vuosikello
Yhteistyön vuosikello
YouTube-video

Yhteistyötä tehdään monella eri tavalla

Osa seurakunnan ja varhaiskasvatuksen yhteistyöstä voidaan toteuttaa joko katsomuksesta riippumatta koko lapsiryhmälle soventuvana tai vaihtoehtoisesti vain huoltajiltaan luvan saaneille lapsille, jolloin tilaisuus sisältää hartaudellisia elementtejä, kuten rukousta. Käytännön kysymyksistä, tilaisuuksien tarkemmasta sisällöstä ja eri alueiden perinteisistä yhteistyötavoista saat tietoa järjestävän paikallisen seurakunnan työntekijältä (kts.yhteystiedot).

Koko lapsiryhmälle katsomuksesta riippumatta 

 • konsertit, lasten oikeuksien viikon / lapsen päivän konsertit
 • kauneimmat joululaulut, tuttuja joululauluja
 • elämyksellinen kristillisiä juhlaperinteitä esittelevä jouluvaellus, pääsiäisvaellus, adventtivaellus
 • seurakunnan työntekijän vierailu päiväkodissa johonkin teemaan tai aiheeseen liittyen
 • lapsiryhmän tutustumiskäynti kirkkorakennuksessa
 • mentorointi -yhteistyö katsomuskasvatukseen liittyen
 • materiaalin lainaus
 • tai jotain muuta..

Kristityille lapsille (tai niille jotka saavat osallistua uskonnonharjoitukseen)

 • muskarikirkko, kirkkohetki, hartaushetki
 • kauneimmat hengelliset joululaulut
 • joulukirkko, pääsiäiskirkko, adventtikirkko
 • seurakunnan työntekijän vierailu päiväkodissa johonkin teemaan tai aiheeseen liittyen
 • metsäkirkko ulkona
 • elämyksellinen kotikirkkoon tutustuminen
 • mentorointi -yhteistyö kristittyjen lasten identiteetin tukemiseen liittyen
 • materiaalin lainaus
 • tai jotain muuta..