Uutislistaukseen

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto aloitti syyskauden ylimääräisellä kokouksella 9.8.  

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi käräjäoikeuden tuomion liittyen maanvuokrasopimusta koskevaan riitaan. Lisäksi se valtuutti Lieke Asianajotoimisto Oy:n edustamaan Vantaan seurakuntayhtymää oikeudenkäynnissä ja laatimaan asiassa vastavalituksen, mikäli kantaja valittaa tuomiosta hovioikeuteen. 

Kuva, jossa Tikkurilan kirkko iltahämärässä. Päällä tekstit kokousuutisia ja YKN 9.8.2023

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen 9.8.2023

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 29.6. Asunto Oy Hiidenkiukaan Salvan kanteen maanvuokrasopimuksen ehtojen kohtuullistamisesta.  

Käräjäoikeuden mukaan asiassa ei ollut perusteita puuttua voimassa olevan maanvuokrasopimuksen vuokran määrään tai vuokrasuhteen päättymistä koskeviin ehtoihin tai muutenkaan sovitella maanvuokrasopimuksen sisältöä.  

Maanvuokrasopimuksen sisältö ei käräjäoikeuden mukaan ole kohtuuton. 

Mikäli vastapuoli jättää valituksen määräaikaan 28.8.2023 mennessä, Vantaan seurakuntayhtymä varautuu laatimaan vastavalituksen. 

Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös julistaa haettavaksi aluekeskusrekisterin johtajan viran ja keskeyttää rakentamis-, korjaus-, sähkö- ja LVI-töiden hankinnan ja kilpailuttaa osa-alueet uudelleen.

Tarkemmat tiedot kokouksen asioista löytyvät esityslistalta

9.8.2023 18.30