Tikkurilan seurakunnan tukemat nimikkolähetit ja kansainväliset yhteistyökohteet 

 

 

Petteri ja Joanna Rantamäki, Japani

Rantamäet lähtivät Japaniin keväällä 2022. He ovat kielikoulussa ja tulevat työskentelemään nuorisotyön ja median parissa Kansanlähetyksen palveluksessa. Rantamäkien elämää Japanissa voit seurata instagramissa: @beachillfamily

 

Faisal ja Bella Masih, sekä poika Josh, Ateena, Kreikka.

Masihit toimivat diasporatyössä Ateenassa. He työskentelevät Koropin kirkossa, sekä Crossroads-järjestön pakolaiskeskuksessa, joka tavoittaa satoja maahantulijoita viikoittain. Pakolaiskeskuksessa maahan tulleille pakolaisille tarjotaan ruokaa, vaatteita, lääkkeitä, kielenopetusta, neuvoja virallisten asiakirjojen täyttämiseen, raamatunopetusta sekä hengellistä tukea. Faisal, Bella ja Josh ovat olleet Ateenassa syksystä 2018 lähtien. Masihien perhe on Lähetysyhdistys Kylväjän palveluksessa. Crossroads -keskuksen kuulumisia voit seurata Facebookissa: Crossroads Alpha Omega Centre

 

Hanna Londo, Tansania.

Suomalais-tansanialainen perhe Londo työskentelee Tansaniassa. Hanna on Suomen Lähetysseuran lähettämänä Morogoron hiippakunnassa diakoniatyön projektikoordinaattorina. Hän koordinoi Naisvoimaa-hanketta, jonka tavoitteena on vähentää nuorten naisten ja tyttöjen prostituoiduksi joutumisen riskiä opastamalla heitä toisenlaisen toimeentulon piiriin sekä Maasai-tyttöjen kummihanketta, joka edistää nuorten tyttöjen koulutusta. Hannan perheeseen kuuluu aviomies Dennis sekä lapset Lucas ja Amanda.

Tansanian työtä voit seurata Facebookissa: Suomen Lähetysseura Tansaniassa

 

Peter ja Päivi Griffin, sekä tytär Emma, Tansania. 

Griffinit lähtivät lähetystyöhön kesällä 2022. He toimivat lähetyslentotyössä Tansaniassa toteuttaen avustuslentoja turvattomille ja vaikeakulkuisille alueille. Griffinit työskentelevät MAF Suomen palveluksessa. MAF lähetyslentityötä voit seurata facebookissa: MAF Suomi 

 

Tiina ja Karri Koistinen, Ateena, Kreikka

Koistiset perheineen lähtivät keväällä 2023 diasporatyöhön Kreikkaan. He tekevät diasporatyötä persiankielisten parissa. Tiina vastaa traumatyön somaattisesta puolesta ja on mukana työpajoissa ohjaamassa kehollisia harjoitteita. Lisäksi Tiina palvelee yhteistyöjärjestöjöä hoitamalla käytännön asioita. Karrin päätehtävä on huolehtia lapsista ja kodin arjesta, sekä hoitaa diasporatyön viestinnällisiä tehtäviä. Diasporatyön kuulumisia voit seurata Facebookissa: Kylväjä Diasporatyössä

 

Koulutustyö Itä-Aasiassa

Itä-Aasiassa kirkot kasvavat voimakkaasti ja tarve koulutetuille työntekijöille on suuri. Lähetysyhdistys Kylväjä kouluttaa tulevia seurakuntien työntekijöitä teologisessa seminaarissa ja tukee kristinuskon tuntemusta yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Valmistuttuaan opiskelijoista tulee seurakuntiin pastoreita, osa toimii opetustehtävissä teologisessa seminaarissa ja osa kouluttaa seurakuntien vapaaehtoisia ja muita työntekijöitä. Työllä tuetaan paikallisten seurakuntien pyrkimustä vahvistaa osaamistaan. Kylväjä tukee myös teologisen kirjallisuuden julkaisemista ja kristinuskon perusteiden opetusta eri yliopistoissa, mikä lisää teologisen ymmärryksen kasvua alueella.