Uutislistaukseen

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstökertomuksen

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui Tikkurilan kirkolla 10.5.2023. Kokouksessaan se muun muassa käsitteli tilinpäätöksen ja hyväksyi henkilöstökertomuksen.

Tikkurilan kirkko iltahämärässä ja tekstit kokousuutisia YKN 10.5.2023

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 10.5.2023

Henkilöstökertomuksesta käy ilmi, että vaikka vuonna 2022 sairauspoissaolojen määrä nousi, niin palvelun kustannukset ovat kuitenkin laskeneet verrattuna vuoteen 2021. Henkilöstöstä 37 %:lla ei ollut vuoden aikana lainkaan sairauspoissaoloja.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös:

- esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Vantaan seurakuntayhtymän ja hautainhoito-rahaston vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

- esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakuntien ja palveluyksiköiden yli- ja alijäämiin liittyvät selvitykset vuodelta 2022.

- esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle lentoasemapapin viran perustamista yhteisen seurakuntatyön palveluihin 1.9.2023 alkaen.

- esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää vuokrata Lidl Suomi kommandiittiyhtiölle tulevan liikepaikkarakentamiseen soveltuvan tontin 50 vuoden ajalle. Päätös edellyttää myös Helsingin seurakuntayhtymän vastaavan päätöksen ja Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuksen.

Lisätietoja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta löydät esityslistalta ja myöhemmin pöytäkirjasta.

10.5.2023 15.19