Hyppää sisältöön

Turvallisuus riparilla

Rippikoululaisten turvallisuuskysely

Jotta rippikoulumme olisi turvallinen, täyttävät rippikoululaisen huoltajat ennen rippikoulun alkua turvatietolomakkeen. Lomakkeelle tulevat tiedot ovat ainoastaan rippikoulun ohjaajan käyttöön. Turvatietolomake hävitetään asianmukaisella tavalla rippikoulun jälkeen. 
 

Onko minut rippikoululaisena vakuutettu?

Seurakunta on vakuuttanut leiriläiset tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa matkojen ajan sekä leirin aikana leirikeskuksen alueella. Vakuutus kattaa tapaturman sattuessa terveydenhoitopalvelut, mutta ei sairastumisesta aiheutuvia kuluja kuten käyntejä lääkärissä tai lääkkeitä. Lääkärikäynneistä sovitaan aina huoltajan kanssa.

Turvallisemman tilan periaatteet

Rekolan seurakunnassa toteutamme turvallisen tilan periaatteita jotka koskevat kaikkea seurakunnan nuorten toimintaa.
 

1. Jokainen saa olla oma itsensä.

Olen avoin ja kuuntelen. Saan kysyä ja erehtyä, saan onnistua ja osallistua. Huolehdin osaltani, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.

 2. Otetaan kaikki mukaan.

Toivotan kaikki tervetulleiksi, erityisesti uudet mukaan tulevat nuoret. Kohtaan myös tuntemattoman nuoren lämpimästi. Varmistan, että kaikki tuntevat olonsa huomioiduksi. Kohtelen muita, kuten haluaisin itseäni kohdeltavan.

3. Kunnioitetaan toisten tilaa.

Kunnioitan toisten henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. En voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydän tilaa myös itselleni tarvittaessa.

4. Käytetään kunnioittavaa kieltä.

En käytä halventavaa kieltä (leikeissä, sketseissä, huumorissa...). En pilkkaa, halvenna tai nolaa ketään puheillani, käytökselläni tai teoillani. En nimittele ketään. Vähennän kiroilua.

5. Kohdataan toiset ennakkoluulottomasti. 

En tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, uskonnosta, arvoista, taustasta, terveydestä tai perhesuhteista. Annan toisille tilaa myös muuttua.

6. Ilmaistaan omat mielipiteet ja suhtaudutaan toisten mielipiteisiin kunnioittavasti. 

Pohdin, millaisten mielipiteiden esille tuominen on olennaista tilanteessa. Kunnioitan toisten yksityisyyttä ja käsittelen arkoja aiheita kunnioittavasti. Huolehdin osaltani siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Pyydän anteeksi, jos olen loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.

7. Ei kuvata toista ilman lupaa.

Jos otan valokuvia tai videoita, varmistan, että se sopii kaikille kuvassa näkyville.

8. Puututaan turvallisemman tilan toimintaperiaatteita rikkovaan toimintaan. 

Olen yhteydessä oman seurakuntani nuorisotyönohjaajaan tai muuhun kirkon työntekijään. Kirkon työntekijät sitoutuvat kuuntelemaan sekä puuttuman turvallisemman tilan periaatteiden vastaiseen toimintaan.

// ]]>