Uutislistaukseen

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli avustuksista ja valitsi tietohallintopäällikön

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidettiin 31.5.2023 Tikkurilan kirkolla. Asialistalla oli muun muassa kiinteistö- ja avustusasioita sekä tietohallintopäällikön valinta nykyisen siirtyessä eläkkeelle.

Kuva, jossa Tikkurilan kirkko iltahämärässä. Päällä tekstit kokousuutisia YKN 31.5.2023

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kevään viimeiseen kokoukseen Tikkurilan kirkolla 31.5.2023

Kokouksessa keskusteltiin avustusmäärärahan korottamisesta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi vastauksen Jeje Eklöfin aloitteeseen, joka koski ulkomaisen katastrofiavun määrärahan korottamista 30 000 eurolla.

Vastauksen mukaan Vantaan seurakuntayhtymä varautuu korottamaan vuoden 2023 ulkomaiseen katastrofiapuun käytettävää määrärahaa 30 000 eurolla. Esitykset avustuksen kohdentamisesta tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi loppuvuoden aikana.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää 10 000 euron avustuksen hirmumyrskyn uhreille Myanmarissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Kokouksessa valittiin myös uusi tietohallintopäällikkö Markku Aalto-Setälän siirtyessä pian vuosilomalle ja eläkkeelle. Kimmo Lehtosaari aloittaa Vantaan seurakuntayhtymän tietohallintopäällikön virassa 1.4.2024. Lehtosaari toimii sitä ennen Markku Aalto-Setälän vuosilomien ajan vt. tietohallintopäällikkönä 1.9.2023–31.3.2024.

Näiden päätösten lisäksi Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto:


- päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymä vuokraisi Asolan kaupunginosassa olevan liikepaikkarakentamiseen soveltuvan tontin Lidl Suomi kommandiittiyhtiölle. Vuokraussopimuksen pituus olisi 50 vuotta ja sen toteutuminen edellyttää myös Helsingin seurakuntayhtymän vastaavia päätöksiä.

- teki hankintapäätökset rakentamis-, LVI- ja sähkötöiden puitejärjestelystä vuosille 2023–2027. 

- päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi maksuista, jotka koskevat tietopyyntöihin liittyvien asiakirjojen antamista.

- hyväksyi Vantaan seurakuntayhtymän arkistosäännön, joka tulee voimaan 1.6.2023.

-  merkitsi tiedoksi Vantaan seurakuntayhtymän tietosuojaohjeistuksen.

- päätti hyväksyä Vantaan seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuosille 2023–2024.

- nimesi Vantaan kaupungin vanhusneuvostoon kaudelle 2023–2025 Vantaan seurakuntayhtymän asiantuntijaedustajaksi sairaalapastori Krista Valtosen ja varaedustajaksi johtava sairaalapastori Satu-Elina Ansaksen.

- nimesi Vantaan kaupungin vammaisneuvostoon kaudeksi 2023–2025 Vantaan seurakuntayhtymän edustaajaksi kehitysvammaistyön diakoni Kristiina Tuohimaa-Salmisen ja varajäseneksi kuulovammaistyön diakoni Seija Einolan.

Lisätietoja kokouksen asioista löytyy päätöksentekosivulta löytyvästä esityslistasta, johon tulee myöhemmin myös tarkastettu pöytäkirja. Tarkempia tietoa kustakin asiakohdasta voi kysyä valmistelijalta ja yhtymän johtaja Jukka Parviselta, puh. 044 422 0358.

31.5.2023 18.53